Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘30-04 (1975)’

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Posted by Trần Xuân An trên 01.05.2021

hidden hit counter

        
LỤC BÁT THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

đánh ngoại xâm nào cũng công
hiểu nhau một chút cho lòng vơi đi

xưa vàng hát thảm làm chi!
bắn trong nội chiến có gì thảm hơn!

cờ quạt ngoại xâm đỏ còn
người mừng đại thắng tự non chất người

thì thôi, vui, buồn cùng vơi
đỏ vàng lam, bình sọ ngời chín bông.

T.X.A.
29-04-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883927471881185/

THÔI NGHIÊNG LỆCH MỪNG
30-04 (2021)
Trần Xuân An

đỏ – vàng, hai Khối, một sông
Hiền Lương gánh máu, nước trong lại rồi

ai mừng nửa Bắc, còn tôi
mừng cả Nam, chín đoá tươi hai bờ

sự thật chín đoá vào thơ
ngọc bình sọ. Sử bao giờ sáng ra?

nửa sông sự thật mù sa
vàng lam bốn đoá vẫn là hiển nhiên

sông hai bờ, không một riêng
Chiến tranh Lạnh dứt, thôi nghiêng lệch mừng.

T.X.A.
06:02-08:25, 30-04-2021
………………

(*) Chiến tranh Lạnh (Chiến tranh Ý thức hệ): 1945-1975-1991.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884401631833769/
.

.
LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN
Trần Xuân An

có một hừng đông đỏ trong tôi |
với ngôi sao Mai trên đường chân trời |
loé sáng trên mặt biển mênh mông biếc |
nhìn vào cảnh thiên nhiên, tôi nào biết |

cờ Giải phóng Miền Nam, đảo ngược cõi đời *|
mãi đến bảy năm sau, tôi mới hiểu ra sự thể |
(trước Chiến tranh Lạnh vỡ tan trận thế) |
vâng, có bảy năm hừng đông tôi sáng trong |

dù trời xanh không còn trên màu cờ đất đỏ |
đội đất máu, từ thắp sao Mai đến sao Hôm tỏ |
thật ra, chúng ta bị biểu tượng đánh lừa |
ẩn dụ lấp láy, thì ngữ cảnh định nét thiếu thừa |

thật ra, búa liềm công nông, sao chủ nghĩa |
trên màu chiến đấu – sóng thần Nga một phía |
tôi đến giờ vẫn rạng đông Biển Đông, sao Mai ngời |
cờ Giải phóng thôi ngược, mà xuôi |

toàn vẹn Đất và Nước muôn đời |
thật ra, không cờ quạt nào cả |
khắc hai chữ Việt Nam trên sóng, đảo và đá |
Đất ruộng rừng, Nước biển sông, Tổ quốc cả bầu Trời |

sự thật lá cờ thuở học trò, tuy còn nhớ |
nhưng bão lịch sử cuốn bay, sao vàng giác ngộ đỏ: |
Tổ quốc chỉ là giai cấp, chủ nghĩa, tái tạo loài người |
muôn triệu tháng năm máu xương lót đường,
          ngỡ tất yếu thôi! |

“Bài ca Tháng Mười”: ngôi sao Tháng Tám **|
định nghĩa lá cờ, sách cũ càng, khắc chạm |
Ba mươi tháng Tư này, lật lại trang kí ức xưa |
kính tặng phe thua rằng, từ Xô-viết Nghệ Tĩnh,
          Bến Hải đã vết cưa. |

T.X.A.
08:40-10:25, 30-04-2021
……………

(*) Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm” (1973):
”… Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao – chân lí của đời
Việt Nam – vàng của lòng người hôm nay…”
.
Lưu ý: Cờ Mặt trận đảo ngược, màu xanh trời ở dưới, màu đỏ đất ở trên! Và NGÔI SAO là CHÂN LÍ CỦA ĐỜI, tức là chủ nghĩa Marx-Lenin.
Về cờ Tổ quốc:
Búa liềm vàng khối (công nông), ngôi sao năm cánh viền vàng (chủ nghĩa) trên nền cờ đỏ (màu chiến đấu) là cờ Liên Xô. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở nước ta cũng thế (ngôi sao năm cánh viền vàng hay vàng khối cũng là chủ nghĩa Mác-Lê, chân lí). Cờ Tổ quốc chính là cờ chủ nghĩa. Tôi nói: CỜ TỔ QUỐC CHÍNH LÀ CỜ CHỦ NGHĨA (HỌC THUYẾT) – BIỂU TRƯNG LÀ NGÔI SAO (CHỦ NGHĨA) DẪN ĐƯỜNG. Xin nhấn mạnh.
Cứ liệu khác:
Không phải dân tộc, đất nước, mà “chủ nghĩa xã hội […] là Tổ quốc” (Từ điển triết học”, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến Bộ, Mát-x-cơ-va, 1975, liên kết với Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1986, tr. 712-713.).
Chủ nghĩa xã hội là toàn thể hệ thống xã hội chủ nghĩa macxit-leninit trên thế giới, trong đó có Tổ quốc cụ thể, chứ không chỉ là Tổ quốc cụ thể.
Theo đó, 1) Chủ nghĩa xã hội là học thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học macxit-leninit; 2) Chủ nghĩa xã hội là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô. Ngoài ra, có một nghĩa nữa: 3) Chủ nghĩa xã hội là hiện thực xã hội, mức độ phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa (ví dụ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.”).
Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc rất dài lâu, vì bị lệ thuộc vào Liên Xô (và Trung Quốc, nước được uỷ nhiệm), rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (Chiến tranh Lạnh): Phải chiến đấu cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (theo khái niệm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa), đụng đầu với Khối phi-đỏ do Mỹ đứng đầu. Nếu vì độc lập, thì đến nay chưa có quốc kì độc lập dân tộc – quốc gia. Nếu vì lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì hãy còn chiến đấu đến nghìn năm…
(**) Thơ Tố Hữu, “Bài ca Tháng Mười” (1950): “Đây Việt Nam Tháng Tám | Em Liên Xô Tháng Mười!”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884474781826454/

NÓI CHO CÔNG BẰNG,
NHÂN LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Trần Xuân An

không mất tấc đất, tấc đảo nào,
          Việt Nam cộng hoà độc lập |
(trừ đảo Ba Bình,
          chưa kịp đuổi cướp Đài Loan) |
nếu không bị Miền Bắc và Khối Đỏ tiến đánh |
không nước nào có thể lũng đoạn Miền Nam,
          cho dù Mỹ, Vatican |

túi tham điền chủ, tư sản |
không dám chứa đầy máu, nước mắt, mồ hôi |
thời man rợ đã xa xưa,
          Nhân quyền đã trao quyền tranh đấu |
túi tham bóc lột nhỏ lại rồi |

Miền Nam xưa
          cũng như cả nước bây giờ hội nhập |
nhưng đa đảng, có nghiệp đoàn công nhân,
          hiệp hội nông dân |
nhà trường dạy bảo:
          kính người cầm cày, người thợ… |
nhớ Lễ Lao động xưa, viết cho công bằng |

sự thật lịch sử như Triều Tiên, Hàn Quốc |
(Mỹ đuổi Pháp như đuổi Nhật,
          đau là đã muộn hơn) |
nay vẫn còn con người hai Miền
          thời chia cắt |
đời sống ư? Bao tấm ảnh
          Bắc Việt, Nam Việt hồi đó vẫn còn |

nếu so với chế độ, xã hội lí tưởng |
Việt Nam cộng hoà đáng lên án trăm lần |
nhưng chế độ, xã hội lí tưởng có đâu!
          Chỉ là mộng mị, tan vỡ |
Lễ Lao động ơi, bút tôi ngay thẳng cán cân? |

T.X.A.
12:12-12:47, 01-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2885181571755775/
.
Ảnh: Đà Nẵng 1965 – Google search
.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

Posted by Trần Xuân An trên 29.04.2021

hidden hit counter

        
VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

A. ~~~~~~~

Góp ý có tính chất xây dựng:
VÈ VẼ ĐỒNG DAO 30-04
Trần Xuân An

Đánh, chiếm Dinh Độc Lập
Lại treo cờ Liên Xô
Tạm nghĩ là hình thức
Bản chất đâu phải nô

Cờ Mặt trận, cờ ngược
Tố Hữu viết, chưa mờ
Búa liềm, viền sao đỏ
Cũng một chân-lí-mơ:
Sao vàng, đâu khác được! *

“Bán nước” để cứu nước
Sử hồng còn vết dơ
Nguyên nhân nội chiến ấy
Vè vẽ nghĩa không mờ.

T.X.A.
28-04-2021
…………

(*) Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm” (1973):
”… Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao – chân lí của đời
Việt Nam – vàng của lòng người hôm nay…”.

Lưu ý: Cờ Mặt trận đảo ngược, màu xanh trời ở dưới, màu đỏ đất ở trên! Và NGÔI SAO là CHÂN LÍ CỦA ĐỜI, tức là chủ nghĩa Marx-Lenin.
.
Về cờ Tổ quốc:
Búa liềm vàng khối (công nông), ngôi sao năm cánh viền vàng (chủ nghĩa) trên nền cờ đỏ (màu chiến đấu) là cờ Liên Xô. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở nước ta cũng thế (ngôi sao năm cánh viền vàng hay vàng khối cũng là chủ nghĩa Mác-Lê, chân lí). Cờ Tổ quốc chính là cờ chủ nghĩa. Tôi nói: CỜ TỔ QUỐC CHÍNH LÀ CỜ CHỦ NGHĨA (HỌC THUYẾT). BIỂU TRƯNG LÀ NGÔI SAO (CHỦ NGHĨA) DẪN ĐƯỜNG. Xin nhấn mạnh.
.
Cứ liệu khác:
Không phải dân tộc, đất nước, mà “chủ nghĩa xã hội […] là Tổ quốc” (Từ điển triết học”, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến Bộ, Mát-x-cơ-va, 1975, liên kết với Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1986, tr. 712-713.).
Chủ nghĩa xã hội là toàn thể hệ thống xã hội chủ nghĩa macxit-leninit trên thế giới, trong đó có Tổ quốc cụ thể, chứ không chỉ là Tổ quốc cụ thể.
.
Theo đó, 1) Chủ nghĩa xã hội là học thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học macxit-leninit; 2) Chủ nghĩa xã hội là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô. Ngoài ra, có một nghĩa nữa: 3) Chủ nghĩa xã hội là hiện thực xã hội, mức độ phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa (ví dụ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.”).
.
Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc rất dài lâu, vì bị lệ thuộc vào Liên Xô (và Trung Quốc, nước được uỷ nhiệm), rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (Chiến tranh Lạnh): Phải chiến đấu cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (theo khái niệm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa), đụng đầu với Khối phi-đỏ do Mỹ đứng đầu. Nếu vì độc lập, thì đến nay chưa có quốc kì độc lập dân tộc – quốc gia. Nếu vì lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì hãy còn chiến đấu đến nghìn năm…

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883009751972957/

B.~~~~~~~

Lực lượng, bộ phận nhân dân nào muốn được hoà giải với phe thắng thì phải có thực lực nào đó khiến phe thắng nể sợ, chứ phe thua Miền Nam như con cá nằm trên thớt thì phe thắng nể sợ gì mà hoà giải!

Còn tôi, tôi hoà giải dân tộc là NÓI CHO HAI BÊN HIỂU NHAU, “VÌ SAO BẮN GIẾT NHAU”, VÀ GÓP Ý SỬA SAI THÔI, để hoà hợp dân tộc, không hãnh tiến, đè ép, không nhẫn nhục, lép vế… Ai muốn hiểu thì hiểu, không muốn hiểu thì thôi…

T.X.A.
28-04-2021

——0o0o0——

Anh Bình Lê, bạn Na Le, anh Chương Lâm!
Khi thế và lực mạnh (Liên Xô và các nước Đông Âu còn tồn tại, chưa sụp đổ…), Đảng CSVN. không hoà giải, hoà hợp mặc dù đã kí Hiệp định Paris 27-01-1973. Sau 1975, họ cũng nói hoà giải hoà hợp nhưng thật ra là trở lại danh xưng Đảng Cộng sản chứ không còn là Đảng Lao động, và đặt quốc hiệu mới, CHXHCN.VN. chứ không còn là VNDCCH. và CHMNVN. (cũng là họ ở ngoài Hà Nội chỉ đạo vào), tức là tiến hẳn lên phía Khối Cộng sản (kinh tế hoàn toàn Đỏ, chính trị chuyên chính Đỏ, văn hoá-tư tưởng Đỏ…) đồng thời không chia sẻ quyền lực cho dù chỉ một chức vụ nào cho phía VNCH. và thành phần thứ ba.
ĐÚNG SỰ THẬT LÀ HỌ KHÔNG HOÀ GIẢI HOÀ HỢP GÌ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS 1973.

Nhưng sau khi Liên Xô cải tổ, cởi mở (1986) rồi giải thể (1991), ĐCSVN. cũng đổi mới, vì LX đã thế, Trung Quốc từ 1978 đã cải cách rồi. NHƯ THẾ, ĐCSVN. ĐÃ CHẤP NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (tư bản tư doanh, đầu tư từ nước ngoài…) VÀ CỞI TRÓI VĂN HOÁ VĂN NGHỆ (gồm cả tôn giáo, tín ngưỡng…). Do thế buộc, họ đã “hoà giải, hoà hợp”, thừa nhận sai lầm về kinh tế Đỏ, về chính sách văn hoá-tư tưởng và tôn giáo Đỏ, để chấp nhận kinh tế, văn hoá-tôn giáo tự do của Miền Nam cũ, duy chức vụ lãnh đạo thì họ không nhường ghế nào cho VNCH. và thành phần thứ ba, mà càng siết chặt hơn.
HỌ CHỈ BỊ TÌNH THẾ QUỐC TẾ MÀ “HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP” như thế thôi, chứ BẢN THÂN HỌ KHÔNG TỰ GIÁC HOÀ GIẢI HOÀ HỢP THEO HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883195781954354/

C.~~~~~~~

ÔNG NÔNG DÂN NÓI
VỚI ĐỨA CHÁU BÍ THƯ TỈNH UỶ HAY CẤP TO HƠN

Ông nông dân nói: “Mi là cộng sản, mi thắng rồi, nắm chắc chính quyền rồi, mi ưng mần chi mi mần, tụi tau không ưng cũng phải chịu. Nhưng tau nói phải trái cho mi hiểu, chơ không phải tau ngu mô, không phải bọn Quốc gia, Cộng hoà tụi nó ngu mô! Nói cho mi biết, để mi bớt làm tàng, bớt chửi bới thiên hạ, bớt tự cao tự đại, bớt hiếp đáp bọn trẻ, bớt bắt tụi văn nghệ sĩ bôi nhọ bọn cũ, ca ngợi mi đi, và để mi biết mà sửa sai, không thì lịch sử đời sau sẽ chửi mi thúi mồ thúi mả. Rứa thôi! Còn tau, tau CHẤP HÀNH LỆNH MI lâu rồi, từ 30-04-1975 thê”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883234835283782/

D. ~~~~~~~

Tôi thương kính Quốc gia, Cộng hoà nhưng kính nể Cộng sản Việt Nam. Chín đoá đỏ vàng lam trên bình sọ, CSVN có đến năm đoá đỏ.
T.X.A. ~ 29-04-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883824298558169/
.

.
T.X.A.
28 – 29-04-2021

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

THƠ THÁNG TƯ 2021

Posted by Trần Xuân An trên 26.04.2021

hidden hit counter

        
THƠ THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

~ bại, tù, qua Mỹ, u sầu
thắng, nhưng Nga ngự trên đầu ông cha!
ngẫm bốn nghìn năm, xót xa
lính còn cội rễ, thương ta thương mình!
(T.X.A.) ~

lệ thuộc ngoại xâm,
          để chống ngoại xâm,
          thành nội chiến |
thành điểm nóng Chiến tranh Lạnh,
          thật ra hai bên chỉ Mỹ với Nga: |
ý hệ và súng đạn |
bại, mãn tù, bứt gốc, qua Mỹ,
          thắng, nhưng Nga trên đầu ông cha! |

không Minh Mạng,
          hẳn Gia Long nghìn đời tủi nhục |
mừng thống nhất, hoà bình,
          khóc đau mà lại ha ha |
hãy tin đi,
          hai trận sóng thần từ Châu Âu ấy |
chỉ còn bình sọ với chín đoá hoa |

bình sọ bảy đoá trong tôi,
          thời còn đi dạy học |
ai đó bảo, Bác Hồ là Gia Long,
          Lê Duẩn là Minh Mạng,
          nhưng không… |
chỉ một nửa Minh Mạng:
          đánh đuổi mao-isme |
hiểu “nguỵ” và “phiến”,
          sông Hiền Lương chỉ một màu trong |

thương thay Lý Trần Quán, Phạm Thái |
và cả Cao Bá Quát phù Lê đã tiêu vong |
tháng tư, tháng tư, dân tộc ta là một,
          mọi người là Minh Mạng |
gội rửa bùn
          sóng thần Nga đỏ,
          còn dơ tóc, còn đọng triệu lòng |

tôi chỉ là hạt cát trắng |
chưa từng cầm súng bao giờ |
hiểu rằng tuy lệ thuộc, trong thế cờ,
          Bác Hồ, Lê Duẩn mãi hoài đáng kính |
thương hai vị như dân tộc mình,
          vết ngoại cường, còn cặn, còn dơ |

tôi thương
          bao người Quốc gia, Cộng hoà cũ |
nghe, đọc quá nhiều, nội chiến nội tâm |
trầm uất, thoát li đời, đau nhược tiểu |
hào hùng, về say đổ quán, lệ thầm |

tự vệ gì nổi, hỡi các bác, các anh,
          trước nửa đồng bào Miền Trại lính! |
chuyên chính với từng câu văn, giọng ngâm |
Quốc gia, Cộng hoà đành thua Cộng sản |
dù cũng như nhau
          — đều lệ thuộc ngoại xâm —
          chống hai phía ngoại xâm! |

tháng tư, tôi lại làm thơ hoà giải |
sau bảy năm dài,
          để trong nước mình,
          hoà hợp với nhau |
kính tặng bức tranh bình xương sọ |
chín đoá đỏ vàng lam,
          viết sách cho hôm nay,
          nghìn sau |

Quốc gia, Cộng hoà,
          bao người lính cũ |
không dắt dìu cháu con,
          lìa Tổ quốc, lưu vong |
mừng mãi còn nơi cội rễ,
          còn Nắng vàng tiểu sử |
dựa ngoại xâm, để chống ngoại xâm,
          khác chi lính Cộng sản Mưa hồng. |

T.X.A.
06:36-08:01, 26-04-2021
……………

(*) Lý Trần Quán, Phạm Thái trung với vua Lê, chúa Trịnh, thời Quang Trung bình Bắc; Cao Bá Quát, thời vua Tự Đức triều Nguyễn.

https :// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2881487202125212/

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »