Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘chủ nghĩa dân tộc’

DÂN TỘC & QUỐC TẾ

Posted by Trần Xuân An trên 30.01.2020

hidden hit counter

.
        
DÂN TỘC & QUỐC TẾ
Trần Xuân An

khi tâm tưởng hướng về dân tộc
giáo – thuyết ngoại lai, vọng ngoại đáng thương
mọi nước đều dân tộc, đó là quốc tế
quốc tế là đều học khắp nơi, về lại mỗi cội nguồn.

T.X.A.
30-01-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2510370745903528/

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/e5723387-800f-4e7e-81ff-9c3d388fba14.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »