Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘đường phố Nguyễn Văn Tường’

ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TẠI T.P. ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

Posted by Trần Xuân An trên 09.11.2015

hidden hit counter

 
.
.
ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TẠI TP. ĐÔNG HÀ, TỈNH LỊ TỈNH QUẢNG TRỊ
Người nhiếp ảnh: Võ Văn Luyến (09-11-2015)
.
.

Nguồn bản đồ: Google search
Xem bản đồ lớn hơn, rõ nét hơn

.
Ảnh 1
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.
.
Ảnh 2 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.

.
Ảnh 3 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.

.
Ảnh 4 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Người nhiếp ảnh (nhà thơ Võ Văn Luyến, chụp giúp T.X.A.) đứng bên một biển số nhà tại đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886).
.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »