Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Tài liệu: TT. NHẤT HẠNH VẬN ĐỘNG HAI KHỐI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VN.

Posted by Trần Xuân An trên 28.01.2022

hidden hit counter

        
.
Tài liệu nghiên cứu lịch sử
TT. THÍCH NHẤT HẠNH VẬN ĐỘNG HAI KHỐI, CỘNG SẢN (XÔ – TRUNG) & CHỐNG CỘNG (HOA KỲ), CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VIỆT NAM, 1966

Lời kêu gọi của Thượng toạ Thích Nhất Hạnh nhân ngày kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam [VNCH.] 1966

(Lời kêu gọi này đã được nhiều hãng thông tấn tại Melbourne truyền đi đúng vào sáng mồng một tháng mười một năm 1966).

Đây là một lời kêu gọi hướng thẳng đến những người anh em của tôi trong Mặt trận Dân tộc giải phóng *.

Lời kêu gọi này đã tới sau lời kêu gọi của tôi đối với các nhà trí thức, nhân bản và tôn giáo trên thế giới, yêu cầu họ, lên tiếng chống đối ý định kéo dài cuộc tranh chấp ở Việt Nam giữa những người Hoa Kỳ và những người Cộng sản. Quốc khánh mồng 1-11 của Việt Nam có giá trị tượng trưng cho một sự đoàn kết của mọi người Việt Nam dù là Mặt trận hay không phải Mặt trận, trong cuộc chiến đấu chống độc tài trong tinh thần cách mạng dân tộc và trong ý chí dân tộc tự quyết. Tôi muốn nhân tinh thần quốc khánh để kêu gọi sự đoàn kết trong giới những người Việt Nam yêu nước để tranh đấu cho nền hoà bình và độc lập của Quốc gia Việt Nam. Không một người Việt Nam nào lại từ chối cuộc tranh đấu này, và vì vậy, không có lý do gì để những người anh em một nhà phải đi chém giết lẫn nhau.

Có những người Việt Nam ủng hộ Mặt trận vì tin tưởng rằng Mặt trận đang lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập và tự quyết, và cũng có những người Việt Nam chống lại Mặt trận vì nghi ngờ Mặt trận đang lái dần dân tộc về con đường Cộng sản. Điều lo ngại này đang mỗi ngày mỗi tăng bởi vì cuộc chiến tranh càng kéo dài và người Mỹ càng tăng vũ khí quân lực thì Mặt trận càng phải dựa vào khối Cộng sản để chiến đấu chống lại Hoa Kỳ và như thế càng ngày càng trở nên công cụ của Cộng sản.

Chúng tôi chống đối Hoa Kỳ bởi vì người Hoa Kỳ đã xâm phạm tới chủ quyền Việt Nam và đang trực tiếp nhúng tay vào việc tàn sát người Việt *. Chúng tôi cũng lên án âm mưu của những người Cộng sản, lợi dụng tình yêu nước và ý chí chống ngoại bang của người Việt Nam, để thực hiện chủ nghĩa của họ *. Nhưng chúng tôi nghiêng mình kính phục tất cả những người Việt Nam yêu nước đang tranh đấu cho hoà bình, độc lập và tự do dân tộc và đặt những mục tiêu ấy lên trên tất cả mọi ý thức chủ nghĩa.

Tôi kêu gọi những người anh em của tôi trong Mặt trận Giải phóng nhìn nhận sự có mặt của khối Lực lượng những người Việt Nam yêu nước không nằm trong Mặt trận, chống Cộng nhưng vẫn chống chính sách Hoa Kỳ, cấp tốc tìm cách đối thoại hợp tác và đoàn kết với họ để người Việt có đủ sức tự mình giải quyết vấn đề Việt Nam, một mặt chấm dứt được sự nương tựa vào khối Cộng sản để ngăn chận âm mưu sử dụng Mặt trận như một công cụ thực hiện chủ nghĩa Cộng sản ở Miền Nam và để ngăn chận hữu hiệu sự can thiệp của người Hoa Kỳ trong nội bộ Việt Nam, đang xâm lấn và tước đoạt quyền tự quyết của người Việt.

Cuộc đối thoại và hợp tác đó chắc chắn sẽ thiết lập và bình đẳng được một nền trung lập thực sự ở Việt Nam cộng hoà, loại ra ảnh hưởng của khối Cộng sản cũng như khối Hoa Kỳ và thực hiện nền hoà bình mà dân tộc ta đang khao khát.

Tôi kêu gọi những người anh em của tôi sớm hành động để kịp thời chận đứng được nguy cơ diệt vong do Hoa Kỳ đem tới và nguy cơ Cộng sản do sự lệ thuộc càng ngày càng nhiều của Mặt trận vào khối Cộng sản. Chỉ có sự đoàn kết giữa những người Việt mới có thể tìm được lối thoát cho dân tộc. Tôi cầu nguyện cho tình thương được thực hiện giữa những người cùng một huyết thống và cho tất cả chúng ta nhận định rằng tương lai và sự sinh tồn của dân tộc không tuỳ thuộc Hoa Kỳ hay Nga Xô hay Trung Cộng mà tuỳ thuộc nơi sự đoàn kết của chính người Việt Nam.

Thích Nhất Hạnh
Melbourne, 1.11.1963 *
…………………

(*) ~ Về Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, chính thượng toạ Thích Nhất Hạnh đã viết ngay trong cuốn sách này (“Hoa sen trong biển lửa”, chương 4):
“Trong kỳ Đại hội thứ 3 của Đảng Lao động Bắc Việt tại Hà Nội, Lê Duẩn, Tổng thư ký của Đảng, cũng báo tin về sự thành lập của Mặt trận và cho rằng Mặt trận là do Đảng lãnh đạo, mục đích để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, huỷ bỏ hiến pháp Miền Nam, và tiến tới thống nhất [với] Miền Bắc” ( https :// langmai. org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/hoa-sen-trong-bien-lua/chuong-04-doi-dien-iii/ ).
“Những người anh em của tôi trong Mặt trận Giải phóng” có nghĩa là người đồng bào cùng nòi giống Việt Nam nói chung một cách thân thiện, nhưng cũng có nghĩa là những người Quốc gia không Cộng sản, ở trong Mặt trận GPMNVN. ~ Thật ra, người Hoa Kỳ chỉ tự ý đổ quân vào Miền Nam Việt Nam (1965) trong bối cảnh rối loạn ở hàng ngũ lãnh đạo sau Cách mạng 01-11-1963 và tạo sức ép đối với hàng ngũ lãnh đạo Miền Nam Việt Nam ấy bằng viện trợ, chứ không vi phạm chủ quyền về lãnh thổ. Người Hoa Kỳ muốn chủ động chống Cộng tại chiến trường Việt Nam (hành quân, tác chiến bằng lính Hoa Kỳ, thiết lập hệ thống cố vấn ở Miền Nam và ném bom Miền Bắc). Người Hoa Kỳ cũng chủ động đàm phán với Bắc Việt mà người Hoa Kỳ biết chắc chắn rằng sau lưng Bắc Việt là Liên Xô, Trung Quốc: Hoa Kỳ đàm phán với Khối Cộng sản (Nixon đã gặp trực tiếp Mao Trạch Đông, Brezhnev). Đó là nội hàm của mệnh đề “người Hoa Kỳ đã xâm phạm tới chủ quyền Việt Nam và đang trực tiếp nhúng tay vào việc tàn sát người Việt”, mặc dù lời kêu gọi này được viết từ 1966. ~ “Người Cộng sản”, “thực hiện chủ nghĩa của họ”, là Liên Xô, theo ngữ cảnh cụ thể, và ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là của Liên Xô, từ Liên Xô (chủ nghĩa Lenin kế thừa chủ nghĩa Mác và sáng tạo mới, thành chủ nghĩa cộng sản hiện thực đầu tiên tại Liên Xô. Xem thêm câu cuối lời kêu gọi này, có chỉ đích danh Nga Xô. ~ Lỗi gõ phím, đúng ra là 1966. ~ Cuối chú thích này, tôi xin thêm tám câu thơ, mong suy ngẫm thêm về giai đoạn lịch sử trên:
“ta cần viện trợ đánh Pháp và Thập giá Pháp
Lênin buộc phải chống dân chủ tư sản toàn cầu
phải chống tôn giáo cùng người Quốc gia – dân tộc
khác nào tuyên chiến với Mỹ, nên bom nổ dài lâu!”
(…)
“con đường vàng, dù sao, cũng đã bại
và dù sao, đường đỏ thắng lâu rồi
chỉ phân giải sử Chiến tranh Vàng – Đỏ
hiểu vì đâu mình bắn giết nhau thôi!”
.
(T.X.A., bài “Đọc luận cương Lênin về thuộc địa”:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2613144278959507/

Bán mình, bán nước để cứu nước, cứu mình


trong tập thơ “Tổ quốc ơi, con xin thưa lời nói thẳng”)
( — T.X.A. chú thích —).

KHI CHÚ GIẢI
LỜI KÊU GỌI NHÂN 1-11 (1966)
Trần Xuân An

di thể Thầy đã tro than, xá lợi
Tết mới rồi, sao lòng vẫn cảm hoài
gửi Mặt trận, ngoại giao trong từ ngữ
ý rõ ràng nhưng kín đáo hương mai

(…)

KHI CHÚ GIẢI LỜI KÊU GỌI NHÂN 1-11 (1966)

T.X.A.
03-02-2022
(Mùng 3 Tết Nhâm Dần HB22)


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3083116655295598/

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3078797259060871/

Nguồn:

https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/hoa-sen-trong-bien-lua/phu-luc/

PDF: thuvienhoasen. org

https://txawriter.files.wordpress.com/2022/01/9255f899-9fc0-4527-bee5-4883fe3f50a3.jpeg?w=500

https://txawriter.files.wordpress.com/2022/01/14b44957-ec24-4e24-b6e8-111c791d5989.jpeg?w=500

https://txawriter.files.wordpress.com/2022/01/13179297-1b33-46c1-923d-7e3277148778.jpeg?w=500
.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: