Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Cách mạng phương thức sản xuất’

Thơ về PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT

Posted by Trần Xuân An trên 16.05.2021

hidden hit counter

        
THƠ VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
Trần Xuân An

quan lại, công chức làm công ăn lương |
cũng là phương thức của thợ thuyền công nghiệp |
nên nền sản xuất hành chính quan liêu bao cấp |
cho dù công hữu nhà máy,
        và dĩ nhiên công hữu chính quyền |

cuộc cách mạng long trời lở đất |
rốt cục cũng vì phương thức sản xuất ấy thôi |
chân lí thì giản đơn, trần trụi |
hành chính quan liêu bao cấp! Rã rời |

thi sĩ không nỡ mộng mơ hoa bướm |
nước mắt rơi trên sách triết học, kinh tế – chính trị,
        ngẩng nhìn |
công nhân, nông dân cũng sẽ là quan lại, công chức
        trong sản xuất |
thấy Đảng cửa quyền, gạt kẻ sĩ thiếu niềm tin! |

cạnh tranh, đối lập là biện chứng |
không còn trì trệ, phải động não,
        chất lượng, năng suất là thước đo |
thực tiễn, thực tiễn và thực tiễn |
nhưng công hữu toàn trị
        là con đường khai phá mới, mơ hồ |

phương thức sản xuất, phương thức sản xuất |
biết mấy máu xương, vô vàn máu xương |
rồi hoá ra hành chính quan liêu bao cấp |
cuộc cách mạng phiêu lưu,
        ngẫm nghĩ mà thương!

T.X.A.
trước 09:40, 16-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2895703604036905/


.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »