Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘dân chủ nhân quyền’

HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN

Posted by Trần Xuân An trên 21.06.2020

hidden hit counter

.
        
HAI MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG
Trần Xuân An

Chính thể tự do, dân chủ đa đảng, đa nguyên, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tính khác biệt cá nhân, độc lập cá nhân, trên cơ sở tuân thủ hiến pháp và pháp luật giúp mọi công dân đạt được sự phát triển tối đa về trí tuệ, về tinh thần sáng tạo, xã hội phong phú sản phẩm, sản phẩm có chất lượng… Không có gì hạnh phúc hơn cho mỗi công dân là được toàn quyền chọn lựa con đường phát triển tối đa năng lực sáng tạo của mình, không ai hoặc thiết chế nào có thể kìm hãm, trói buộc cả về chính kiến (tư tưởng, thái độ chính trị). Sự thể đó khác xa, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh dưới chế độ chuyên chính vô sản. Con người không phải là người máy (robot).

Tuy vậy, chủ nghĩa tự do, nhân quyền, dân chủ đa nguyên, đa đảng vẫn có những hạn chế trong việc tổ chức cả xã hội thành một khối đoàn kết, thống nhất, chung một ý chí, giống hệt nhau, mà chỉ là một khối của những cá nhân khác biệt nhau, thậm chí bất đồng, chống đối nhau. Nó là một xã hội dễ bị lũng đoạn, bị lôi kéo bởi những nguồn lợi bất chính, thậm chí đồng tiền có thể mua cả phiếu cử tri! Trong chiến tranh, nó rất dễ bị đối phương (cộng sản) xâm nhập, gài cắm gián điệp. Nó cũng là một xã hội mà những tư tưởng, lối sống, sản phẩm kì quái, lập dị, suy đồi, độc hại có thể tồn tại, gây nhiễm cho xã hội! Nếu không tăng cường ý thức tuân thủ hiến pháp, pháp luật, nó trở thành một xã hội vô chính phủ!

Nhưng nếu so sánh với khối cộng sản, rõ là khối tư bản phong phú sản phẩm hơn, sản phẩm chịu sự cạnh tranh nên đẹp hơn, chất lượng cao hơn. Về con người, con người khối tư bản không bị mài mòn, trói buộc năng lực, cá tính sáng tạo, chính kiến để trở thành con người máy, mặc dù bên cạnh đó cũng có những quái nhân, những kẻ dị hợm!

T.X.A.
21-06-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2626453010961967/
.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »