Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Hai 1st, 2023

50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam 1973 — 2023

Posted by Trần Xuân An trên 01.02.2023

hidden hit counter

.
50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam 27-01-1973 — 27-01-2023
Viết “comment” ở FB nhà văn Ngô Thị Kim Cúc (28-01-2023):

1)- Nói chi thì nói, nhưng rõ ràng chủ trương nhất quán, mang tính bản chất của học thuyết Marx – Lenin là dùng bạo lực quân sự, cùng các bạo lực khác của chuyên chính vô sản để giải quyết vấn đề chính trị: Đảng Cộng sản phải nắm chính quyền một cách tuyệt đối. Mọi thứ khác chỉ là thủ đoạn nhất thời.

2a)- Hiệp định Paris 1973 là bước 1 để bằng bất cứ giá nào, thủ đoạn nào cũng phải đi đến bước 2: “Đánh cho Mỹ cút” rồi tiếp theo là “đánh cho Nguỵ nhào” (thơ chúc Tết của Chủ tịch HCM. [Hồ Chí Minh] mà các nhà tuyên truyền luôn nhắc đi nhắc lại, cho đến ngày hôm qua, 27-01-2023). Cả hai bước đều là “đánh”, tức là bằng bạo lực quân sự. Do đó đừng đổ lỗi cho thành phần thứ 3 hay VNCH. (Việt Nam cộng hoà).
2b)-Trần Xuân An! Theo anh thì ai đổ lỗi cho VNCH?
2c)- Cô Kim Cúc Ngô Thị! Ở trong bài viết của ông Nguyễn Ngọc Giao, có vài câu: song song với chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, Nguyễn Văn Thiệu không đồng ý đàm phán với MTGP.MNVN. (Mặt trận giải phóng Miền Nam Việt Nam), đồng thời đàn áp thành phần thứ 3, tức là khẳng quyết không có chính quyền liên hiệp 3 thành phần. Điều này là do Nguyễn Văn Thiệu quá kinh nghiệm về chính phủ liên hiệp hồi Việt Minh (1945-1946) và thấu hiểu chủ nghĩa cộng sản là toàn trị tuyệt đối, liên hiệp là tạm thời, chỉ để dần dà đi đến chỗ tuyệt đối không chia sẻ quyền lực. Mỹ cũng thừa biết. Và từ 1973 đến 1975 họ vẫn quyết chống cộng, vì phe cộng vẫn quyết chiến đấu, giải quyết bằng bạo lực quân sự mà thôi.
Không có chính quyền cộng sản nào trên thế giới là chính quyền liên hiệp cả: “nắm vững chuyên chính vô sản”.
2d)- Trần Xuân An! Đó là mô tả thực tế lúc đó, ai cũng biết. Cả hai bên đều không tôn trọng hiệp định.
2e)- Cô Kim Cúc Ngô Thị! Có thể nói đúng là như vậy. Hồi đó, Hiệp định còn cho phép quân đội Bắc Việt đóng trên lãnh thổ Miền Nam cùng với quân MTGP. (thật ra là một). Sự thể đó, với Chính phủ liên hiệp, và Mỹ cắt viện trợ quân sự nữa, thì VNCH. bị thắt cổ chờ chết rồi. Nguyễn Văn Thiệu đành quyết tử: “Trung lập, cầu an, liên hiệp với cộng sản là tự sát” (khẩu hiệu viết đầy đường phố). Hi hi hi

3)- Cô Kim Cúc Ngô Thị! Mỹ tính bài chơi lớn hơn. Mỹ bắt tay với Liên Xô, chuyển hoá Trung Quốc về kinh tế. Hồi đó báo Sài Gòn bình luận: Mỹ chỉ cần bán cho dân TQ. (Trung Quốc) mỗi người một viên aspirin, thì số lượng cũng hơn một tỉ viên, thế cũng đủ lời khẳm rồi. Và khi TQ. đồng ý chuyển qua kinh tế thị trường là Mỹ buông Nam Việt Nam, hất Đài Loan ra khỏi vai trò thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đồng thời Mỹ ngầm dùng Trung Quốc đánh Việt Nam 1979. Thế là làn sóng đỏ không thể tràn khắp ĐNA. (Đông Nam Á) – Mỹ đã đạt mục tiêu, phá vỡ thế “domino”.
Mỹ kí Hiệp định Paris 1973 là để VNCH. sụp đổ. Nguyễn Văn Thiệu từ chối Chính phủ liên hiệp giả dối, vờ vịt để dễ thở trong 2 năm cuối cùng.
3b)- Trần Xuân An! Rất rất nhiều chuyện đó anh. Và cho tới nay vẫn tiếp tục lộ thêm ra. Mình đành chờ xem thêm vậy.

4)- Cô Kim Cúc Ngô Thị! Thêm một cứ liệu dễ thấy nữa, đó là việc Lê Đức Thọ từ chối nửa giải Nobel Hoà bình (chỉ Kissinger nhận) là chủ ý của Bắc Việt: Hiệp định hoà bình Paris 27-01-1973 không phải để hoà bình mà tiếp tục “đánh”, tiếp tục chiến tranh, “đánh cho Nguỵ nhào” (thơ chúc Tết của Chủ tịch HCM., 1969).

T.X.A.
28-01-2023 & bổ sung “comment” 4, 29-01-2023
…………….

(*) https:// www. facebook. com/100000055030849/posts/6204681476210292/

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/

HOÀ GIẢI DÂN TỘC ĐỂ HOÀ HỢP DÂN TỘC
& BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet Nam), thường gọi là: HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973

Trích nguyên văn bản tiếng Việt và bản tiếng Anh , ĐIỀU 11:

“… – thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức [lập hội], tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…”.

( “… – achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity, prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals or organizations that have collaborated with one side or the other;
– ensure the democratic liberties of the people: personal freedom, freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief, freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to property ownership, and right to free enterprise…”).
.
Xem thêm thơ Tết Quý Mão HB23 theo nhan đề link-hóa:

NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN, VÀNG TRĂNG MẬT & Câu đối

3 bài thơ mai đào quýt Tết Quý Mão 2023

MAI KẾT TRÁI


.
Ảnh: Tranh Họa sĩ Chóe (1972)

.

.
NHỮNG BÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC MỚI VIẾT (tính từ ngày 11-12-2022) — Trần Xuân An
Có thể tìm đọc ở nhan đề hoặc lịch ngáy tháng năm tại cột dọc bên trái
.
A.- THƠ TẾT & THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/
2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/
3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/
4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/
5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/
6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/
7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/
8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/
9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/
10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/
12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/
13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/
14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/
15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/
16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/
17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/
.
B.- CÂU ĐỐI:
1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/
.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:
1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/
2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/
3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/
.
Link trang này:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , | Leave a Comment »