Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Đạo Kháng Cách’

PROTESTANTISME, NGƯỜI BẠN TRẺ VÔ CAN, TRÚT KHỎI VAI GÁNH MÁU LỊCH SỬ

Posted by Trần Xuân An trên 29.01.2020

hidden hit counter

.
        

PROTESTANTISME, NGƯỜI BẠN TRẺ VÔ CAN,
TRÚT KHỎI VAI GÁNH MÁU LỊCH SỬ
Trần Xuân An

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/43a11e1b-cf44-41d1-9e59-acb641599162.jpeg

lìa bỏ giáo đường
em vào nhà nguyện

là bỏ tiếng vó ngựa sũng máu
La Mã mở rộng biên cương

là lìa xa những cuộc Thập tự chinh
bao chiến thuyền đầy xương nô lệ

là thoát bốn trăm năm Việt Nam
Công giáo – “Thập giá và Lưỡi gươm”
.

bốn thế kỉ Tin Lành
nơi đâu còn mặt tối

ở Việt Nam trăm năm
hẳn chưa làm ô uế Thánh Kinh?

chúc mừng em, vì còn kính yêu Giê-su
nên em thành Kháng Cách

gánh máu hai ngàn năm Rô-ma
vào Tin Lành, trút khỏi vai mình!
.

nếu nhà nguyện Tin Lành
dạy em phản quốc

thì nhà nguyện ấy
cũng của quỷ Sa-tan

tìm lối thoát, vì lòng còn kính Chúa
hãy nhớ Chúa bị đóng đinh trên thập giá

dù đế quốc rửa tay, Chúa cũng bị tử hình
bởi La Mã xâm lăng
.

chúc mừng người bạn trẻ
tìm ra lối thoát

cánh chim suýt chết vì tên
còn sợ cành cong

thì Kinh Thánh Việt Nam
là quốc sử, quốc văn – uy nghi Chim Lạc

bốn nghìn năm
Việt Nam vẫn Việt Nam – vững chãi Trống Đồng
.

trăn trở trong cuộc hoà giải
sau chiến tranh. Đau lòng, sông xé

thấy lịch sử Công giáo nước ta
– lịch sử ngoại xâm

lối thoát vững bền
là thờ cúng Gia tiên, Quốc tổ

Kinh Thánh Việt Nam
là quốc sử, quốc văn Việt Nam.

T.X.A.
29-01-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2509833215957281/
.

Ảnh (1 & 2): Google search
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/44493e81-ea49-454e-bc4a-f7b2954a8719.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”

Posted by Trần Xuân An trên 19.12.2019

hidden hit counter

.
        

… tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất…

T.X.A.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/4786673d-48a8-4698-b604-e6a3473382fa.jpeg

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”
Trần Xuân An

Đạo Hồi không tin
Đức Giê-su là Thiên Chúa
Đạo Tin Lành không tin
Đức Mẹ Ma-ri-a trọn đời đồng trinh
Chính thống giáo không tin
Anh giáo không tin
chìa khoá Thiên đàng trong tay La Mã
Đạo Phật không tin Thượng Đế
nhưng như mọi tôn giáo – siêu hình
tin mỗi người đều có hương linh

đức tin tôn giáo khác biệt nhau
phủ định nhau
nhưng mấy nghìn năm cùng nhau tồn tại
sau những cuộc thập tự chinh
nhiều thế kỉ liên minh cùng thực dân
sử sách còn ghi rõ mãi
thì tôi viết “Chúa Giê-su phản đế” có gì đâu! (1)

tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất

có trăm tín ngưỡng, đạo giáo
là trăm nghi thức, con đường
tiếp xúc cõi siêu linh
khác nhau hàng ngàn năm trên thế giới
nhưng đều gặp nhau
sao phải chiến chinh!
sao chẳng truyền bá hoà bình như Đạo Phật?

tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược (2)
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời mặt tanh quy luật
trong ngàn sử xanh

nhưng giữ gìn Tổ quốc
thiền sư Lý – Trần ra trận

tín ngưỡng dân gian
mấy ngàn năm con đường Việt Nam ấy
thuần chất dân tộc – tâm linh
vẫn thiết tha yêu đất nước hữu hình.

T.X.A.
07:32-09:01, 19-12-2019
…………

(1) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/09/chua-gie-su-phan-de/
(2) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/19/vu-lan-hieu-voi-dan-va-nuoc/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2470674583206478/
.

… tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời MẶT TANH QUY LUẬT
trong ngàn sử xanh …

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »