Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Cờ Trung lập (Cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam)’

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Posted by Trần Xuân An trên 01.05.2021

hidden hit counter

        
LỤC BÁT THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

đánh ngoại xâm nào cũng công
hiểu nhau một chút cho lòng vơi đi

xưa vàng hát thảm làm chi!
bắn trong nội chiến có gì thảm hơn!

cờ quạt ngoại xâm đỏ còn
người mừng đại thắng tự non chất người

thì thôi, vui, buồn cùng vơi
đỏ vàng lam, bình sọ ngời chín bông.

T.X.A.
29-04-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883927471881185/

THÔI NGHIÊNG LỆCH MỪNG
30-04 (2021)
Trần Xuân An

đỏ – vàng, hai Khối, một sông
Hiền Lương gánh máu, nước trong lại rồi

ai mừng nửa Bắc, còn tôi
mừng cả Nam, chín đoá tươi hai bờ

sự thật chín đoá vào thơ
ngọc bình sọ. Sử bao giờ sáng ra?

nửa sông sự thật mù sa
vàng lam bốn đoá vẫn là hiển nhiên

sông hai bờ, không một riêng
Chiến tranh Lạnh dứt, thôi nghiêng lệch mừng.

T.X.A.
06:02-08:25, 30-04-2021
………………

(*) Chiến tranh Lạnh (Chiến tranh Ý thức hệ): 1945-1975-1991.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884401631833769/
.

.
LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN
Trần Xuân An

có một hừng đông đỏ trong tôi |
với ngôi sao Mai trên đường chân trời |
loé sáng trên mặt biển mênh mông biếc |
nhìn vào cảnh thiên nhiên, tôi nào biết |

cờ Giải phóng Miền Nam, đảo ngược cõi đời *|
mãi đến bảy năm sau, tôi mới hiểu ra sự thể |
(trước Chiến tranh Lạnh vỡ tan trận thế) |
vâng, có bảy năm hừng đông tôi sáng trong |

dù trời xanh không còn trên màu cờ đất đỏ |
đội đất máu, từ thắp sao Mai đến sao Hôm tỏ |
thật ra, chúng ta bị biểu tượng đánh lừa |
ẩn dụ lấp láy, thì ngữ cảnh định nét thiếu thừa |

thật ra, búa liềm công nông, sao chủ nghĩa |
trên màu chiến đấu – sóng thần Nga một phía |
tôi đến giờ vẫn rạng đông Biển Đông, sao Mai ngời |
cờ Giải phóng thôi ngược, mà xuôi |

toàn vẹn Đất và Nước muôn đời |
thật ra, không cờ quạt nào cả |
khắc hai chữ Việt Nam trên sóng, đảo và đá |
Đất ruộng rừng, Nước biển sông, Tổ quốc cả bầu Trời |

sự thật lá cờ thuở học trò, tuy còn nhớ |
nhưng bão lịch sử cuốn bay, sao vàng giác ngộ đỏ: |
Tổ quốc chỉ là giai cấp, chủ nghĩa, tái tạo loài người |
muôn triệu tháng năm máu xương lót đường,
          ngỡ tất yếu thôi! |

“Bài ca Tháng Mười”: ngôi sao Tháng Tám **|
định nghĩa lá cờ, sách cũ càng, khắc chạm |
Ba mươi tháng Tư này, lật lại trang kí ức xưa |
kính tặng phe thua rằng, từ Xô-viết Nghệ Tĩnh,
          Bến Hải đã vết cưa. |

T.X.A.
08:40-10:25, 30-04-2021
……………

(*) Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm” (1973):
”… Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao – chân lí của đời
Việt Nam – vàng của lòng người hôm nay…”
.
Lưu ý: Cờ Mặt trận đảo ngược, màu xanh trời ở dưới, màu đỏ đất ở trên! Và NGÔI SAO là CHÂN LÍ CỦA ĐỜI, tức là chủ nghĩa Marx-Lenin.
Về cờ Tổ quốc:
Búa liềm vàng khối (công nông), ngôi sao năm cánh viền vàng (chủ nghĩa) trên nền cờ đỏ (màu chiến đấu) là cờ Liên Xô. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở nước ta cũng thế (ngôi sao năm cánh viền vàng hay vàng khối cũng là chủ nghĩa Mác-Lê, chân lí). Cờ Tổ quốc chính là cờ chủ nghĩa. Tôi nói: CỜ TỔ QUỐC CHÍNH LÀ CỜ CHỦ NGHĨA (HỌC THUYẾT) – BIỂU TRƯNG LÀ NGÔI SAO (CHỦ NGHĨA) DẪN ĐƯỜNG. Xin nhấn mạnh.
Cứ liệu khác:
Không phải dân tộc, đất nước, mà “chủ nghĩa xã hội […] là Tổ quốc” (Từ điển triết học”, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến Bộ, Mát-x-cơ-va, 1975, liên kết với Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1986, tr. 712-713.).
Chủ nghĩa xã hội là toàn thể hệ thống xã hội chủ nghĩa macxit-leninit trên thế giới, trong đó có Tổ quốc cụ thể, chứ không chỉ là Tổ quốc cụ thể.
Theo đó, 1) Chủ nghĩa xã hội là học thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học macxit-leninit; 2) Chủ nghĩa xã hội là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô. Ngoài ra, có một nghĩa nữa: 3) Chủ nghĩa xã hội là hiện thực xã hội, mức độ phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa (ví dụ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.”).
Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc rất dài lâu, vì bị lệ thuộc vào Liên Xô (và Trung Quốc, nước được uỷ nhiệm), rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (Chiến tranh Lạnh): Phải chiến đấu cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (theo khái niệm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa), đụng đầu với Khối phi-đỏ do Mỹ đứng đầu. Nếu vì độc lập, thì đến nay chưa có quốc kì độc lập dân tộc – quốc gia. Nếu vì lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì hãy còn chiến đấu đến nghìn năm…
(**) Thơ Tố Hữu, “Bài ca Tháng Mười” (1950): “Đây Việt Nam Tháng Tám | Em Liên Xô Tháng Mười!”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884474781826454/

NÓI CHO CÔNG BẰNG,
NHÂN LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Trần Xuân An

không mất tấc đất, tấc đảo nào,
          Việt Nam cộng hoà độc lập |
(trừ đảo Ba Bình,
          chưa kịp đuổi cướp Đài Loan) |
nếu không bị Miền Bắc và Khối Đỏ tiến đánh |
không nước nào có thể lũng đoạn Miền Nam,
          cho dù Mỹ, Vatican |

túi tham điền chủ, tư sản |
không dám chứa đầy máu, nước mắt, mồ hôi |
thời man rợ đã xa xưa,
          Nhân quyền đã trao quyền tranh đấu |
túi tham bóc lột nhỏ lại rồi |

Miền Nam xưa
          cũng như cả nước bây giờ hội nhập |
nhưng đa đảng, có nghiệp đoàn công nhân,
          hiệp hội nông dân |
nhà trường dạy bảo:
          kính người cầm cày, người thợ… |
nhớ Lễ Lao động xưa, viết cho công bằng |

sự thật lịch sử như Triều Tiên, Hàn Quốc |
(Mỹ đuổi Pháp như đuổi Nhật,
          đau là đã muộn hơn) |
nay vẫn còn con người hai Miền
          thời chia cắt |
đời sống ư? Bao tấm ảnh
          Bắc Việt, Nam Việt hồi đó vẫn còn |

nếu so với chế độ, xã hội lí tưởng |
Việt Nam cộng hoà đáng lên án trăm lần |
nhưng chế độ, xã hội lí tưởng có đâu!
          Chỉ là mộng mị, tan vỡ |
Lễ Lao động ơi, bút tôi ngay thẳng cán cân? |

T.X.A.
12:12-12:47, 01-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2885181571755775/
.
Ảnh: Đà Nẵng 1965 – Google search
.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG, CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?

Posted by Trần Xuân An trên 18.11.2017

hidden hit counter

 
.
VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG,
CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?
Trần Xuân An

Trong giai đoạn lịch sử 1945-1954-1975, có hai tổ chức mặt trận với các tiêu chí (hay tiêu ngữ) ĐỘC LẬP, TỰ DO, dân tộc, dân chủ, TRUNG LẬP, hạnh phúc, phồn thịnh, hoà bình là:

1) VIỆT MINH (Mặt trận Việt Minh: Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, 1941-1945-1951)
2) GIẢI PHÓNG (Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, 1960-1976)

Nhưng rồi đều rõ là chiêu bài giả để tranh thủ quần chúng trong nước và các nước. Đó chỉ là sách lược tạm thời, còn chiến lược lâu dài vẫn là chuyên chính vô sản, ngả hẳn về khối cộng sản…

Tuy vậy, hiện thực lịch sử vẫn vận động theo quy luật của thực tiễn. Không nhóm lãnh đạo nào có thể cưỡng bức được quy luật khách quan theo học thuyết, chủ nghĩa do chủ quan vạch ra, cho dù cưỡng bức bằng bạo lực súng đạn, thủ đoạn chính trị…

Ngẫm lại, các tiêu chí (hay tiêu ngữ) chiêu bài: ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH, TRUNG LẬP, THỊNH VƯỢNG lại có giá trị thực tiễn hơn là lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, và vai trò “tên lính đi đầu của chủ nghĩa xã hội”, không một nước nào còn theo đuổi, chịu “uỷ nhiệm”.

T.X.A.
10:40, 18-11-2017 HB17

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1962907693983172
Xem thêm:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1961617937445481
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/co-vm.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/tem_co-mat-tran-gp.jpg
.
H1: Cờ Việt Minh (… 1941-1951, quốc kì: 1945-1955) khác quốc kì hiện nay ở hình dạng ngôi sao.
H2: Cờ Giải Phóng (1960-1976). Các từ tiếng Anh có nghĩa là ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH, TRUNG LẬP, THỊNH VƯỢNG; Mặt trận Quốc gia (dân tộc) Miền Nam Việt Nam [chiến đấu] cho sự Giải phóng.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Thêm 2 bài thơ sau tập Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh (+15 bài)

Posted by Trần Xuân An trên 15.11.2017

hidden hit counter

 
.

Bài 48
Bài 18 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
TUỔI THỜI ĐỎ VÀNG
Trần Xuân An

mỗi người, đọng tuổi vạn năm
bốn ngàn năm Việt lắng trầm vào thân
nến sinh nhật tuổi đỏ vàng
từ thời ta, lửa thắp ngàn vạn sau.

T.X.A.
09:14, 15-11-2017 HB17
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1961601877447087
.

Bài 49
Bài 19 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
HOÀNG SA, CỜ ẢO PHẢI THẬT
Trần Xuân An

sinh nhật mình, kẻ đau nỗi đỏ vàng nội chiến
cơn bão Hải Quỳ dừng lại ngoài Hoàng Sa (1)
APEC trải thảm hoa
ba ngoại cường, thời Chiến tranh Lạnh, cùng đến
ngỡ cờ ảo Trung Lập trung hoà (2)
hoá thật, trên quần đảo tổ tiên ta
Hoàng Sa, quần đảo nam Vĩ tuyến
quê nhà, còn đau uất nghẹn
chất dồn Đà Nẵng. Mình đắng thời Huế điếng (3)
sinh nhật khóc oa oa.

T.X.A.
10:11, 15-11-2017 HB17

…………………

(1) Haikui: Hải Quỳ, một loại động vật như hoa quỳ biển.
(2) Tiêu chí theo ngọn cờ Mặt trận: Độc lập, Dân chủ, Hoà bình, Trung lập, Thịnh vượng.
(3) Năm 1956, Trung Quốc xâm chiếm nhóm đảo phía bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của nước ta.

.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1961617937445481
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/tem_co-mat-tran-gp.jpg
.
XEM THÊM:
Thêm 6 bài thơ sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh (13 bài):
Bấm vào đây
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »