Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Sáu 16th, 2021

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH BÁC HỒ (2 bài)

Posted by Trần Xuân An trên 16.06.2021

hidden hit counter

        

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ
Trần Xuân An

giàu viện trợ ngoại cường Chiến tranh Lạnh
sống giản dị, sau Bác chẳng còn ai
Bác thắng Pháp, thắng vua, bằng sờn áo
bằng đôi dép cao su chỉ thay quai!

T.X.A.
08:34-09:40, 16-06-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2916999901907275/

PHÊ BÌNH BÁC HỒ
Trần Xuân An

có một kẻ cả gan phê bình Bác
ai? Nhà thơ Trần Xuân An, Bác à
thế là tốt! Hắn khen Bác cũng khá
chê, khen Bác, chỉ vì nhân dân ta. *

T.X.A.
10:12, 16-06-2021
……………
(*) Tưởng tượng một mẩu đối thoại.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2917039678569964/


.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »