Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Đảng Cộng sản Việt Nam’

CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP

Posted by Trần Xuân An trên 06.03.2023

hidden hit counter

.
CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
Trần Xuân An

Búa liềm Sao vào nước mình – Đảng Đỏ Việt
Đại Việt quốc dân đảng biết chọn cờ gì? *
có phải vì đối đầu Mỹ – Nga, Chiến tranh Lạnh
Sao trắng trên tròn xanh, tụ về Vàng quốc kì?

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
(nửa đỏ nửa vàng, đâu phải tiên tri vận nước
như bàn cờ hai Khối, sông Bến Hải chẻ hai)

ba đảng yêu nước chống Pháp đều nhẫn nhục
đối đầu thời đế quốc mới, Mỹ và Nga Xô
Sao trắng – Sao tiểu bang ư? Sao vàng quá rõ
ba lá cờ nội chiến, treo trên dấu hỏi khổng lồ

Sao vàng độc đạo toàn thắng. Còn Sao trắng?
Thập giá chen ngang, Sao trắng mở cầu vồng
quốc kì Vàng hội tụ phe Quốc gia, quá khứ
nhưng ba lá cờ ấy sử sách đau lòng

đọc sử trong hiện thực đã thành dĩ vãng
Quốc dân đảng và Đại Việt đảng bơ vơ
không là đảng cầm quyền, không ngoại viện
chỉ đấu tranh nghị trường, tham chính, ở nhờ

bạo lực thắng, đâu cũng Búa liềm Sao cờ đỏ
nước mình, đều công dân chế độ đỏ cả rồi
rất ít người xem Sao vàng là cờ Tổ quốc
nhiều người chấp nhận là cờ chính thể thôi

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
rất độc lập đảng kì của chính đảng dân tộc
cờ ấy cũng bị chém rồi trên đoạn đầu đài.

T.X.A.
08:17-10:40, 05-03-2023
……………………

(*) Theo các thông tin chính thức của Việt Nam quốc dân đảng, khác với dư luận cho rằng Sao trắng là Sao tiểu bang trên quốc kì Mỹ:
Trích nguyên văn:
“Ý nghĩa đảng kì:
– Màu đỏ tượng trưng cho sức chiến đấu, lòng dũng cảm hi sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
– Ngôi sao trắng, vì tinh tú soi đường, là biểu tượng của Lí tưởng Cách mạng của Đảng, tượng trưng cho sự lãnh đạo trong sáng và đạo đức của Đảng.
– Màu xanh là màu hi vọng, tượng trưng cho hòa bình, tự do, bình đẳng, an lạc và thịnh vượng trường tồn của dân tộc”.
(Nguồn: vietquoc. org).
Đây là là đảng kì do lãnh tụ Trương Tử Anh chế tác, được dùng chung cho cả hai chính đảng, thời liên minh: Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng.
Ghi chú thêm: Theo dư luận nói trên, lá cờ Sao trắng đã minh thị Quốc dân đảng và Đại Việt đảng đã đi theo Khối do Mỹ đứng đầu từ 1939-1945. Tuy nhiên, nếu Sao trắng ấy là Sao tiểu bang Mỹ thì khó được nhân dân Việt Nam chấp nhận, vì chẳng khác gì bán nước.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
Ảnh 1 (tranh chụp lại, vietquoc. org) & ảnh 2: Đảng kì Khởi nghĩa Yên Bái, 1930.
Ảnh 2: Đảng kì Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng, thời liên minh chống Pháp, giữa thập niên 40/XX.
.

.

.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/
19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/
20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/
21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/
22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/
23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/
24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/
25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
26)- 22-02-2023: BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3382996728640921/
27)- 23-02-2023: SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/
28)- 24-02-2023: NHƯỢNG TỐNG (1906-1949)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385024458438148/
29)- 25-02-2023: NHỚ KINH ĐÔ QUẬT KHỞI, THẤT THỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385115715095689/
30)- 26-02-2023: TRANH CỬ, TUỔI THƠ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385830325024228/
31)- 27-02-2023: CON ĐƯỜNG ĐỎ LẪN VÀNG ĐAU KHỔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3386537518286842/
32)- 28-02-2023: CẢM ƠN ĐẢNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387193661554561/
33)- 01-03-2023: KỈ NIỆM 1983
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387915068149087/
34)- 05-03-2023: CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link các trang cùng nội dung này:
1) 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2) 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3) 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

SỬ ĐOẠN TRƯỜNG

Posted by Trần Xuân An trên 23.02.2023

hidden hit counter

.
SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
Trần Xuân An

chính đảng nội, chính đảng ngoại, máu chảy *
thuở đổ ngai vàng, giết nhau từ đấy
máu còn chảy đến hai bờ Hiền Lương
chảy đến nối liền, trập trùng lao cải

tranh cử, độc quyền, đều dựa ngoại cường
ngả về Miền này, Miền kia giết hại
đạo lập đảng, đạo tự thiêu, “xuống đường”
giáo đường và chùa, tâm linh nhiễu nhương

tội nghiệp dân mình, phập phồng sợ hãi
không Đỏ, không Vàng, pháo rơi, bom rải
hậu chiến lâu rồi, nhớ thời đau thương:
không đảng, không đạo, không khôn, không dại

ba đảng chống Pháp dài nhất máu xương *
chỉ còn một đảng nắm trọn chính trường
hai đảng nội mất, còn một đảng ngoại
kiến nghị quốc kì chẳng lẽ vô phương!

nhìn trước bước chân, độc đạo, đừng ngoái
nhưng lớp trẻ cần hiểu sử đoạn trường
ba đảng hai phe xem nhau đối phương
dân mình hầu hết trắng lòng, thuở ấy.

T.X.A.
14:18-16:25, 23-02-2023
…………………..

(*) ~ Hai chính đảng nội: Việt Nam quốc dân đảng (thành lập 1927), Đại Việt quốc dân đảng (thành lập 1939). Một chính đảng ngoại (Quốc tế Cộng sản III – Liên Xô): Đảng Cộng sản Việt Nam (thành lập 1930). Đó là ba chính đảng có quá trình chống Pháp, hoạt động lâu dài nhất. Ngoài ra, sớm hơn, còn có Đảng Thanh niên cao vọng, chống Pháp, do Nguyễn An Ninh thành lập, 1923, nhưng cũng sớm chấm dứt hoạt động, 1929, không kể ở đây. ~ Đảng Cần lao – Nhân vị Việt Nam lấy tín đồ Công giáo làm nòng cốt, hình thành và giải thể theo quyền lực chế độ của anh em nhà họ Ngô Đình (1954-1963).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/
.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/
19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/
20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/
21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/
22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/
23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/
24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/
25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
26)- 22-02-2023: BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3382996728640921/
27)- 23-02-2023: SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link các trang cùng nội dung này:
1) 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2) 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3) 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , | Leave a Comment »

TỪ “ĐẢNG” & Ý NIỆM ĐA ĐẢNG

Posted by Trần Xuân An trên 09.02.2020

hidden hit counter

.
        
TỪ “ĐẢNG” (黨, 党)
& Ý NIỆM “ĐA ĐẢNG”

Trần Xuân An

Các cụ lớn tuổi thường mắng hoặc than phiền bọn trẻ con hay lũ thanh niên ham chơi, tụ tập, nhỏ thì chia phe ném đất cày, lớn lại tệ hơn, chè chén, đánh bài, đánh bạc, bằng bốn chữ: “tập chúng đồ đảng” (kết nhiều người để lập thành phe nhóm). Và chắc chắn ai cũng từng nghe hoặc đọc thấy danh ngữ “đảng cướp”, tức là bọn cướp có tổ chức khá chặt chẽ. Trên báo chí hiện nay, các nhà báo đang dùng các từ “băng đảng”, “bè đảng”…

Thật ra, tự thân cụm từ “tập chúng đồ đảng” có sắc thái trung tính, không hàm ý xấu.

Nghĩa từ điển đúng là như thế: “Đảng” có nghĩa là nhiều người tụ tập, kết nối với nhau, thành phe, thành cánh, thành phái, thành bè, có chung sở thích, khuynh hướng.

Nhưng nội hàm từ ghép “chính đảng” là tổ chức chính trị, với sắc thái nghiêm túc.

Trong một số sách báo cũ, xuất bản trước 1945, chúng ta còn thấy có các cụm từ như “Đảng Văn thân”, “Đảng Cần vương”, chỉ lực lượng yêu nước, chống Pháp, sát tả, bảo hoàng theo ý thức trung quân. Tuy nhiên, từ “Đảng” trong hai cụm từ đó không phải do lực lượng yêu nước chống ngoại xâm ấy tự xưng.

Lực lượng yêu nước, chống Pháp tự dùng chữ “Đảng” ở nước ta đầu tiên chính là Quốc dân đảng, chính đảng do lãnh tụ Nguyễn Thái Học sáng lập vào năm 1927. Việt Nam Quốc dân đảng là một chính đảng đầu tiên được tổ chức theo cách thức hiện đại: có tôn chỉ, điều lệ, tuyên thệ, đảng kì, phân bố nhân sự, hội họp…

Từ đó trở đi, nước ta còn có thêm các chính đảng khác, trong đó nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

Nói như vậy để thấy rằng trong lịch sử cận – hiện đại, ý niệm chính đảng và đa đảng (đa chính đảng) đã có từ lâu.

Và như mọi trường hợp dùng từ khác, khi nói tắt, viết rút gọn, phải được hiểu trong văn cảnh, ngữ cảnh, ngữ điệu cụ thể, nhất định.

T.X.A.
07-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2516946665245936/

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , | Leave a Comment »

ĐỘC ĐẢNG SẼ BIẾN CHẤT THÀNH ĐẢNG CỦA BỌN GIẢ TRÁ VÀ HÈN

Posted by Trần Xuân An trên 03.02.2020

hidden hit counter

.
        
ĐỘC ĐẢNG SẼ BIẾN CHẤT
THÀNH ĐẢNG CỦA BỌN GIẢ TRÁ VÀ HÈN
Trần Xuân An

năm cuối tuổi sinh viên
khi viết “Mùa thanh niên” trên sông Thạch Hãn (1)
lần đầu tiên, thơ tôi vang lên từ “Đảng”
dĩ nhiên đó là đảng cầm quyền

mặc dù trước “Cởi trói”, còn đa đảng đa nguyên
nhưng hai chính đảng kia – hai tập hợp rỗng
chuyên chính độc tôn, nhưng hào quang lồng lộng
một Đảng Đỏ làm nên Ba Đoá Đỏ chống xâm lăng

có điều, khốn khổ quá hiện thực nhân dân
độc đảng, độc quyền là “cửa quyền”, đau nhân phẩm
trang giấy trắng bị vò thành giấy thấm
lem luốc quyền bình đẳng trong Nhân quyền

thân phận người Miền Nam nhục nhã thường xuyên
không khác chi thuở quý tộc đặc quyền và nô lệ
Ba Đoá Đỏ lẽ nào không đau cơ chế
đau quốc thể, đau dân quyền, dù thắng ngoại xâm

thấm thía như những bà má, bà bủ, bà bầm
trước cửa hàng độc quyền, bán hàng như ban phát
ai tự ái, tự trọng, chỉ còn cam đành đói khát
độc đảng cầm quyền chỉ kết nạp bọn giả trá và hèn

hào quang Ba Đoá Đỏ, sử sách không quên
và cũng không thể quên Nhân quyền như giun bị xéo
lương tâm, phẩm cách không bị độc quyền xà xẻo
khi biện chứng lưỡng đảng, không thể độc quyền

thế buộc, không phải lỗi lớp người cứu quốc đầu tiên
dù gốc Liên Xô hơn bảy mươi năm, trốc gốc
toàn trị, độc tài thời nào cũng tàn độc
tự ruỗng nát, tự sụp đổ, biện chứng chỉ rõ: độc quyền!

Nga và Đông Âu đâu phải khùng điên
thắng phát xít, vẫn vứt chính thể độc tài, sai quy luật
mọi công dân chỉ đích thực bình đẳng, tự do, độc lập
chung một luật âm dương, lưỡng khối đảng, đứng riêng

dù sao tôi vẫn yêu và nhớ “Mùa thanh niên”
nhớ Ba Đoá Đỏ, gốc Liên Xô – Nga và Đông Âu trốc gốc
vẫn kỉ niệm thắng phát xít, nhưng họ không còn nô bộc
nô bộc chính đảng độc quyền, thời ấy xa rồi (2)

gốc Liên Xô, tháp cành Trung Quốc, ngoại lai thôi
nịnh ngoại cường đồng chí, khiến dân quen lệ thuộc
làm rõ nguyên nhân nội chiến, nỗi đau vận nước
tách thành hai đảng thuần dân tộc, chống độc quyền.

T.X.A.
03-02-2020
(sinh nhật tuổi 90 của Đảng Cộng sản Việt Nam)
………………..

(1) Tập san định kì Văn nghệ Bình Trị Thiên, 1978.
Làm thơ đỏ từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên từ “Đảng” xuất hiện trong thơ tôi. Chỉ một lần như vậy, bẵng đi vài ba chục năm, mới xuất hiện lại, nhưng có kèm sắc thái “góp ý”.

Ghi chú thêm:
Đảng Cộng sản Việt Nam có công lớn: góp phần đánh đuổi Nhật, thắng Pháp và thắng Mỹ (Ba Đoá Đỏ). Nhưng Đảng có một trong những hạn chế là tạo ra sự cách bức, phân biệt đối xử trong xã hội: giữa đoàn viên, đảng viên với người ngoài đoàn, ngoài đảng. Đoàn viên, đảng viên thuộc đẳng cấp cao về sinh mệnh chính trị, được hưởng nhiều quyền lợi như ưu tiên đi học, thăng chức, nắm quyền lãnh đạo bất kì nơi công tác nào (kể cả hoạt động bí mật), được điểm son về lí lịch cho con cháu…v.v… Nhân dân gọi đó là quý tộc đỏ.
Do danh hiệu đoàn viên, đảng viên có kèm theo quyền lợi chính trị (phát sinh quyền lợi kinh tế, “bổng lộc”), lại ở trong chính thể độc đảng cầm nắm chính quyền, nên dẫn đến tình trạng có nhiều người phấn đấu vì chức quyền và các quyền lợi khác, trên con đường độc đạo, không còn đường nào khác, và hệ quả là đoàn, đảng biến chất, ngày càng tệ hại. Có thể kết luận: ĐỘC ĐẢNG SẼ BIẾN CHẤT THÀNH ĐẢNG CỦA BỌN GIẢ TRÁ VÀ HÈN.
“Thẳng thắn, thật thà, thì thua thiệt
Lọc lừa, luồn lọt, lại lên lương”
Câu đối dân gian có xuất xứ từ Miền Bắc trước 1975, nói rõ về sự giả trá, đặc biệt ở cách chơi chữ: “thua thiệt” đối với “lên lương”, nên “thiệt” (đối với danh từ “lương”) không chỉ là thiệt thòi, mà là danh từ, có nghĩa là cái lưỡi.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là như thế.
.
(2) HIẾN PHÁP LIÊN BANG NGA 1993
(trích nguyên văn)

”Điều 13
1. Ở Liên bang Nga thừa nhận sự đa dạng về tư tưởng.
2. Không một hệ tư tưởng nào được coi là chính thức hoặc bắt buộc.
3. Ở Liên bang Nga thừa nhận sự đa nguyên, đa đảng. (*)
4. Các tổ chức xã hội bình đẳng trước pháp luật.
5. Cấm thành lập và cấm sự hoạt động của các tổ chức xã hội có mục đích hay hành động hướng tới việc dùng bạo lực để thay đổi nền tảng chế độ hiến pháp và xâm phạm sự toàn vẹn của Liên bang Nga, đe doạ an ninh quốc gia, thành lập các tổ chức có vũ trang, gây sự chia rẽ về xã hội, chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo.

Điều 14
1. Liên bang Nga là nhà nước thế tục. Không một tôn giáo nào được coi là tôn giáo nhà nước hoặc bắt buộc.
2. Các tổ chức tôn giáo tách rời khỏi nhà nước và bình đẳng trước pháp luật.”
(trang 58-59, nguồn: xem dưới) (**)
…………………
(*) “9. Đảng chính trị:
Hiện tại, trong Đuma quốc gia có bốn đảng chính trị lớn gồm:
+ Đảng nước Nga đoàn kết;
+ Đảng cộng sản liên bang Nga;
+ Đảng tự do dân chủ Nga;
+ Đảng nước Nga công bằng;”
(trang 50, nguồn: xem dưới) (**)
.
(**) Nguồn: Sách
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI – TRUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CILRES),
“TUYỂN TẬP HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI”, NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ, HÀ NỘI – 2009
https://thuvien.quochoi.vn/sites/default/files/ruot_hien_phap_mot_so_nuoc_12-1_layout_1.pdf

.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2513648355575767/

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/co-lien-xo.jpg
.

Tôi (Trần Xuân An) là người cầm bút, viết nhiều thể loại, nhưng sáng tác thơ nhiều nhất, được gọi là nhà thơ (hội viên HNV.TP.HCM.). Các kiến thức chính trị học chỉ để tham khảo, dẫn chứng. Tôi không phải là người làm chính trị.

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/bc35ebeb-1379-4ae9-aeda-767feaf9e0a3.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »