Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu 21st, 2021

KHÔNG CÓ CỜ TỔ QUỐC (QUỐC KÌ)

Posted by Trần Xuân An trên 21.06.2021

hidden hit counter

        

KHÔNG CÓ CỜ TỔ QUỐC (QUỐC KÌ)
(trường hợp Trung Quốc)

Grigori Naumovich Voitinsky (1893 – 1953) (H.1), người góp phần chính khai sinh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng kì, quốc kì Trung Quốc (H.2, H.3) cũng là phiên bản quốc kì Liên Xô (búa liềm, sao vàng), đảng kì Liên Xô (nền đỏ) và đảng huy Liên Xô (H.4), như trường hợp đảng kì, quốc kì nước ta!

Nói chung, thiết kế CỜ CỘNG SẢN chỉ gồm ba thành tố:
1) Ngôi sao vàng năm cánh (cũng có thể màu trắng, màu đỏ, nhưng gốc là vàng khối hoặc viền vàng);
2) Búa liềm vàng;
3) Nền đỏ.

. Voitinsky

. Đảng kỳ Trung Quốc

. Quốc kỳ Trung Quốc

. Đảng huy Liên Xô

. Quốc kì Liên Xô

. Quốc kì Liên Xô (biến thể)

. Quốc kì Liên Xô (biến thể)

. Đảng kì Liên Xô
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »