Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘chiến tranh Việt Nam (1945-1975)’

Bài 21 (gộp 2 bài): CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN & … ANH HÙNG LỚN

Posted by Trần Xuân An trên 21.09.2019

hidden hit counter

.
        
CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN,
CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN
Trần Xuân An

1.
chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.
không có tác gia lớn và chẳng có anh hùng lớn ~ trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh, họ là những kẻ giết đồng bào ~ dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu, hai phe đều là giặc, đều sai lệch, hung hăng, thâm thù đến cả thời hậu chiến, thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn, họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi nửa phần dựa giặc và đội giặc ~ còn nửa phần, hai phía đều vì Tổ quốc, quê hương ~ tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại mấy nghìn năm Việt cổ, trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ, hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.
20-09-2019
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/b4dddffc-58ed-473d-9011-3010bd4b9461.jpeg

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/e2b58d4e-2de0-488c-a3ba-3684c5c9e7af.jpeg

.
CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN,
CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN
Trần Xuân An

1.
chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.
không có tác gia lớn
        và chẳng có anh hùng lớn
trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh,
        họ là những kẻ giết đồng bào
dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu,
        hai phe đều là giặc
đều sai lệch, hung hăng, thâm thù
        đến cả thời hậu chiến,
        thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn,
        họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi
        nửa phần dựa giặc và đội giặc
còn nửa phần, hai phía đều vì
        Tổ quốc, quê hương
tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại
        mấy nghìn năm Việt cổ
trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ
        hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.
20-09-2019
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/
.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/86156368-8cd3-4d5c-ab1a-b164c80ca022.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

BÀI THƠ THỨ TƯ KÍNH GỬI ÔNG OBAMA

Posted by Trần Xuân An trên 31.05.2016

hidden hit counter

 
.

Bài thơ thứ tư
KÍNH GỬI ÔNG OBAMA:
ĐÂY THỐNG NHẤT VIỆT NAM
Trần Xuân An

trán vẫn còn nếp hằn sai lệch
hãy đặt tay lên đầu, đặt tay lên tim
tay nào cũng thép nung và đều sen nở
sự thật hiện lên cho mắt kiếm tìm

Mỹ vẫn tự ghi công mặc dù chiến bại
hư vô hoá chăng triệu người lính vàng?
Việt Nam nói không! Hai Miền vẫn là chủ thể
bi kịch là dựa vào hai Khối xâm lăng!

chào Obama, sao quên Gorbachov
một trả độc lập cho bao nước Đông Âu
một thắng hàng rào màu da Hiệp Chủng
Việt Nam thống nhất, cũng đặt tay lên tim, lên đầu

không phải đón chào nếp hằn sai lệch
nhìn thẳng lịch sử đi, đôi mắt Obama!
vẫn là chủ thể, hàng triệu lính, vàng Nam, đỏ Bắc
bàn tay nào cũng vuốt phẳng, nở hoa.

T.X.A.
08:12 – 09:51, 31-05-2016 (HB16)

The fourth poem
RESPECTFULLY SENDING TO OBAMA:
THIS IS THE VIETNAM’S UNIFICATION
Trần Xuân An

on the forehead, there have still been wrong creases
let hand on head, let hand up above heart
every hand also was like broiled steel, and all hands was like opened lotus flowers
the truth would display for the eyes whose were looking for

U.S.A. cited itself for bravery, although it had been defeated
had it thought that millions and millions of the Yellow Vietnamese soldiers like a zero?
Vietnam said No! South and North were main subjects, main characters of that war
how tragic we were, when two parts of our nation had relied on two aggression side of the world!

welcomed Obama, why did we forget Gorbachov!
one gave back independence to many nations in the East Europe
one won over the apartheid in U.S.A.
Vietnam had unified, but we also let hands on heads, up above hearts

we didn’t welcome your wrong creases
looked straightly at history truth, oh Obama’s eyes!
still were main subjects, main characters:
          millions and millions of the Vietnamese soldiers,
          Yellow South, Red North
each hand also stroked smoothly, opened flowers.

T.X.A. (translated / mean)
08:12 – 09:51 & 15:08, 31-05-2016 (HB16)


.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709881065952504?pnref=story
.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1708425792764698&set=a …
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ …5
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709437155996895
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | 1 Comment »