Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Bạo lực cách mạng’

ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG

Posted by Trần Xuân An trên 21.06.2020

hidden hit counter

.
        
ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG,
BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG
Trần Xuân An

1 ~ Chuyên chính (độc đảng, cực quyền, toàn trị): Không những nắm lấy khối óc mà cả trái tim, đến cả bao tử (dạ dày) của cán bộ, nhân dân, bằng mọi phương tiện, từ thiết chế xã hội, đoàn thể, đến kinh tế tập thể, quốc doanh, đặc biệt là giáo dục – đào tạo một chiều, báo chí – thông tin một chiều, dân chủ tập trung trong khuôn khổ vạch sẵn, và chủ nghĩa lí lịch, gồm cả hôn nhân phải được xét duyệt bởi tổ chức…

2 ~ Bạo lực chiến tranh, nhà tù: Giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực là chính…

3 ~ Lực lượng cơ bản là công nông; cảnh giác đối với trí thức hiểu biết quá nhiều; chú trọng đào tạo tầng lớp trí thức mới, theo một quy trình tuyển chọn bảo đảm không hiểu biết gì khác hơn chủ nghĩa Marx-Lénine, tuyệt đối lấy chủ nghĩa Marx-Lénine để sàng lọc mọi kiến thức…

Đó là con đường độc tài phát xít, nhưng được trang bị lí tưởng cộng sản. Ở nước ta, nó được vận dụng vào chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp, một mục tiêu chính nghĩa, nên giành được thắng lợi. Thắng lợi đó tạo uy tín và xây dựng được hậu phương Miền Bắc. Từ đó, nguồn nhân lực, quân lực càng được đỏ hoá, đơn nhất hoá, để tấn công Việt Nam cộng hoà và quân Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước.

Trong chiến tranh, chủ nghĩa tự do, dân chủ đa nguyên, đa đảng, xem trọng tính độc lập cá nhân dẫn đến thất bại ở Miền Nam Việt Nam và cả ở Mỹ.

Nhưng đến 1976 (sau cái chết của Mao Trạch Đông), Trung Quốc chuyển qua kinh tế thị trường, tuy vẫn còn đảng cộng sản lãnh đạo, và đến 1991, Liên Xô, Đông Âu sụp đổ để chuyển sang kinh tế tư bản chủ nghĩa, chính thể dân chủ đa đảng, tổng thống chế.

Trong chiến tranh, độc tài có hiệu quả. Trong xây dựng với tình hình hoà bình, độc tài chỉ làm xã hội nghẹt thở, trì trệ, chết đứng, ngã đổ.

T.X.A.
21-06-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2626256187648316/
.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »