Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Cúc vạn thọ’

MUA CÚC VẠN THỌ TẾT, BẬT CƯỜI, THAM TUỔI

Posted by Trần Xuân An trên 24.01.2020

hidden hit counter

.
        
MUA CÚC VẠN THỌ TẾT,
BẬT CƯỜI, THAM TUỔI
Trần Xuân An

vặn ga tưởng còn cao dốc
bỗng dưng đời đổ dốc rồi
ước chi tuổi còn dốc nữa
thêm cao điểm mới gấp đôi.

T.X.A.
23-01-2020
(trưa 29 áp Tết Canh Tí HB20)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2505050503102219/

Ảnh: Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/77dc799a-7add-4386-9865-4a2d05f90094.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »