Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Đạo Tin Lành’

Hãy cùng nở nụ cười tự hào trong hoà giải dân tộc

Posted by Trần Xuân An trên 18.02.2020

hidden hit counter

.
        
HÃY CÙNG NỞ NỤ CƯỜI TỰ HÀO
TRONG CUỘC HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

qua nhiều tháng năm trăn trở về hoà giải
trong dân tộc Việt Nam chúng ta
tôi thấy các phe đối phương của nhau
đều đáng tự hào
mặc dù chiến thắng hay chiến bại
duy độc nhất giáo dân Thiên Chúa Rô-ma
lịch sử Giáo hội chẳng thuộc về dân tộc
lại thuộc về ngoại xâm

tôi đã viết bài thơ chúc mừng
tặng cô gái trẻ
tự rời khỏi giáo đường Công giáo
đi về phía nhà nguyện Tin Lành
giũ bỏ những thế kỉ phụng sự đế quốc La Mã
không cứu được Tổ quốc của Chúa
giũ bỏ những thế kỉ Thập tự chinh
máu tràn lút hoa ngập cỏ
giũ bỏ những thế kỉ
mở đường, câu kết với thực dân
chiếm những châu lục khác!
Tin Lành gây oán ở đâu
chưa phải ở Việt Nam

vâng, chúc mừng em đi về phía Tin Lành
như bao giám mục, linh mục thành mục sư
cùng bao tín nhân
vẫn trọn đức tin đặt vào Thiên Chúa
trút gánh nặng quá khứ hai nghìn năm
Rô-ma đánh mất đức tin trong quyền lực
quyền lực chính trị thế gian

hoặc chính Giáo hội Công giáo Việt Nam
tách khỏi Rô-ma như Anh giáo
nhưng
đó là chuyện dù không phải không khả hữu
vẫn ngoài tầm tay với của riêng em

và cuối cùng
nếu không thể tin giáo hội nào, hội thánh nào
thì em, thân yêu ơi
vì em còn đức tin vào Chúa Giê-su
hãy tự xem lồng ngực em
mới thật là giáo đường
Thánh linh Chúa chính là Kinh Thánh
như cách đây nhiều năm
tôi đã làm thơ tặng

hãy giũ bỏ hai nghìn năm lịch sử Rô-ma
em chưa hề can dự
để nở nụ cười tự hào
trong cuộc hoà giải Việt Nam
chan hoà cùng dân tộc
dân tộc Việt Nam
không gì bằng thờ cúng Gia tiên, Quốc tổ.

T.X.A.
14-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523363381270931/

Ảnh Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/43a11e1b-cf44-41d1-9e59-acb641599162.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »

PROTESTANTISME, NGƯỜI BẠN TRẺ VÔ CAN, TRÚT KHỎI VAI GÁNH MÁU LỊCH SỬ

Posted by Trần Xuân An trên 29.01.2020

hidden hit counter

.
        

PROTESTANTISME, NGƯỜI BẠN TRẺ VÔ CAN,
TRÚT KHỎI VAI GÁNH MÁU LỊCH SỬ
Trần Xuân An

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/43a11e1b-cf44-41d1-9e59-acb641599162.jpeg

lìa bỏ giáo đường
em vào nhà nguyện

là bỏ tiếng vó ngựa sũng máu
La Mã mở rộng biên cương

là lìa xa những cuộc Thập tự chinh
bao chiến thuyền đầy xương nô lệ

là thoát bốn trăm năm Việt Nam
Công giáo – “Thập giá và Lưỡi gươm”
.

bốn thế kỉ Tin Lành
nơi đâu còn mặt tối

ở Việt Nam trăm năm
hẳn chưa làm ô uế Thánh Kinh?

chúc mừng em, vì còn kính yêu Giê-su
nên em thành Kháng Cách

gánh máu hai ngàn năm Rô-ma
vào Tin Lành, trút khỏi vai mình!
.

nếu nhà nguyện Tin Lành
dạy em phản quốc

thì nhà nguyện ấy
cũng của quỷ Sa-tan

tìm lối thoát, vì lòng còn kính Chúa
hãy nhớ Chúa bị đóng đinh trên thập giá

dù đế quốc rửa tay, Chúa cũng bị tử hình
bởi La Mã xâm lăng
.

chúc mừng người bạn trẻ
tìm ra lối thoát

cánh chim suýt chết vì tên
còn sợ cành cong

thì Kinh Thánh Việt Nam
là quốc sử, quốc văn – uy nghi Chim Lạc

bốn nghìn năm
Việt Nam vẫn Việt Nam – vững chãi Trống Đồng
.

trăn trở trong cuộc hoà giải
sau chiến tranh. Đau lòng, sông xé

thấy lịch sử Công giáo nước ta
– lịch sử ngoại xâm

lối thoát vững bền
là thờ cúng Gia tiên, Quốc tổ

Kinh Thánh Việt Nam
là quốc sử, quốc văn Việt Nam.

T.X.A.
29-01-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2509833215957281/
.

Ảnh (1 & 2): Google search
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/44493e81-ea49-454e-bc4a-f7b2954a8719.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”

Posted by Trần Xuân An trên 19.12.2019

hidden hit counter

.
        

… tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất…

T.X.A.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/4786673d-48a8-4698-b604-e6a3473382fa.jpeg

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”
Trần Xuân An

Đạo Hồi không tin
Đức Giê-su là Thiên Chúa
Đạo Tin Lành không tin
Đức Mẹ Ma-ri-a trọn đời đồng trinh
Chính thống giáo không tin
Anh giáo không tin
chìa khoá Thiên đàng trong tay La Mã
Đạo Phật không tin Thượng Đế
nhưng như mọi tôn giáo – siêu hình
tin mỗi người đều có hương linh

đức tin tôn giáo khác biệt nhau
phủ định nhau
nhưng mấy nghìn năm cùng nhau tồn tại
sau những cuộc thập tự chinh
nhiều thế kỉ liên minh cùng thực dân
sử sách còn ghi rõ mãi
thì tôi viết “Chúa Giê-su phản đế” có gì đâu! (1)

tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất

có trăm tín ngưỡng, đạo giáo
là trăm nghi thức, con đường
tiếp xúc cõi siêu linh
khác nhau hàng ngàn năm trên thế giới
nhưng đều gặp nhau
sao phải chiến chinh!
sao chẳng truyền bá hoà bình như Đạo Phật?

tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược (2)
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời mặt tanh quy luật
trong ngàn sử xanh

nhưng giữ gìn Tổ quốc
thiền sư Lý – Trần ra trận

tín ngưỡng dân gian
mấy ngàn năm con đường Việt Nam ấy
thuần chất dân tộc – tâm linh
vẫn thiết tha yêu đất nước hữu hình.

T.X.A.
07:32-09:01, 19-12-2019
…………

(1) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/09/chua-gie-su-phan-de/
(2) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/19/vu-lan-hieu-voi-dan-va-nuoc/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2470674583206478/
.

… tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời MẶT TANH QUY LUẬT
trong ngàn sử xanh …

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »