Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘công bố tập thơ thứ 14 (cũng là đầu sách thứ 35) của Trần Xuân An’

CÔNG BỐ LẦN CUỐI BẢN HOÀN CHỈNH NHẤT tập thơ ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT

Posted by Trần Xuân An trên 09.05.2015

hidden hit counter

 
.

CÔNG BỐ LẦN CUỐI
BẢN HOÀN CHỈNH NHẤT
tập thơ
ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT
tác giả: Trần Xuân An

BẢN NÀY ĐÃ ĐƯỢC BỒ SUNG 11 BÀI THƠ
& 01 BÀI LUẬN
thành 92 trang sách
+ 2 trang bìa
+ 4 trang nội dung bìa sách
+ 1 trang ghi chú này
Tổng cộng: 99 trang
— ngày 09-05 HB15 (2015) –

Thực hiện thành tệp PDF:
09 tháng 5 năm 2015

XIN LƯU Ý:
Đây là tập thơ thứ 14, cũng là đầu sách thứ 35, của Trần Xuân An.
Đã được công bố trên tài khoản Facebook, các WebTXA., tạp chí CHIM VIỆT CÀNH NAM tại Pháp,
và đã đăng tải một ít trên Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM.

https://txawriter.files.wordpress.com/2015/05/0_cong-bo-lan-cuoi-tap-tho-14_de-long-nguoi-thoi-tram-uat_co-sach-in_09-5hb15.pdf

TỆP PDF, XIN BẤM VÀO ĐÂY

WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

FACEBOOK:

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

PDF: tập thơ thứ 14: ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT

Posted by Trần Xuân An trên 24.12.2014

hidden hit counter

 

.
Hòa giải dân tộc

CÔNG BỐ tập thơ ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT
tập thơ thứ 14 (cũng là đầu sách thứ 35 của Trần Xuân An)

BẢN PDF MỚI (bản hoàn chỉnh, 30-12 HB14):
bổ sung 3 chú thích thơ, 1 trích đoạn ở phụ lục, thay 1 bài thơ:

PDF

https://txawriter.files.wordpress.com/2014/12/1_b2_txa_tap-tho-14_co-sach-in.pdf

PDF

https://txawriter.files.wordpress.com/2014/12/1_txa_tap-tho-14_de-long-nguoi-thoi-tram-uat_co-sach-in.pdf
.
Đồng thời, cũng đã được công bố tại Tạp chí điện tử Chim Việt tại Pháp
và tại web chính của Trần Xuân An:

Bấm vào đây:

http://chimvie3.free.fr/57/index57.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

.
Đã đăng ở Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1512312169042729 Bấm vào đây

.

.

.

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: | Leave a Comment »