Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP

Posted by Trần Xuân An trên 06.03.2023

hidden hit counter

.
CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
Trần Xuân An

Búa liềm Sao vào nước mình – Đảng Đỏ Việt
Đại Việt quốc dân đảng biết chọn cờ gì? *
có phải vì đối đầu Mỹ – Nga, Chiến tranh Lạnh
Sao trắng trên tròn xanh, tụ về Vàng quốc kì?

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
(nửa đỏ nửa vàng, đâu phải tiên tri vận nước
như bàn cờ hai Khối, sông Bến Hải chẻ hai)

ba đảng yêu nước chống Pháp đều nhẫn nhục
đối đầu thời đế quốc mới, Mỹ và Nga Xô
Sao trắng – Sao tiểu bang ư? Sao vàng quá rõ
ba lá cờ nội chiến, treo trên dấu hỏi khổng lồ

Sao vàng độc đạo toàn thắng. Còn Sao trắng?
Thập giá chen ngang, Sao trắng mở cầu vồng
quốc kì Vàng hội tụ phe Quốc gia, quá khứ
nhưng ba lá cờ ấy sử sách đau lòng

đọc sử trong hiện thực đã thành dĩ vãng
Quốc dân đảng và Đại Việt đảng bơ vơ
không là đảng cầm quyền, không ngoại viện
chỉ đấu tranh nghị trường, tham chính, ở nhờ

bạo lực thắng, đâu cũng Búa liềm Sao cờ đỏ
nước mình, đều công dân chế độ đỏ cả rồi
rất ít người xem Sao vàng là cờ Tổ quốc
nhiều người chấp nhận là cờ chính thể thôi

đâu rồi lá cờ Khởi nghĩa Yên Bái
thời Nguyễn Thái Học anh hùng, không phai?
rất độc lập đảng kì của chính đảng dân tộc
cờ ấy cũng bị chém rồi trên đoạn đầu đài.

T.X.A.
08:17-10:40, 05-03-2023
……………………

(*) Theo các thông tin chính thức của Việt Nam quốc dân đảng, khác với dư luận cho rằng Sao trắng là Sao tiểu bang trên quốc kì Mỹ:
Trích nguyên văn:
“Ý nghĩa đảng kì:
– Màu đỏ tượng trưng cho sức chiến đấu, lòng dũng cảm hi sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
– Ngôi sao trắng, vì tinh tú soi đường, là biểu tượng của Lí tưởng Cách mạng của Đảng, tượng trưng cho sự lãnh đạo trong sáng và đạo đức của Đảng.
– Màu xanh là màu hi vọng, tượng trưng cho hòa bình, tự do, bình đẳng, an lạc và thịnh vượng trường tồn của dân tộc”.
(Nguồn: vietquoc. org).
Đây là là đảng kì do lãnh tụ Trương Tử Anh chế tác, được dùng chung cho cả hai chính đảng, thời liên minh: Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng.
Ghi chú thêm: Theo dư luận nói trên, lá cờ Sao trắng đã minh thị Quốc dân đảng và Đại Việt đảng đã đi theo Khối do Mỹ đứng đầu từ 1939-1945. Tuy nhiên, nếu Sao trắng ấy là Sao tiểu bang Mỹ thì khó được nhân dân Việt Nam chấp nhận, vì chẳng khác gì bán nước.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
Ảnh 1 (tranh chụp lại, vietquoc. org) & ảnh 2: Đảng kì Khởi nghĩa Yên Bái, 1930.
Ảnh 2: Đảng kì Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng, thời liên minh chống Pháp, giữa thập niên 40/XX.
.

.

.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/
19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/
20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/
21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/
22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/
23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/
24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/
25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/
26)- 22-02-2023: BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3382996728640921/
27)- 23-02-2023: SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/
28)- 24-02-2023: NHƯỢNG TỐNG (1906-1949)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385024458438148/
29)- 25-02-2023: NHỚ KINH ĐÔ QUẬT KHỞI, THẤT THỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385115715095689/
30)- 26-02-2023: TRANH CỬ, TUỔI THƠ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385830325024228/
31)- 27-02-2023: CON ĐƯỜNG ĐỎ LẪN VÀNG ĐAU KHỔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3386537518286842/
32)- 28-02-2023: CẢM ƠN ĐẢNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387193661554561/
33)- 01-03-2023: KỈ NIỆM 1983
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387915068149087/
34)- 05-03-2023: CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link các trang cùng nội dung này:
1) 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2) 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3) 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: