Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Chủ nghĩa Lênin’

Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ.

Posted by Trần Xuân An trên 18.06.2020

hidden hit counter

.
        
Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975:
CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ?
THỂ HIỆN GÓI GỌN TRONG “LUẬN CƯƠNG VỀ DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA” RA SAO?
Trần Xuân An

Đến tháng 6 năm 2020, tròn 100 năm “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” được Lênin viết và công bố trong một đại hội long trọng của Quốc tế Cộng sản đệ tam, cũng tròn 100 năm, tính từ ngày Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) đọc được, và bốn mươi năm sau, hồi tưởng, thể hiện trong “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” (1960). “Luận cương” gói gọn chủ nghĩa ấy. Chủ nghĩa Lênin là gì mà trở thành cẩm nang, kim chỉ nam của Cách mạng vô sản tại nước ta, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ?

1 ~ Có thể và nên “đốt giai đoạn”, không nhất thiết đợi nền kinh tế phát triển lên chủ nghĩa tư bản tột cùng, giai đoạn mà nó sẽ tự động bùng vỡ phương thức sản xuất lỗi thời, tư bản chủ nghĩa để xác lập phương thức sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa. Công cụ lao động, tư liệu sản xuất, lực lượng lao động tuy còn lạc hậu, non yếu, nghèo nàn vẫn có thể đưa vào quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa. Như thế là đặt tiền đề cho bình đẳng về mọi mặt (cá nhân, dân tộc, quốc gia).

2 ~ Không những “vô sản đoàn kết lại” mà phải kêu gọi thêm “các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Điều đó có nghĩa là phải lợi dụng thêm phong trào giải phóng của các quốc gia bị xâm chiếm thành thuộc địa, các dân tộc bị áp bức, để tiến hành bạo lực chiến tranh, cách mạng, giành chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản, khỏi kinh qua các phương thức sản xuất tiền tư bản, tư bản, để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

3 ~ Không trả độc lập cho các thuộc địa mà cho các nước ấy, kể cả các vùng dân tộc chưa từng có nhà nước, thành các cộng hoà xô viết trong liên bang (quốc kì chung một biểu trưng búa liềm sao). Liên bang chỉ là hình thức quá độ (chuyển tiếp) rồi dần dần đồng hoá mọi dân tộc trong các nước cộng hoà nội thuộc đó thành một thể thống nhất không phân biệt dân tộc nữa (đã thủ tiêu tính dân tộc). Dần dà, các liên bang cũng sẽ thống nhất thành một chỉnh thể toàn cầu về chính trị, kinh tế, quân sự, vân vân, dĩ nhiên cả mặt dân tộc, chủng tộc, lấy nước Nga làm trung tâm, và do giai cấp vô sản mà đội tiền phong của nó là Quốc tế Cộng sản lãnh đạo.

4 ~ Để đi đến chỉnh thể cộng sản chủ nghĩa toàn cầu đó, trước mắt phải đánh đổ địa chủ, đánh đổ tư sản, đánh đổ giới tu sĩ, đặc biệt là tôn giáo Đại Hồi cùng các lực lượng cũng thuộc các xu hướng chính trị tương tự với Đại Hồi, tức là xu hướng cách mạng quốc gia, dân tộc chủ nghĩa, chống thực dân, đế quốc Âu – Mỹ, nhưng vẫn duy trì quân chủ, tăng lữ… Tóm lại, phải tuyệt đối chuyên chính vô sản và chỉ cộng sản theo đường lối Đệ tam Quốc tế Cộng sản (bolchevik, leninist) mà thôi. Các lực lượng tôn giáo, chính trị dù yêu nước, cách mạng, chống thực dân, đế quốc nhưng không phải bôn-sê-vích (lê-nin-nít) cũng phải bị tiêu diệt, mới có thể xây dựng chuyên chính vô sản.

5 ~ Rút gọn tối đa nhưng vẫn đầy đủ: Thủ tiêu giai cấp; thủ tiêu tính quốc gia, dân tộc; thủ tiêu tôn giáo; và thủ tiêu các lực lượng thuộc các xu hướng chính trị quốc gia, dân tộc chủ nghĩa.

6 ~ Năm điểm trên, tôi chỉ trình bày, diễn đạt khách quan, trung tính. Điểm 6 này, tôi chỉ nói thêm điều mà người đọc nào cũng thấy rõ:

6.a) Về lí tưởng, mô hình xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, rõ là viển vông, chỉ tưởng tượng, suy luận ra thôi, chứ bấy giờ, thời Marx, Lénine, chưa được thực tiễn kiểm nghiệm. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Saint Simon, Owen, Fourier không kết hợp với chuyên chính vô sản, nên không kể ở đây. Cái chuyên chính vô sản, Marx, Lénine kết hợp vào chủ nghĩa xã hội cũng chỉ là kết quả suy luận mà thôi. 1920, Lénine mới giành chính quyền được 3 năm, và cả 3 năm ấy nước Nga rơi vào nội chiến, đói rét, kinh tế suy sụp, mô hình mới thất bại. Đến 1945, Liên Xô cũng chỉ mạnh về quân sự thôi, xã hội xô viết là “xã hội trại lính”. Nói chung là mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chưa được thực tiễn kiểm nghiệm lâu dài, chắc chắn, về kinh tế, về mức sống, trong giai đoạn 1945-1975.

6.b) Về biện pháp, mục tiêu chiến đấu có tính chiến lược, Lénine chủ trương tiêu diệt nhiều đối tượng quá (xem lại điểm 4, điểm 5), để thiết lập chuyên chính vô sản (chính quyền độc tài, toàn trị, cực quyền), nên hầu như bị chống đối khắp nơi, trong nước Nga * cũng như từ các nước tư bản tiền tiến. Ở nước ta, Vàng chống Đỏ cũng do vậy, và do ngọn cờ Liên Xô giương lên làm quốc kì, ai cũng biết là cờ ngoại cường, trên đất nước ta nữa!

7 ~ Năm 2020, đọc lại “Luận cương” của Lênin về dân tộc, thuộc địa (1920), tôi nhớ đến Phan Bội Châu và sự việc ông gặp Voitinsky, một cán bộ truyền thông Liên Xô tại Trung Hoa, cũng chính vào năm 1920, năm Nguyễn Tất Thành đọc “Luận cương” trên báo Nhân Đạo ở Pháp. Điều kiện mặc cả Voitinsky đưa ra, trong “Tự phán”, Phan Bội Châu có ghi lại một cách vắn tắt, chính là nội dung “Luận cương” trên của Lênin. Tôi đọc lại để lí giải nội chiến Đỏ – Vàng tại nước ta, 1945-1975: Vàng chống Đỏ do ngọn cờ xô viết (quốc kì Liên Xô) mà phiên bản của nó thành quốc kì Đỏ nước ta, và, do chủ nghĩa Lênin, thể hiện gói gọn trong “Luận cương”. Mặc dù dân tộc ta phải trả giá bằng máu xương, hậu hoạ quá lớn, trong và sau giai đoạn 1945-1975, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) đã tìm thấy ở Liên Xô một nguồn viện trợ (huấn luyện, súng đạn, tiền bạc, hậu thuẫn trên trường quốc tế) để đạt được thành quả đánh bại thực dân Pháp, tạo điều kiện cho Lê Duẩn đánh bại can thiệp Mỹ (Mỹ chặn làn sóng Đỏ) và bành trướng Trung Quốc cộng sản (như phong trào Đông Du, phát xít Nhật)… Tuy thế, đừng quên giá máu xương, hậu hoạ!

T.X.A.
18-06-2020
……….

(*) Theo một bài báo của Lê Xuân Sơn (viết theo tài liệu của Sputnik, Nga) trên báo Tiền Phong, 24-04-2020, trong vòng hai năm sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, Lênin bị ám sát đến ba lần, trong đó lần thứ hai, ông bị trúng thương nặng (30-08-1918).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2623854617888473/
.

.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »