Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘đường Nguyễn Văn Tường’

ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TẠI T.P. ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

Posted by Trần Xuân An trên 09.11.2015

hidden hit counter

 
.
.
ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TẠI TP. ĐÔNG HÀ, TỈNH LỊ TỈNH QUẢNG TRỊ
Người nhiếp ảnh: Võ Văn Luyến (09-11-2015)
.
.

Nguồn bản đồ: Google search
Xem bản đồ lớn hơn, rõ nét hơn

.
Ảnh 1
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.
.
Ảnh 2 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.

.
Ảnh 3 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
.

.
Ảnh 4 (xem ảnh nguyên kích cỡ)
.
Đường phố Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Người nhiếp ảnh (nhà thơ Võ Văn Luyến, chụp giúp T.X.A.) đứng bên một biển số nhà tại đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886).
.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »