Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Bác Hồ=Gia Long’

THƠ THÁNG TƯ 2021

Posted by Trần Xuân An trên 26.04.2021

hidden hit counter

        
THƠ THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

~ bại, tù, qua Mỹ, u sầu
thắng, nhưng Nga ngự trên đầu ông cha!
ngẫm bốn nghìn năm, xót xa
lính còn cội rễ, thương ta thương mình!
(T.X.A.) ~

lệ thuộc ngoại xâm,
          để chống ngoại xâm,
          thành nội chiến |
thành điểm nóng Chiến tranh Lạnh,
          thật ra hai bên chỉ Mỹ với Nga: |
ý hệ và súng đạn |
bại, mãn tù, bứt gốc, qua Mỹ,
          thắng, nhưng Nga trên đầu ông cha! |

không Minh Mạng,
          hẳn Gia Long nghìn đời tủi nhục |
mừng thống nhất, hoà bình,
          khóc đau mà lại ha ha |
hãy tin đi,
          hai trận sóng thần từ Châu Âu ấy |
chỉ còn bình sọ với chín đoá hoa |

bình sọ bảy đoá trong tôi,
          thời còn đi dạy học |
ai đó bảo, Bác Hồ là Gia Long,
          Lê Duẩn là Minh Mạng,
          nhưng không… |
chỉ một nửa Minh Mạng:
          đánh đuổi mao-isme |
hiểu “nguỵ” và “phiến”,
          sông Hiền Lương chỉ một màu trong |

thương thay Lý Trần Quán, Phạm Thái |
và cả Cao Bá Quát phù Lê đã tiêu vong |
tháng tư, tháng tư, dân tộc ta là một,
          mọi người là Minh Mạng |
gội rửa bùn
          sóng thần Nga đỏ,
          còn dơ tóc, còn đọng triệu lòng |

tôi chỉ là hạt cát trắng |
chưa từng cầm súng bao giờ |
hiểu rằng tuy lệ thuộc, trong thế cờ,
          Bác Hồ, Lê Duẩn mãi hoài đáng kính |
thương hai vị như dân tộc mình,
          vết ngoại cường, còn cặn, còn dơ |

tôi thương
          bao người Quốc gia, Cộng hoà cũ |
nghe, đọc quá nhiều, nội chiến nội tâm |
trầm uất, thoát li đời, đau nhược tiểu |
hào hùng, về say đổ quán, lệ thầm |

tự vệ gì nổi, hỡi các bác, các anh,
          trước nửa đồng bào Miền Trại lính! |
chuyên chính với từng câu văn, giọng ngâm |
Quốc gia, Cộng hoà đành thua Cộng sản |
dù cũng như nhau
          — đều lệ thuộc ngoại xâm —
          chống hai phía ngoại xâm! |

tháng tư, tôi lại làm thơ hoà giải |
sau bảy năm dài,
          để trong nước mình,
          hoà hợp với nhau |
kính tặng bức tranh bình xương sọ |
chín đoá đỏ vàng lam,
          viết sách cho hôm nay,
          nghìn sau |

Quốc gia, Cộng hoà,
          bao người lính cũ |
không dắt dìu cháu con,
          lìa Tổ quốc, lưu vong |
mừng mãi còn nơi cội rễ,
          còn Nắng vàng tiểu sử |
dựa ngoại xâm, để chống ngoại xâm,
          khác chi lính Cộng sản Mưa hồng. |

T.X.A.
06:36-08:01, 26-04-2021
……………

(*) Lý Trần Quán, Phạm Thái trung với vua Lê, chúa Trịnh, thời Quang Trung bình Bắc; Cao Bá Quát, thời vua Tự Đức triều Nguyễn.

https :// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2881487202125212/

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »