Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Đại Việt quốc dân đảng’

CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP

Posted by Trần Xuân An trên 06.03.2023

hidden hit counter

.
CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
Trần Xuân An

Búa liềm Sao vào nước mình – Đảng Đỏ Việt
Đại Việt quốc dân đảng biết chọn cờ gì? *
có phải vì đối đầu Mỹ – Nga, Chiến tranh Lạnh
Sao trắng trên tròn xanh, tụ về Vàng quốc kì?

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
(nửa đỏ nửa vàng, đâu phải tiên tri vận nước
như bàn cờ hai Khối, sông Bến Hải chẻ hai)

ba đảng yêu nước chống Pháp đều nhẫn nhục
đối đầu thời đế quốc mới, Mỹ và Nga Xô
Sao trắng – Sao tiểu bang ư? Sao vàng quá rõ
ba lá cờ nội chiến, treo trên dấu hỏi khổng lồ

Sao vàng độc đạo toàn thắng. Còn Sao trắng?
Thập giá chen ngang, Sao trắng mở cầu vồng
quốc kì Vàng hội tụ phe Quốc gia, quá khứ
nhưng ba lá cờ ấy sử sách đau lòng

đọc sử trong hiện thực đã thành dĩ vãng
Quốc dân đảng và Đại Việt đảng bơ vơ
không là đảng cầm quyền, không ngoại viện
chỉ đấu tranh nghị trường, tham chính, ở nhờ

bạo lực thắng, đâu cũng Búa liềm Sao cờ đỏ
nước mình, đều công dân chế độ đỏ cả rồi
rất ít người xem Sao vàng là cờ Tổ quốc
nhiều người chấp nhận là cờ chính thể thôi

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
rất độc lập đảng kì của chính đảng dân tộc
cờ ấy cũng bị chém rồi trên đoạn đầu đài.

T.X.A.
08:17-10:40, 05-03-2023
……………………

(*) Theo các thông tin chính thức của Việt Nam quốc dân đảng, khác với dư luận cho rằng Sao trắng là Sao tiểu bang trên quốc kì Mỹ:
Trích nguyên văn:
“Ý nghĩa đảng kì:
– Màu đỏ tượng trưng cho sức chiến đấu, lòng dũng cảm hi sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
– Ngôi sao trắng, vì tinh tú soi đường, là biểu tượng của Lí tưởng Cách mạng của Đảng, tượng trưng cho sự lãnh đạo trong sáng và đạo đức của Đảng.
– Màu xanh là màu hi vọng, tượng trưng cho hòa bình, tự do, bình đẳng, an lạc và thịnh vượng trường tồn của dân tộc”.
(Nguồn: vietquoc. org).
Đây là là đảng kì do lãnh tụ Trương Tử Anh chế tác, được dùng chung cho cả hai chính đảng, thời liên minh: Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng.
Ghi chú thêm: Theo dư luận nói trên, lá cờ Sao trắng đã minh thị Quốc dân đảng và Đại Việt đảng đã đi theo Khối do Mỹ đứng đầu từ 1939-1945. Tuy nhiên, nếu Sao trắng ấy là Sao tiểu bang Mỹ thì khó được nhân dân Việt Nam chấp nhận, vì chẳng khác gì bán nước.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
Ảnh 1 (tranh chụp lại, vietquoc. org) & ảnh 2: Đảng kì Khởi nghĩa Yên Bái, 1930.
Ảnh 2: Đảng kì Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng, thời liên minh chống Pháp, giữa thập niên 40/XX.
.

.

.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/
19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/
20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/
21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/
22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/
23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/
24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/
25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
26)- 22-02-2023: BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3382996728640921/
27)- 23-02-2023: SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/
28)- 24-02-2023: NHƯỢNG TỐNG (1906-1949)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385024458438148/
29)- 25-02-2023: NHỚ KINH ĐÔ QUẬT KHỞI, THẤT THỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385115715095689/
30)- 26-02-2023: TRANH CỬ, TUỔI THƠ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385830325024228/
31)- 27-02-2023: CON ĐƯỜNG ĐỎ LẪN VÀNG ĐAU KHỔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3386537518286842/
32)- 28-02-2023: CẢM ƠN ĐẢNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387193661554561/
33)- 01-03-2023: KỈ NIỆM 1983
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387915068149087/
34)- 05-03-2023: CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link các trang cùng nội dung này:
1) 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2) 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3) 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP

Posted by Trần Xuân An trên 20.02.2023

hidden hit counter

.
ĐẢNG CẦN LAO
VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
Trần Xuân An

thuở học trò ở Quảng Trị và Huế
nhắc Ba Lòng, người lớn đổi mặt rầu
chiến khu đó, Cộng sản rồi Đại Việt *
hai chính đảng chống Pháp, đổ máu nhau *

thuở học trò ở Tam Kỳ, Quảng Tín
nghe trước đây máu đổ Sơn Cẩm Hà
Quốc dân đảng nội chiến cùng Cộng sản
hai chính đảng chống Pháp, ta giết ta

Đảng Cần lao cấm ngặt chính đảng khác
Quốc dân đảng, Đại Việt phải lên rừng
Cộng sản còn bám trụ, chống tố cộng
cả Miền Nam, máu Việt chảy không ngưng

không bảo hoàng nhưng biết ơn Nhà Nguyễn
công mở cõi, Pháp bức thành nguỵ triều
lính Quốc gia vớt chính danh trầm luỵ
Quốc dân đảng, Đại Việt đỡ Vàng xiêu

Đảng Cần lao Công giáo phải sụp đổ
Quốc dân đảng, Đại Việt vào chính trường
mươi năm cuối của Miền Nam thuở ấy
chỉ nội chiến Đỏ – Vàng, giống máu xương

nghe kể chuyện, khi chuyện đã lắng xuống
thuở chưa sinh, dăm bảy tuổi, xa rồi
khi biết nghĩ, khét đạn bom, mọng mắt
hoảng như đất máu trào, xương trắng trồi!

bối cảnh loạn, bao nhà không chính đảng
cả ruột rà chẳng theo chính đảng nào
trong cuốn sử in ngoài Bắc, sưu tập
ảnh Người thắng Điện Biên Phủ, giấu cao

không chính đảng, ruột rà phục đảng thắng
hai đảng bại chống Pháp cũng quý yêu *
tôi học sử trong lớp, ngẫm tên phố
đường Cô Giang, Nguyễn Thái Học không rêu

Đảng Đại Việt sáng một lòng chống Pháp
bước dựa Nhật lạc sách lược tạm thời *
chưa rõ như Yên Bái, Điện Biên Phủ *
biển đường chờ ghi tên sụp đổ rồi.

T.X.A.
09:12-23:58, 19-02-2023
…………………….

(*) ~ Trong ngôn từ thông dụng, không phải là “Đảng Việt quốc”, “Đảng Đại Việt” mà chỉ “Quốc dân đảng”, “Đại Việt”.

~ Trích “Lược sử Đại Việt quốc dân đảng”:
http:// www. daivietquocdandang. net/luocsudaivietquocdandang.htm
“Chiến khu Ba Lòng: Được thành lập tại vùng rừng núi phía Tây tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích chống lại chế độ gia đình trị của Nhu Diệm, đồng thời cũng là cơ hội dẹp tan các âm mưu cố thủ của Cộng sản tại Nam vĩ tuyến 17. Từ Ba Lòng các chiến sĩ Đại Việt phát triển các tiền đồn tại Thừa Thiên: Khe Mương, Dương Hòa, Nam Đông, và tại Quảng Nam: Bến Hiên, Đại Mỹ. Bộ Tư lệnh chiến khu gồm có các đồng chí Hà Thúc Ký, Trần Bình, Phạm Văn Bôn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Lý, Hoàng Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Cứ, Nguyễn Văn Mân, Hoàng Xuân Tửu…”.

~ Trong bối cảnh hỗn loạn do các chính đảng, lực lượng yêu nước chống đánh nhau, đất nước bị chia cắt, nội chiến nồi da xáo thịt và phe nào cũng đều dựa vào ngoại cường, tuyệt đại đa số nhân dân chỉ có lập trường dân tộc, chống Pháp, các thứ ngoại xâm, không theo chính đảng nào, nên không có lập trường ý thức hệ, tính chính đảng. Chính đảng nào có quá trình chống Pháp cũng được tôn trọng.

~ Trích “Dân tộc sinh tồn”:
http:// www. daivietquocdandang. net/dantocsinhton-anhhuy.htm
“Ván cờ chính trị đánh đổ thực dân Pháp, quyết giành độc lập cho tổ quốc quê hương trước khi Thế Chiến thứ hai kết liễu, các đảng phái Quốc gia [gồm cả Đại Việt quốc dân đảng của Trương Tử Anh — chua thêm] đã quá mặn nồng với nước cờ “Đại Đông Á”, cho nên khi Nhật quân phiệt đầu hàng Đồng Minh, thế cờ vỡ lở, Liên minh Quốc dân đảng buộc lòng án binh bất động?!”.

Trích mục “Mặt trận Đại Việt Quốc gia – Liên minh và Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ”, bài “Đại Việt quốc dân đảng”, Wiki-pedia:
“Được vài năm sau khi thành lập, Đại Việt quốc dân đảng kết hợp với Đại Việt quốc xã của Nguyễn Xuân Tiếu; Đại Việt duy dân của Lý Đông A; và Đại Việt dân chính của Nguyễn Tường Tam thành lập một mặt trận chung với tên gọi là Đại Việt Quốc gia Liên minh với mục đích liên kết với Nhật để đánh Pháp vào năm 1944. Ngoài ra Tân Việt Nam quốc dân đảng do Nhượng Tống lãnh đạo cũng gia nhập liên minh này. Ban Chấp hành Trung ương bầu Nguyễn Xuân Tiếu làm chủ tịch”.

Đúng sự thật lịch sử, chính đảng nào cũng dựa vào ngoại cường. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dựa vào Liên Xô, Trung Quốc, thậm chí nhất thể hoá có tính chiến lược, chứ không chỉ thoả hiệp tạm thời có tính sách lược. Chính đảng nào dựa vào ngoại cường đang thắng thế và có thực lực viện trợ thì thắng lợi. Tuy nhiên, dựa ngoại cường nào cũng phải trả giá, chịu lệ thuộc cách này hay cách khác, không lường được.

~ Cuộc khởi nghĩa Yên Báy (Yên Bái) 1930 của Việt Nam quốc dân đảng và chiến công Điện Biên Phủ 1954 của Đảng Cộng sản Việt Nam (bấy giờ là Đảng Lao động Việt Nam) rất rõ rệt, mãi mãi được sử sách tôn vinh. Đảng Đại Việt là một chính đảng chống Pháp, có liên minh với các chính đảng quốc gia khác, trong đó có Đảng Đại Việt quốc xã của Nguyễn Xuân Tiếu (vốn là một chính đảng chịu ảnh hưởng nặng chiêu bài Đại Đông Á của phát xít Nhật). Có tài liệu cho rằng đảng trưởng Đại Việt quốc dân đảng Trương Tử Anh từng phát biểu rằng, không nên biểu lộ thái độ quá thân Nhật, vì khi phe Đồng Minh thắng thì sẽ khó xử. Cũng có tài liệu cho rằng Trương Tử Anh đã vạch kế hoạch đảo chính lật đổ chính quyền của chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, Trương Tử Anh bị Việt Minh bắt và bị thủ tiêu. Ở đây, tôi chỉ nói Đại Việt quốc dân đảng nói chung là chính đảng chống Pháp, can dự vào việc thực thi sách lược thoả hiệp tạm thời với phát xít Nhật cũng chỉ nhằm mục đích đánh Pháp. Tôi không nói đến cá nhân đảng trưởng Trương Tử Anh. Việc đặt tên đường “Đại Việt quốc dân đảng” hẳn không sai, nhưng chưa có tên đường nào như vậy, ở Miền Nam trước 30-04-1975… Tóm lại, chính nghĩa của Việt Nam quốc dân đảng và chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ. Còn về Đại Việt quốc dân đảng, chưa có chiến công vang dội, dù bi tráng hay lừng lẫy, ai cũng biết, như Yên Bái, Điện Biên Phủ, và nói đến là động vào vấn nạn lật đổ nhạy cảm. Tôi chỉ nói theo tinh thần của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt thuở sinh thời. Ông Võ Văn Kiệt (1922-2008) trả lời phỏng vấn BBC, 30-04-2007: “Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được…”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/
19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/
20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/
21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/
22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/
23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/
24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/
25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link các trang cùng nội dung này:
1) 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2) 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3) 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , , | Leave a Comment »