Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘“Đường 9 vạch”’

Toà Trọng tài thường trực phán quyết về “Đường 9 vạch”…

Posted by Trần Xuân An trên 15.07.2016

hidden hit counter

 
.
Toà Trọng tài thường trực phán quyết về “Đường 9 vạch”…

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/pca_logo_1.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/pca-phan-quyet_3.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/pca-phan-quyet_2.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/pca-phan-quyet_tq-dl-van-xam-pham_1.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/bia-sach_1_bien-dao_resize.jpg
.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »