Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Cờ Đảng Lao động Việt Nam’

Ngôi sao năm cánh vàng, Búa liềm vàng 1930-1931, 1952 & biểu ngữ 1975

Posted by Trần Xuân An trên 29.03.2020

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/192e688b-a90a-4c18-a661-37a0dc871539.jpeg

Ảnh: Xô-viết Nghệ Tĩnh 1931 – Nguồn ảnh: Vietnam-tourism
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/fbb39347-1d0d-4197-9112-8b9f2473eee9.jpeg

Ảnh: 1950
Nguồn ảnh: phim “Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”, tập 1950 (phút 22), báo Nhân Dân thực hiện, 2020.
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/08/bieu-ngu-chu-nghia-mac-lenin_google-search.jpg

Ảnh: Sau ngày 30-4-1975 tại Miền Nam – Google search
.
Nghe – xem video:


Bài thứ năm mươi tư (bổ sung) tập XXI
TRONG CHỦ NGHĨA ĐỎ,
KHÔNG CÓ TỔ QUỐC
Trần Xuân An

dân tộc chúng ta chưa có cờ Tổ quốc
vì có Tổ quốc đâu, trong chủ nghĩa đang theo!
tất cả cho đấu tranh giai cấp sục sôi,
        cứu nước chỉ là phương tiện
để toàn thế giới, búa liềm, sao vàng,
        phấp phới cờ reo

Bác Hồ – “Người đi tìm hình của nước”
vốn chỉ mong có súng đạn, đuổi Pháp xâm lăng
Bác bị loại trừ, rồi bị Staline hạch sách
vẫn phải theo đà trượt đỏ,
        bởi cuối đời, mới nửa nước dở dang

để có súng đạn, phải làm chư hầu Nga đỏ
Nga chỉ đạo Trung. Từ đó, phân hoá Việt Nam mình
và đụng đầu can thiệp Mỹ, rơi vào Chiến tranh Lạnh
Thập giá đoạt cờ Vàng triều Nguyễn,
        cũng tiêu tan, trước cờ Đỏ Lê-nin

đừng để cả dân tộc khát khao lá cờ Tổ quốc
mỗi tuần, cứ mãi chào cờ Liên Xô
mọi hội trường, cờ Liên Xô – búa liềm, sao vàng
        rực rỡ
nhưng chủ nghĩa là lí thuyết thôi,
        không phải là Tổ quốc bao giờ!

không bao giờ xúc phạm sao vàng cờ đỏ
vẫn trang trọng treo, mỗi lễ lớn, trước nhà tôi
nhưng đã góp ý vào Hiến pháp, mong đổi thay,
        đã hoà giải đồng bào, đoàn kết
không ai sống mãi hoài
        để tranh cãi với sử học muôn đời.

T.X.A.
sáng sớm 04-12-2018
(trong tập thơ “Độc lập thật, khát vọng!”).
.

“NGÔI SAO, chân lí của đời
Việt Nam, VÀNG của lòng người hôm nay”
(Tố Hữu)
Ngôi sao vàng = Chân lí = Chủ nghĩa Marx-Lenine
…………..

Để hoà giải dân tộc:
Chủ nghĩa Marx – Lénine có nội dung là đấu tranh giai cấp, xây dựng chế độ chuyên chính vô sản, và vô thần luận. Nó không bàn đến vấn đề Tổ quốc. Lénine thêm vào lời kêu gọi “các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” cũng chỉ nhằm phục vụ cho phong trào “vô sản đoàn kết lại”, nghĩa là đấu tranh xoá bỏ xã hội tư sản chủ nghĩa là cốt yếu, mà giai cấp vô sản thế giới cần có sự hỗ trợ của các nước thuộc địa, để thêm sức mạnh, thêm phạm vi lan toả ảnh hưởng. Ở đây, cờ đỏ sao vàng + búa liềm chỉ là biểu trưng của chủ nghĩa cộng sản mà thôi: Đảng (ngôi sao vàng/đỏ năm cánh soi dẫn đường đi nước bước) và liên minh công nông (búa + liềm), không có TỔ QUỐC.

Hai câu thơ dưới đây của Tố Hữu trong “Nước non ngàn dặm” (1973), khi viết về lá cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam (một biến thể của cờ Tổ quốc), đã chỉ rõ NGÔI SAO VÀNG trên cờ đỏ sao vàng (cờ Tổ quốc) là gì:

“NGÔI SAO, chân lí của đời
Việt Nam, VÀNG của lòng người hôm nay”

Ngôi sao vàng = Chân lí = Chủ nghĩa Marx-Lenine.

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/dd8169b7-51e0-4514-8ff0-02bbeaf5cd57.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »