Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘chỉnh thể biểu tượng quốc hoa: mai + sen + đào’

QUỐC HOA: CHỈNH THỂ BIỂU TƯỢNG MAI+ĐÀO+SEN

Posted by Trần Xuân An trên 28.01.2011

hidden hit counter

QUỐC HOA, DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA TỪ NGHÌN XƯA

 

BA LOẠI HOA ĐƯỢC GỘP THÀNH
MỘT CHỈNH THỂ BIỂU TƯỢNG DUY NHÂT: MAI + ĐÀO + SEN (*)


một sen làm chẳng nên non
đào mai kết núi cao hồn quốc hoa

THẬT QUÁ PHI LÍ, KHI VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VỚI BAO NHIÊU LÀ Ý NGHĨA TỐT ĐẸP, VỐN ĐÃ TRỞ THÀNH TRUYỀN THỐNG NGHÌN ĐỜI, MỌI GIA ĐÌNH CÔNG TI, XÍ NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC, DOANH TRẠI, TRỤ SỞ CƠ QUAN CÔNG QUYỀN, ĐÌNH CHÙA VIỆT NAM ĐỀU ĐỒNG LOẠT CHƯNG HOA, LẠI KHÔNG CÓ QUỐC HOA ĐỂ CHƯNG, VÌ NGUYÊN DO: CHỈ DUY NHẤT HOA SEN (NỞ VÀO MÙA HÈ) LÀ LOẠI QUỐC HOA ĐỘC TÔN!

KINH NGHIỆM LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CHO THẤY: MỌI CHỌN LỰA SAI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐỀU BỊ ĐÀO THẢI.

Hoa mai vàng có phải là quốc hoa?

Đó chỉ là một trong hai loại hoa truyền thống trong Tết Nguyên đán. Ở nước ta, chưa từng chọn quốc hoa một cách chính thức, mà đang bầu chọn theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Về loại hoa trong Tết Nguyên đán:

– Nam bộ, Trung bộ: hoa mai (cũng trồng đào được);
– Bắc bộ: hoa đào (mai cũng nhiều nơi trồng).

Đó là hai loại hoa mà dân tộc ta đã chọn từ xa xưa.

Tết Nguyên đán rất quan trọng và có ý nghĩa về truyền thống trên toàn quốc. Nếu chỉ chọn hoa sen thì phải đợi đến mùa hạ mới có. Mùa hạ là dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch)…

Nhưng dẫu sao, trong thực tế xã hội, một trong dăm ba ý nghĩa, biểu hiện chính của Tết Nguyên đán là lễ hội hoa toàn quốc. Ngoài ra, không có lễ tiết nào như vậy.

Thật quá phi lí, khi vào dịp Tết Nguyên đán, với bao nhiêu là ý nghĩa tốt đẹp, vốn đã trở thành truyền thống nghìn đời, cũng là dịp mọi gia đình, công ti, xí nghiệp, trường học, doanh trại, trụ sở cơ quan công quyền, đình chùa Việt Nam đều đồng loạt chưng hoa, lại không có quốc hoa để chưng, vì nguyên do: chỉ duy nhất hoa sen (nở vào mùa hè) là quốc hoa độc tôn!

Thậm chí, khi Tết Nguyên đán – Lễ hội hoa đến, khắp nơi trên cả nước đều chưng hoa mai và đào (hai loại hoa tiêu biểu), và hoàn toàn thiếu vắng sen, khiến người ta nghĩ cả nước đều biểu đồng tình phản đối sen là quốc hoa độc tôn.

Kinh nghiệm lịch sử và văn hóa cho thấy: Mọi lựa chon sai với truyền thống, cụ thể là phong tục tốt đẹp, và trái với quy luật thiên nhiên, đều bị đào thải.

Theo tôi, nên chọn 3 loại làm quốc hoa: MAI, ĐÀO & SEN, nhưng gộp lại làm một chỉnh thể biểu tượng duy nhất. Đó là biểu tượng quốc hoa, trưng bày một cách tự nhiên như ngàn đời đã có trong Tết Nguyên đán & Tết Đoan ngọ (theo ý nghĩa thuần Việt) và dùng làm biểu trưng (logos) cho bất kì ngày nào, lễ tiết nào trong năm, kể cả những dịp giao thiệp với nước ngoài về văn hóa…

Mặc dù đó cũng chỉ là một ý kiến trên chín mươi triệu ý kiến, nhưng thực ra toàn dân tộc Việt Nam đã chọn ba loại hoa ấy từ nghìn đời rồi.

Trần Xuân An
28 – 31-01 HB11

(*) Mong các họa sĩ ủng hộ & vui lòng phối trí lại.

Xin xem thêm các ý bổ sung (tạm đặt ở các khung bàn luận)

Cũng có thể xem tại:

www.tranxuanan-writer.net/ … /bai-moi-viet-2/bai-1

Bài đã đăng tại:

Đã đăng bài viết hoàn chỉnh trên Báo Văn hóa Nghệ An
Đã đăng ý kiến sơ khởi trên TranNhuongCom

Posted in Không phân loại | Tagged: , | 5 Comments »