Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘“Độc lập thật – khát vọng!”’

PDF tập thơ ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG! (tập thơ thứ 17 của Trần Xuân An)

Posted by Trần Xuân An trên 21.06.2017

hidden hit counter

 
.

PDF tập thơ ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!
TẬP THƠ THỨ 17
(trong 38 đầu sách + 01 sưu tập sử liệu từ ĐNTL.CB.
của tác giả TRẦN XUÂN AN)
.
.
PDF
.
.
.
Cỡ 14,5cm x 20,5cm
.
.
.
PDF
.
.
.
Cỡ giấy A4
.

.
Trang mục lục tập thơ

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »