Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một 11th, 2023

KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC

Posted by Trần Xuân An trên 11.01.2023

hidden hit counter

.
KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
Trần Xuân An

con cháu vua quan các triều đại mới
hoàng đế, thượng thư, bố chánh, lãnh binh
cả áo vải lật ngai, xua ngoại viện
đều giũ cờ lau, hôi trâu, tanh sình

từ bộ lạc đến nay, thời đại Đỏ
quyền thành quý tộc, cậu ấm, cô chiêu
Nguyễn Công Trứ: ”Kẻ sĩ” vượt giai cấp
trí thức — công trình tác phẩm hay điêu?

sắp Tết, ngắm tranh, bốn hoa xuân cổ
hài hòa thay, đủ sĩ nông công thương
người tài giỏi xuất thân bất kì gốc
trí ngời thành sách — kẻ sĩ rộng đường

chém phong kiến, bắn vỡ đầu quý tộc
rồi phong kiến Đỏ, quý tộc Đỏ lừng
đại nông, đại công, đại thương, còn sĩ?
cầm quyền khôn, đều đội sĩ trên lưng.

T.X.A.
08:01-09:45, 11-01-2023

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
.
Tranh dân gian cổ truyền: Sĩ nông công thương 仕 ( 士 ), 侬 ( 儂 ) , 工 , 商 — Google search:
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , , | Leave a Comment »