Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười 7th, 2021

HOÀ GIẢI + HOÀ HỢP (CỤ THỂ HOÁ)

Posted by Trần Xuân An trên 07.10.2021

hidden hit counter

        

HOÀ GIẢI + HOÀ HỢP (CỤ THỂ HOÁ)
(Hiệp định Paris 27-01-1973, nhưng trong thời Hậu chiến, thống nhất)

Bạn hỏi tôi có vào Hội Nhà văn Việt Nam không? Thưa rằng: Có. Tôi đã làm đơn năm 2003. Mười năm sau đó có bổ sung: 25 đầu sách xuất bản chính thức. Tôi mới gọi điện thoại ra Hội xác định vẫn giữ ý định vào Hội. Tôi là công dân Việt Nam mà!

T.X.A
06-10-2021

https:// www. facebook. com/100007918808885/posts/2997212430552688/


.

Nếu không có PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, CHỬI RỦA TRONG SÁCH SỬ thì cũng không có nhu cầu có tính lịch sử là HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC, cũng không cần LÍ GIẢI VỀ LÍ LỊCH trong tương quan với QUỐC SỬ làm gì. Lô-gích là vậy.
.
Nhà văn chương ở nước ta khó đạt giải quốc tế vì tâm địa phân biệt đối xử, miệt thị đồng bào chế độ cũ. Tôi viết hoà giải hoà hợp dân tộc để mong thấu hiểu rồi viết ra tác phẩm có tính nhân văn, chân thật lịch sử, may ra… Tôi giữ bản quyền khai phá…
.
Người làm văn chương, học thuật nào cũng khát vọng tạo ra được từ trường và trường ảnh hưởng, đồng thời được tôn trọng bản quyền.

.

.

.

.

Đây là một phép toán: Hoà giải + hoà hợp = đoàn kết.
Bạn đừng tầm thường hoá phép toán nhỏ bé, cụ thể này!
Nó, theo cách của tôi, có thể được chấp nhận hay không được chấp nhận, nhưng tôi tin nó đúng.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »