Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Bài 23: TẬN CÙNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, NHÂN DÂN BÌNH TÂM

Posted by Trần Xuân An trên 24.09.2019

hidden hit counter

.
        
TẬN CÙNG SỰ THẬT LỊCH SỬ,
NHÂN DÂN BÌNH TÂM
Trần Xuân An

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/4b749a13-99f2-4775-8e56-0dc8b6699348.jpeg

Mùa thu Tháng Tám vẫn nổi “Một cơn gió bụi” *
hai luồng ngược, lốc xoáy đến Hiền Lương
sách báo chạm nhau, dân hiểu gió đồng minh cũng cay mắt
đài bút cấm bàn, mật đắng thành mật ngọt
gió đồng chí nguyên son phấn tuồng

Chiến tranh biên giới, rồi Đông Âu xé cờ, lật tượng
hai miền đọc lại bản in Sài Gòn “Bác sĩ Jivago” *
Phùng Quán, Hữu Loan vào Nam đọc thơ về sự thật
tôi hoà giải hai luồng gió ngược
sự thật tận cùng lịch sử máu chưa khô

nhân dân lại bình tâm, sau phút giây choáng váng
sự thật lịch sử, gió hậu chiến bùng lốc xoáy, gạt bọt bèo
Chiếc cầu Ý Hệ hiện hữu từ thời Vinh phất cờ Xô-viết
bức tranh bảy đoá hoa đỏ vàng lam sự thật
nở trên mỗi nấm mồ Tổ quốc, từ thời gươm giáo gieo neo.

T.X.A.
07:15-10:23, 24-09-2019
………………

(*) Hồi kí của học giả Trần Trọng Kim và tiểu thuyết của nhà thơ Boris Pasternak.


https://www.facebook.com/tranxuaman.writer/posts/2392066601067277/

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/e79e9c7a-d881-4932-bf3b-7e6bfc3880ee.jpeg
.

Advertisements

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

Bài 22: TỰ PHÊ PHÁN ĐỂ ĐỘC LẬP

Posted by Trần Xuân An trên 23.09.2019

hidden hit counter

.
        
CẦN TỰ PHÊ PHÁN ĐỂ ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

học sử và văn
về cuộc chiến bốn mươi lăm năm
hay ba mươi năm, nếu tính từ Mùa thu Tháng Tám
chúng ta không tự phê, tự hận
thời hai phe dựa dẫm hai Khối đồng chí, đồng minh
đồng chí ư? Vệ tinh, lệ thuộc
đồng minh ư? Lệ thuộc, vệ tinh
lẽ ra phải xấu hổ với tổ tiên mấy nghìn năm trước
dân tộc ta chỉ bằng sức mình
đánh đuổi giặc Tàu bao triều xâm lược!

huyết thống dân tộc anh hùng đã bị pha thêm nước
nước lã!
thời dựa dẫm đồng minh lớn, đồng chí cả
Vàng bị Pháp, Nhật khống chế
vệ tinh của Mỹ
Đỏ nô lệ, vệ tinh của Nga, Tàu

học sử, học văn
cần tự phê phán
không thể như thời Chiến tranh Đỏ – Vàng
mỗi bên chia nửa máu xương đổi lấy súng đạn

giặc Tàu lại xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
chúng ta cả hai miền đã nhất thống
hãy chế súng đạn, chiến thuyền
nếu cần thêm, chúng ta mua, vay mượn
không thể như Chiến tranh Đỏ – Vàng
hai phe dân tộc mình đều lệ thuộc, vệ tinh!
bắn giết nhau,
        đổ lỗi nhau cam làm vệ tinh, lệ thuộc!

học sử, học văn
không phê phán dựa dẫm hai Khối xâm lược
đồng chí ư? Vệ tinh, lệ thuộc
đồng minh ư? Lệ thuộc, vệ tinh
Đỏ và Vàng đều cứu nước, nhưng đều trông như bán nước!
không phê phán, dân tộc ta tự vong thân mình

và chúng ta cần trưng ra mặt phải sự thật
Đỏ đánh đuổi Pháp Nhật Mỹ là sự thật
Vàng chống Nga Tàu là sự thật
nội chiến trong Chiến tranh Ý hệ là sự thật
bức tranh bảy đoá đỏ vàng lam
nở trên bình sọ xương khô là sự thật ấy.

T.X.A.
06:45-08:11, 23-09-2019


.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

Bài 21 (gộp 2 bài): CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN & … ANH HÙNG LỚN

Posted by Trần Xuân An trên 21.09.2019

hidden hit counter

.
        
CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN,
CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN
Trần Xuân An

1.
chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.
không có tác gia lớn và chẳng có anh hùng lớn ~ trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh, họ là những kẻ giết đồng bào ~ dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu, hai phe đều là giặc, đều sai lệch, hung hăng, thâm thù đến cả thời hậu chiến, thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn, họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi nửa phần dựa giặc và đội giặc ~ còn nửa phần, hai phía đều vì Tổ quốc, quê hương ~ tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại mấy nghìn năm Việt cổ, trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ, hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.
20-09-2019
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/b4dddffc-58ed-473d-9011-3010bd4b9461.jpeg

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/e2b58d4e-2de0-488c-a3ba-3684c5c9e7af.jpeg

.
CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN,
CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN
Trần Xuân An

1.
chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.
không có tác gia lớn
        và chẳng có anh hùng lớn
trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh,
        họ là những kẻ giết đồng bào
dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu,
        hai phe đều là giặc
đều sai lệch, hung hăng, thâm thù
        đến cả thời hậu chiến,
        thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn,
        họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi
        nửa phần dựa giặc và đội giặc
còn nửa phần, hai phía đều vì
        Tổ quốc, quê hương
tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại
        mấy nghìn năm Việt cổ
trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ
        hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.
20-09-2019
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/
.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/86156368-8cd3-4d5c-ab1a-b164c80ca022.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Bài 20: BẠO LỰC

Posted by Trần Xuân An trên 18.09.2019

hidden hit counter

.
        
BẠO LỰC
Trần Xuân An

phím bút ta chỉ viết cho sáng mắt tỏ lòng
họng súng Tàu lại xoáy sâu lòng Tàu hám lợi
họng súng Tàu xuyên tạc lịch sử,
        bất chấp pháp luật thế giới
họng súng Tàu hát “Đông phương hồng”
        trên Biển Đông!

T.X.A.
trưa 16-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2386809704926300/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

Bài 19: TÔN GIÁO CÓ TÊN LÀ “NGƯỜI GIÁC NGỘ”

Posted by Trần Xuân An trên 16.09.2019

hidden hit counter

.
        

TÔN GIÁO CÓ TÊN LÀ “NGƯỜI GIÁC NGỘ”
Trần Xuân An

Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ ngai vàng,
        cầm bình bát và đi chân đất
tín đồ có kẻ ăn xin chính trị,
        mang hia trèo ngai cao
xin cung kính trước Người Giác Ngộ
tín đồ kia ơi, đừng phá Phật nào!

Đạo Phật đúng nghĩa
        không cầm nắm chủ quyền đất nước
Phật tránh mọi hư danh,
        chỉ tự xưng là người giác ngộ Đạo, ở đời
và ai cũng có thể thành Phật
bạn chỉ đối diện, trầm tư,
        chuông mõ với phật tánh bạn thôi

chùa chiền dần dà
        đặt Phật lên bệ cao, tán tụng
mặc tôn giáo dần dà theo hình chiếu triều đình
nhưng dù có vậy,
        tôn giáo cũng không liên quan chính trị
thuần khiết giáo đoàn xã hội – tâm linh.

T.X.A.
09:34-10:09, 16-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385910828349521/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 18: VỚI CÁI NHÌN TOÀN CẢNH, KHÔNG PHẢI RỒ DẠI, U MÊ

Posted by Trần Xuân An trên 15.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
VỚI CÁI NHÌN TOÀN CẢNH,
KHÔNG PHẢI RỒ DẠI, U MÊ
Trần Xuân An

dân tộc Hi Lạp rơi vào Chiến tranh Lạnh *
như Đức, Trung Hoa, Cao Ly và dân tộc chúng ta
mươi dân tộc khác cũng không hề rồ dại
đều hi sinh máu xương cho mắt nhân loại sáng ra

đánh đuổi mọi thứ thực dân, mọi sắc hình đế quốc
xua các tôn giáo mưu đồ quyền lực bằng đức tin
các dân tộc bị rơi vào Chiến tranh Lạnh
đâu phải u mê trước Nga và Mỹ mẹ mìn!

“Chiến tranh Việt Nam” – bảy bông đỏ vàng lam nở
chống hai luồng ý hệ, hai Khối ngoại xâm
không u mê, rồ dại, vì chúng ta nhìn toàn cảnh
trong toàn cảnh Chiến tranh Lạnh đến Liên Xô tiêu trầm

thế kỉ XXI, trên đầu Trung Quốc còn quái dị
vẫn lãnh tụ ngoại cường háo danh, cuồng ngông
chẳng còn gì biện minh không u mê, rồ dại
tự sát chủ nghĩa bành trướng, sao chọn Biển Đông!

chẳng lẽ cứ chiến tranh mới sáng ra công lí
thương các dân tộc trong Chiến tranh Lạnh như ta
thật xấu hổ, khi bảo phải đành u mê, rồ dại
u mê, rồ dại nhất là bành trướng Hán – Hoa.

T.X.A.
15-09-2019
……………..

(*) Nội chiến Quốc gia – Cộng sản tại Hy Lạp, với sự viện trợ của hai Khối: 1946-1949.

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

Bài 16 & bài 17: MÂU THUẪN… & … XÂM LƯỢC

Posted by Trần Xuân An trên 15.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
MÂU THUẪN
TRONG MỖI CÁI ĐẦU
Trần Xuân An

cả thế giới
ở trong đầu mỗi người chúng ta
bao luồng thông tin
sáng và không sáng
như hoa thơm
hoa không thơm xen lẫn
từ tấm bé cho đến khi già nua

cái đầu thế kỉ hai mươi, ngày xưa
vẫn tồn tại điểm mù
điểm mù thế kỉ trước
bít bùng, bó buộc
cái đầu thế kỉ hai mươi mốt, ngày nay
vẫn hiện hữu điểm mù
điểm mù thời thế giới chưa phẳng được

mâu thuẫn về nhận thức chiến tranh
mâu thuẫn vũ trụ quan, nhân sinh quan, có thật
đâu phải chỉ nhìn thấy trong văn chương
nhiều tác giả cổ kim ẩn chìm, hiện ra nơi sách
mỗi chúng ta, theo lẽ bình thường
mù nỗi băn khoăn
xen sáng niềm thao thức

ai cũng biết
có bao điều hậu thế nghĩ về các tác gia
nếu sống lại, hẳn họ vô cùng ngơ ngác
thiên tài họ cảm nhận thời đại họ – hiện thực
họ không hiểu hết hiện thực ấy, vẫn sáng xen mù
họ là con người bằng xương bằng thịt
họ không phải tinh tuyền ánh sáng bao giờ

có một điều lớn lao, xưa sau không thể nhận thức khác
mâu thuẫn nội chiến dựa năm ngoại xâm
chiếc cầu Ý Hệ, sau hơn bốn mươi năm
cái nhìn thật sự thống nhất
là sọ trắng nở đều bảy đoá đỏ vàng lam
mâu thuẫn nào còn trong mỗi người Việt Nam
cũng đều thấm đượm lòng yêu Đất nước.

T.X.A.
14:11-17:15, 14-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384601421813795/
.


.

CÔNG DÂN NƯỚC ĐỎ
NGHĨ VỀ XÂM LƯỢC
Trần Xuân An

1. Liên Xô & Đông Âu

lừa mị, dùng bạo lực súng đạn máu xương
để áp đặt chủ nghĩa đỏ lên đầu dân tộc khác
buộc đất nước khác đội tên tuổi lãnh tụ mình
sách sử đã ghi, đó là xâm lược!

2. Nghĩ về Việt Nam mình

sự thật giản đơn, giản đơn đến ngơ ngác
cho tới bây giờ, lòng vẫn ngẩn ngơ
chống xâm lăng bằng ngọn cờ xâm lược
thắng bao ngoại cường, vẫn chưa độc lập, tự do!

các lãnh tụ đỏ háo danh quá đáng
cá nhân chủ nghĩa đến sững sờ
bành trướng biên cương đế quốc đỏ
sách họ thành kinh điển, đất nước giẫy giụa đến bao giờ!

Bác cũng không ngờ, con đường của Bác
còn chặng cuối cho chúng ta
đi đến tự do, độc lập
tháo xiềng xích trên đầu, trong tim, để thoát ra

đến độc lập, tự do, hai con đường dựa hai Khối giặc
con đường của Bác giành nhiều chiến công
chúng ta còn đi nốt
không thể đội lãnh tụ ngoại cường, cả dân tộc lưng còng!

T.X.A.
15-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385071898433414/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 15: HAI MẶT CUỘC CHIẾN ĐỎ – VÀNG

Posted by Trần Xuân An trên 15.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
HAI MẶT CUỘC CHIẾN ĐỎ – VÀNG
Trần Xuân An

mặt trái phơi bày ra, tấm vải
vẫn còn mặt phải – bức tranh y nguyên
mặt phải sự thật, không vẽ tô tuyên truyền quảng cáo
là bảy đoá đỏ vàng lam, bình sọ trắng hồn thiêng

soi tận cùng mặt trái sự thật Cuộc chiến Đỏ Vàng
vẫn còn nguyên mặt phải sự thật trong Chiến tranh Ý hệ
bảy đoá đỏ vàng lam – thống nhất là thế!
yên tâm đối mặt quân Tàu xâm lăng.

T.X.A.
06:12-07:34, 14-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384296535177617/

Dưới đây là hai bài thơ, một mặt trái, một mặt phải:

Mặt trái 1930-1945-1954-1975:
Bài 30, tập thơ “Bốn năm Chữ thập đỏ”
THẲNG MÃI
Trần Xuân An

thời tấm bé
suy tư theo đường thẳng
thuở trưởng thành
thấy mọi con đường đều gấp gãy, cong queo
đường lịch sử rẽ ngã ba, chui hầm tối
càng khuất khúc, cheo leo

hai bên đều bảo không còn đường nào khác
con đường nào cũng dựa giặc
vì giáo gươm lạc hậu, khoai lúa khốn nghèo

người cuối cùng thắng hiểu người cuối cùng bại
độc lập bây giờ tự mình, sao còn lo ngại
sao còn giặc ngự não teo!

lịch sử gấp gãy, vòng vèo
chỉ ý chí độc lập chúng ta thẳng mãi

bốn nghìn năm
đánh giặc xâm lăng không dựa dẫm nước ngoài
chỉ cuộc chiến hai Khối cuồng ngoại
khiến Đất nước giằng xé hoài

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, ngoắt ngoéo
luồn lách hai đường bắn nhau, đánh chéo
(hai bên chống hai phía ngoại xâm)
hoá dài
lạ mặt nhau, lầm lẫn
bất ngờ, đến đích độc lập, vẫn loay hoay
bao người đau xót, đắng cay

bốn nghìn năm
đánh đuổi ngoại xâm không dựa dẫm ngoại cường
dân tộc chúng ta suy tư theo đường thẳng mực
kẻ nào mặc quân phục Pháp là giặc Pháp
ai treo cờ Xô-viết là giặc Liên Xô
kẻ nào đeo gươm Nhật là giặc Nhật
ai tôn thờ Mao là tay sai của giặc Trung Quốc tay sai
kẻ nào cầm súng Mỹ là giặc Mỹ
rõ ràng, rạch ròi xưa nay
đường thẳng tư duy vạch rõ
nhưng con đường Chiến tranh Lạnh đối đầu ý hệ
trượt ngoài nếp gấp tư duy bốn nghìn năm
đến chung cục, đậy nắp quan tài mới hiểu
(ngoại trừ thập giá chực sẵn, đặt trên xác lặng câm) *

Đất nước khổ đau, giẫy giụa, bi tráng, khóc thầm
chia phe, đánh chéo hai Khối ngoại xâm

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, đường lịch sử khuất khúc, cong queo
bao dấu hỏi còn treo
trong bóng mờ hiểu lầm

người thắng cứ giữ thắng
nhưng ngọn cờ độc lập thật, không mượn vay
chiêu hồn nước, cờ mới, tung bay
không chỉ cho chúng ta
cho nghìn sau, rạng rỡ
không còn di căn nô lệ nước non này.

T.X.A.
sáng 03-03-2018 HB18
.…………….

(*) Như thập giá trên mộ vua Hàm Nghi, vị vua trở thành biểu tượng dân tộc và Triều Nguyễn thời Cần vương bình Tây sát tả.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2014381428835798/

Mặt phải 1930-1945-1954-1975:
LL. & QS. 15 (bài 15, tập “Quốc sử và lí lịch”)
MẶC AI VIẾT, GIẢNG DẠY THẾ NÀO,
ĐÓ CŨNG LÀ SỰ THẬT
Trần Xuân An

đánh Nhật, Pháp, Mỹ – ba đoá hoa sắc đỏ
chống Liên Xô, Trung Cộng – hai bông hoa màu vàng
nhiều lí lịch như chiến trường, những chương quốc sử
dù nội chiến đau lòng, nhưng hai Khối ngoại xâm tan

có giặc xâm lăng lư nhang bát nước
có giặc chiếm đóng đất đai biển trời
có giặc chiếm đóng trái tim khối óc
chiêu bài nào, sự thật cũng thế thôi

mặc ai viết hay giảng dạy thế nào, đó cũng là sự thật
mắt nào
soi lí lịch nào
cũng chỉ thấy hồn nước Việt Nam
lớp trẻ đến trường chép ghi quốc sử
chỉ thấy cả dân tộc hai miền chống hai Khối ngoại xâm

đến chùa cầu siêu, đến đình cúng tế
chùm hoa bảy đoá, có hai đoá lam
nở trong lời khấn, lời kinh, mõ chuông, chiêng trống
sử chùa, sử làng âm vọng mãi ngàn năm

chiến công nghiêng về bên Đỏ thắng
đó là sự thật nước mình
trên thế giới, chủ nghĩa Đỏ lại héo tàn
là sự thật
hoà giải quốc sử, lí lịch,
bằng bảy đoá – hoà bình.

T.X.A.
19-7-2019 HB19

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2344579365816001/
.
https://txawriter.wordpress.com/2019/07/19/ll-qs-15-mac-ai-viet-giang-day-the-nao-7-doa-van-la-that-lich-su/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

Bài thơ cũ: THẲNG MÃI

Posted by Trần Xuân An trên 11.09.2019

hidden hit counter

.
          
.

(…)
kẻ nào mặc quân phục Pháp là giặc Pháp
ai treo cờ Xô-viết là giặc Liên Xô
kẻ nào đeo gươm Nhật là giặc Nhật
ai tôn thờ Mao là tay sai của giặc Trung Quốc tay sai
kẻ nào cầm súng Mỹ là giặc Mỹ
(…)

.
.
Bài cũ, trong tập “Bốn năm Chữ thập đỏ”
THẲNG MÃI
Trần Xuân An

thời tấm bé
suy tư theo đường thẳng
thuở trưởng thành
thấy mọi con đường đều gấp gãy, cong queo
đường lịch sử rẽ ngã ba, chui hầm tối
càng khuất khúc, cheo leo

hai bên đều bảo không còn đường nào khác
con đường nào cũng dựa giặc
vì giáo gươm lạc hậu, khoai lúa khốn nghèo

người cuối cùng thắng hiểu người cuối cùng bại
độc lập bây giờ tự mình, sao còn lo ngại
sao còn giặc ngự não teo!

lịch sử gấp gãy, vòng vèo
chỉ ý chí độc lập chúng ta thẳng mãi

bốn nghìn năm
đánh giặc xâm lăng không dựa dẫm nước ngoài
chỉ cuộc chiến hai Khối cuồng ngoại
khiến Đất nước giằng xé hoài

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, ngoắt ngoéo
luồn lách hai đường bắn nhau, đánh chéo
(hai bên chống hai phía ngoại xâm)
hoá dài
lạ mặt nhau, lầm lẫn
bất ngờ, đến đích độc lập, vẫn loay hoay
bao người đau xót, đắng cay

bốn nghìn năm
đánh đuổi ngoại xâm không dựa dẫm ngoại cường
dân tộc chúng ta suy tư theo đường thẳng mực
kẻ nào mặc quân phục Pháp là giặc Pháp
ai treo cờ Xô-viết là giặc Liên Xô
kẻ nào đeo gươm Nhật là giặc Nhật
ai tôn thờ Mao là tay sai của giặc Trung Quốc tay sai
kẻ nào cầm súng Mỹ là giặc Mỹ
rõ ràng, rạch ròi xưa nay
đường thẳng tư duy vạch rõ
nhưng con đường Chiến tranh Lạnh đối đầu ý hệ
trượt ngoài nếp gấp tư duy bốn nghìn năm
đến chung cục, đậy nắp quan tài mới hiểu
(ngoại trừ thập giá chực sẵn, đặt trên xác lặng câm) *

Đất nước khổ đau, giẫy giụa, bi tráng, khóc thầm
chia phe, đánh chéo hai Khối ngoại xâm

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, đường lịch sử khuất khúc, cong queo
bao dấu hỏi còn treo
trong bóng mờ hiểu lầm

người thắng cứ giữ thắng
nhưng ngọn cờ độc lập thật, không mượn vay
chiêu hồn nước, cờ mới, tung bay
không chỉ cho chúng ta
cho nghìn sau, rạng rỡ
không còn di căn nô lệ nước non này.

T.X.A.
sáng 03-03-2018 HB18
……………….

(*) Như thập giá trên mộ vua Hàm Nghi, vị vua trở thành biểu tượng dân tộc và Triều Nguyễn thời Cần vương bình Tây sát tả.

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41
.
Link công bố đầu tiên:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2014381428835798/

Link trang này:

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

Bài 14: Hướng nhìn ra biển

Posted by Trần Xuân An trên 09.09.2019

hidden hit counter

.
          
.

HƯỚNG MẮT NHÌN RA BIỂN
Trần Xuân An

chúng ta là công dân đỏ
đất nước đã đỏ lâu rồi
chữ của tôi khi có màu sắc khác
để hoà giải quốc sử – lí lịch đó thôi

và chẳng lẽ mình im thành đứa ngốc
máu chiến tranh, hậu chiến còn tươi
bao phận người nát tan, trôi giạt
trước nửa đồng bào chiến thắng reo cười

nhưng sự thật lịch sử Chiến tranh Vàng – Đỏ
là nội chiến, chống hai Khối, chia đôi
bảy đoá hoa nở trên bình xương sọ
bức tranh đã treo ra lâu rồi

Chiến tranh Đỏ – Vàng, ba bông đỏ thắng
nhưng văn và sử khiến dân đứt ruột, ngó trời
Đổi Mới, hai hoa vàng thắng
sáng tỏ lòng yêu nước với đời

không ai có thể chống lại sự thật
đường vua Duy Tân, đường Bác Hồ, một thời
hoà giải để nhìn rõ giặc Tầu đang đoạt biển
lợi quyền nhờ “quốc sử – lí lịch” thì tâm nhỏ nhoi.

T.X.A.
08-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »