Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘cây si’

Hoà giải với các nước: CUỐI NĂM TA, Ở QUÁN CÂY SANH, TRÀ LÁ VỚI MẤY NGOẠI QUỐC CŨ

Posted by Trần Xuân An trên 27.01.2015

hidden hit counter

 

.
Hoà giải với các nước — Hoà giải dân tộc:
CUỐI NĂM TA, Ở QUÁN CÂY SANH,
TRÀ LÁ VỚI MẤY NGOẠI QUỐC CŨ
Trần Xuân An

chẳng rõ gốc cây này mấy tuổi
xem như cỡ độ vài trăm năm
bọn ta, xưng lứa nào tuỳ thích
nhưng cũng nhân lên cho xứng tầm

Đà Nẵng, tính chung từ trận ấy
Pháp, Tây, hai cậu phải lùi xa (1)
Thanh – Trung, Nhật, Mỹ và Nga nữa (2)
các cậu vào sau cũng đã già

râu tóc cây sanh – si ngốc đó (3)
lẽ nào còn sống còn mê sao!
việc chi tham đoạt, nung sân hận
khiến ngực này, bom nổ, súng gào

cây sống, cây đời – sanh rợp miếu
si trồng mọi nước chỉ yêu đương
bảo giùm, các cậu ngoại bang cũ:
trả đảo nhé Trung, đừng nhiễu nhương!

T.X.A.
15:10 – 17:57, 26-01 HB15 (2015)

(1) 1858.
(2) Nhà Thanh, Nước Thanh, Thanh quốc (Trung Hoa cũ)
đã can dự vào chiến tranh Việt – Pháp nửa sau thế kỉ XIX.
Trung Hoa từ thuở đó đã có tham vọng chia đôi Bắc Kỳ nước ta
với Pháp: “Bắc Kỳ mỏ” thuộc nước Thanh và “Bắc Kỳ gạo”
thuộc Pháp, lấy sông Hồng làm giới tuyến.
(3) Cây sanh, còn có tên gọi là cây si. Những gốc cây cùng loại
có đặt miếu thờ, thì gọi là cây sanh
.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

ĐÃ ĐĂNG Ở TÀI KHOẢN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/notes/tran-xuan-an/cuoi-nam-ta-o-quan-cay-sanh-tra-la-voi-may-ngoai-quoc-cu-tho-tran-xuan-an/1527754050831874
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »