Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Năm, 2021

CẢM THÔNG, HOÀ GIẢI DÂN TỘC

Posted by Trần Xuân An trên 11.05.2021

hidden hit counter

        

Cái chính là cờ đỏ sao vàng đi đôi với cờ đỏ búa liềm vàng là quốc kì Liên Xô, khiến người yêu nước Quốc gia trước và sau 1945 không thể đi theo Bác Hồ được: Họ không thể đổ máu cho Liên Xô, họ đi với vua Nhà Nguyễn Bảo Đại và Mỹ.

Xem thêm:
KHỐI ĐỎ
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2021/05/08/khoi-do-chien-thang-dien-bien-phu/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ QUA QUỐC CA

Posted by Trần Xuân An trên 09.05.2021

hidden hit counter

        
Bị chú ngoài lề:
TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ
QUA QUỐC CA VÀ CÁC BẢN HIẾN PHÁP

I. Cờ tiền Việt Minh đến cờ Việt Minh rồi thành Quốc kì:
Không rõ ai là tác giả quốc kì (quốc kỳ). Có ý kiến viết trên sách báo bởi những người đã là nhân vật lịch sử danh tiếng: Trần Phú mang về từ Liên Xô (khoảng 1930…) hoặc Bác Hồ sáng tạo ra (không rõ năm, nhưng sử dụng từ cuối năm 1940).
“Theo Võ Nguyên Giáp, hiệu kỳ này lần đầu do Hồ Chí Minh sử dụng tại buổi mở lớp “Con đường giải phóng” huấn luyện cán bộ chuẩn bị thành lập mặt trận đại đoàn kết dân tộc vào cuối năm 1940” (trích Từ điển mở Wi-ki).
Không thể có chuyện một nhân vật không có thẩm quyền tại địa phương tự ý vẽ ra rồi tự giương lên làm hiệu kì được.

II. Về ý nghĩa của biểu trưng quốc kì:
Đến nay, có nhiều văn bản đáng tin cậy để xác định ý nghĩa:
~ Theo quốc ca (bài “Tiến quân ca”): nền cờ đỏ là màu máu chiến đấu: “Cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước” (lời 1), và ngôi sao vàng năm cánh là học thuyết Mác-Lê: ”… Sao vàng phấp phới / Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than *a / Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới / Đứng đều lên gông xích ta đập tan” (lời 2). Rõ ràng như ban ngày, “XÂY ĐỜI MỚI” chính là xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lê (sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử từ 1930 đến sau này). Nhà thơ Vũ Cao cũng hiểu như vậy: “Anh đi bộ đội, sao trên mũ / Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”
~ Theo thơ Tố Hữu: nền cờ đỏ cũng chính là màu máu chiến đấu, ngôi sao vàng năm cánh cũng là biểu trưng chân lí (chủ nghĩa Mác-Lê, như ngôi sao vàng dẫn đường đưa lối mà Văn Cao đã viết), còn được hiểu với cách diễn đạt khác đi chút ít, rằng ngôi sao vàng năm cánh cũng chính là Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, “Chủ nghĩa xã hội là Tổ quốc”. Vui lòng xem dẫn chứng ở các ghi chú trước.
Tuy nhiên, ở tất cả các bản Hiến pháp đều không có dòng nào giải mã biểu trưng nền đỏ, ngôi sao vàng năm cánh cả *b.

Do đó, lời quốc ca là có giá trị xác định nhất. Tuy vậy, Tố Hữu là nhà thơ cộng sản, kiêm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, như là phát ngôn viên chính thức về tư tưởng Đảng, trên đài báo, sách giáo khoa, nên thơ ông cũng có giá trị xác định rất cao, chỉ ở mức độ sau quốc ca một bậc mà thôi.

Tôi không viết thành bài, mà chỉ ghi chú rải rác, bởi vì quốc kì là vấn đề lớn, nghiêm trọng. Dẫu sao, lớn và nghiêm trọng đến mức nào, quốc kì cũng thuộc đối tượng tìm hiểu, nghiên cứu khoa học. Nếu có sai lạc, xin vui lòng chỉ giáo.

T.X.A.
09-05-2021
…………

(*a) Trong quốc ca, có một bộ phận vị ngữ khó hiểu, do một từ: “dắt giống nòi quê hương qua NƠI lầm than”. Có phải là “… qua NỖI lầm than” không? Vui lòng chỉ giáo. Xin cảm ơn.
(*b) Tư liệu:
1~ Quốc kỳ trong Hiến pháp Việt Nam dân chủ cộng hoà 1946:
Điều thứ 3
Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.

2~ Quốc kỳ trong Hiến pháp Việt Nam dân chủ cộng hoà 1959:
Điều 109
Quốc kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
(Đặc biệt, 1955, có sự thay đổi về hình dạng ngôi sao vàng, từ ngôi sao vàng năm cánh được làm bằng đường cong thành ngôi sao vàng năm cánh được làm bằng đường thẳng, và giữ nguyên hình dạng ấy từ 1955 đến nay. Sự thay đổi này không ghi vào Hiến pháp).

3~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1982:
Điều 142
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
(Đặc biệt, có dự định thay đổi quốc ca:
Điều 144
Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua.
Nhưng rồi cũng vẫn giữ bài “Tiến quân ca” của Văn Cao).

4~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992:
Điều 141
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

5~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013:
Điều 13.
1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2890929464514319/


.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »

KHỐI ĐỎ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Posted by Trần Xuân An trên 08.05.2021

hidden hit counter

        
KHỐI ĐỎ
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An

thắng Điện Biên, hiển nhiên là Khối Đỏ
Pháp thực dân đã thành quân đánh thuê
Khối phi Đỏ đuổi Pháp về, cũng thắng
thắng một nửa, công bằng ở Genève?

Việt bên Đỏ, nhân danh cờ Đỏ kí
chữ kí Pháp nhận đánh thuê bại rồi
Điện Biên Phủ cũng bổ hai thế giới
Việt cờ Vàng khóc Đất nước chia đôi

dựa vào Mỹ (Pháp đánh thuê thảm hại)
vua Nhà Nguyễn còn nửa nước, chạy quàng
Điện Biên Phủ đỏ hoa Chiến tranh Lạnh
chống Giáo triều, Quốc gia đảo-chính-vàng!

phát xít Đức đánh gục cả nước Pháp
Mỹ xua Nhật, biến Pháp thành đánh thuê
Điện Biên Phủ thắng Pháp, nhờ bên Đỏ
Pháp phi nghĩa, bị siết bởi bốn bề!

lá cờ Đỏ là lồng ngực tim xé *
cho Tổ quốc và cho cả Loài người
da nhuộm máu, còn một ngôi sao sáng:
Sao-Chủ-nghĩa của Khối Đỏ trên Đời

Điện Biên Phủ, đoá hoa đỏ đẹp nhất
Hồ Chí Minh, đỏ từ tuổi ba mươi
đỏ Sài Gòn, đỏ Chiến tranh Biên giới
Khối Đỏ tan, Chiến tranh Lạnh dứt rồi

nửa dân tộc, Miền Nam Vàng chiến bại
nhưng tan rồi Khối Đỏ, ba mươi năm
kinh tế vàng nơi nơi, thực tiễn thắng
Điện Biên Phủ đỏ trong sử Việt Nam.

T.X.A.
trước 20:45, 06-05-2021
……………..

(*) Tố Hữu, “Việt Nam, máu và hoa” (1973): “Ta sẵn sàng xé trái tim ta / Cho Tổ quốc, và cho Tất cả / Lá cờ này là máu là da / Của ta, của con người, vô giá”. Khổ thơ gồm cả bốn câu này thể hiện tư tưởng chính thống, nhất quán: Tổ quốc và Quốc tế. Quốc tế được biểu đạt bằng từ “Tất cả” viết hoa, từ “con người” nói chung (khái quát). Đó chính tư tưởng đã thành khẩu hiệu: Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội (“Chủ nghĩa xã hội là Tổ quốc”). Đặc biệt, câu “lá cờ này là máu, là da”, thể hiện ý tưởng: Ngoài nền cờ màu máu (màu chiến đấu), là màu vàng tươi của ngôi sao được diễn đạt bằng thơ là màu da vàng (chủ nghĩa xã hội Châu Á chăng?).
Và, trong bài thơ trên của Tố Hữu còn có câu thể hiện rõ: “Của chung nhân loại chiến công này”. Hiểu cho đúng là nửa nhân loại thuộc Khối Đỏ.

Bị chú ngoài lề:
TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ NỀN ĐỎ SAO VÀNG
Đọc bài thơ “Huế tháng Tám” của Tố Hữu (ông sáng tác vào năm 1945), người đọc thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở Huế vào thời điểm đó, thời điểm “ngập Huế đỏ cờ sao”:

“Gió gió ơi! hãy làm giông làm tố
Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi
Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi!
Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác
Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc
Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!”.

(1945. Nguồn: Tố Hữu, “Từ ấy”, NXB Văn học, 1959)

Và cũng để tìm hiểu quốc kì, chúng ta lưu ý: “cờ đỏ máu thơm tươi / Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi!” và hai từ “thiên đường”, “muôn phương”, để từ đó, có thể thấy rõ: nền cờ đỏ màu máu (màu chiến đấu), sao vàng với thiên đường quốc tế (chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản – thiên đường trên mặt đất, trên thế giới địa cầu). Ngay từ thời còn trẻ (1945) cho đến về sau, nội hàm ý nghĩa của biểu trưng ở quốc kì đã được Tố Hữu thể hiện nhất quán theo tư tưởng chính thống như thế.

T.X.A.
09-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2889642904642975/

Xem thêm: Tìm hiểu quốc kì qua quốc ca:
https://txawriter.wordpress.com/2021/05/09/tim-hieu-them-ve-quoc-ki-qua-quoc-ca/


.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI

Posted by Trần Xuân An trên 06.05.2021

hidden hit counter

        
GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI
Trần Xuân An

tôi soi gương, thấy bức tranh tôi vẽ
bình sọ máu, chín đoá bốn sáu năm *
tươi hai vàng, hai lam, năm đỏ thắm
Chiến tranh Lạnh nguyên Chiến tranh Việt Nam

đâu chỉ vậy, mới là mặt hoà giải
năm mươi năm đời tôi cầm bút kia!
mặt tình yêu, siêu hình, hiện thực, sử…
bốn chín cuốn, soi vào đó, tôi kìa!

ba lăm tuổi Điểm nóng Chiến tranh Lạnh *
cuộc chiến dài, hậu chiến ba mươi năm
và còn nữa. Đó là thời tôi sống
viết nhiều mặt khối thạch anh cõi phàm

tâm tư tôi đâu chỉ bình xương sọ
đỏ vàng lam chín đoá của chiến tranh
như thạch anh cõi phàm nhiều cạnh khía
bốn chín cuốn, còn soi mặt, chưa thành

nếu trăm tuổi, dưới huyệt là xương trắng
(suốt một đời không chức tước huân chương)
bốn mươi chín đầu sách, còn viết nữa
tôi nhìn vào tủ sách tôi soi gương.

T.X.A.
07:01-08:00, 06-05-2021
…………….

(*) Chiến tranh Lạnh là Chiến tranh Việt Nam 1945-1954-1975-1989/1991. Việt Nam là Điểm nóng Chiến tranh Lạnh. 1991, tôi 35 tuổi. Hậu chiến, tính từ 1991 đến nay…

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2888594214747844/


.

.
Ảnh thạch anh (Google search)

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG

Posted by Trần Xuân An trên 05.05.2021

hidden hit counter

        
THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG
Trần Xuân An

nhìn thẳng vào sự thật
xưa anh lính Vàng cắn răng kìm nước mắt
bóp chặt nòng súng Mỹ tanh mùi thịt da
từ thời Quốc gia đến Cộng hoà

dựa vào Pháp – Pháp đánh thuê cho Mỹ
thật ra đi với Mỹ
đưa Tổ quốc hội nhập vào Thế giới Tự do
độc lập, nhân quyền, ấm no

nhìn thẳng vào sự thật
xưa anh lính Đỏ khóc thầm mà hào hùng hát
chân bấu dép lốp Tàu, đạp xích tăng Nga
dính máu xương Việt Bắc, Bến Hải tràn qua

phất cờ Liên Xô – quốc kì sao Chủ nghĩa
cùng Trung Quốc đội đầu lãnh tụ Nga – nô lệ
đưa Tổ quốc hội nhập vào Thế giới Đại đồng
độc lập đỏ, công nông

nay nhìn anh lính Vàng, anh lính Đỏ bảo:
tôi đánh Pháp, Mỹ, hận anh tôi đã báo
nay nhìn anh lính Đỏ, anh lính Vàng đáp lời:
tôi chống cộng Tàu, Nga, hận anh đã vơi

mặc loa đài, truyền hình, sách vở
ra rả nói, hát hò, viết lách dối gian, thớ lợ
hai cựu binh Đỏ, Vàng trắng tóc, bạc đầu
cùng rưng rưng nước mắt, ngó đâu đâu.

T.X.A.
08:12-10:03, 05-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2887894874817778/

Ảnh: Google search – Chỉ có tính chất minh hoạ:

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »

ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT, XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN

Posted by Trần Xuân An trên 04.05.2021

hidden hit counter

        
ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT,
XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN
Trần Xuân An

đỏ hay vàng |
cũng đều tay không chân đất |
thương dân tộc mình thế đó, Việt Nam |

Nga lợi dụng Tàu, Mỹ lợi dụng Pháp |
Bến Hải chia hai, hai đường chịu nhục |
xin súng đạn hai Khối, chống hai Khối xâm lăng |

chống Nhật, Pháp, Nga, Trung, Mỹ |
Kh’Mer Đỏ, và Vatican, Đỏ vô thần |
để bình sọ nở chín đoá đỏ vàng lam *|

máu xương ngập tràn chất ngất |
nhìn Trung Đài, đông tây Đức, Triều Hàn |
đôi mắt lương tâm không khoác lác |

hai Miền đều tay không chân đất |
đừng hãnh tiến, đừng uất trầm |
hai Việt Nam là một, hãy bình tâm. |

T.X.A.
trưa 04-05-2021
…………….

(*) Cộng sản Việt Nam, 05 đoá đỏ: chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc, chống Kh’Mer Đỏ. Quốc gia, Cộng hoà Việt Nam, 02 đoá vàng và 02 đoá lam: chống Liên Xô, chống Trung Cộng, chống Vatican, chống chủ nghĩa vô thần cộng sản.
Tổng cộng: 09 đoá.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2887275964879669/
.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?

Posted by Trần Xuân An trên 02.05.2021

hidden hit counter

        
HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?
Trần Xuân An

còn độc nhà Đinh, dẹp tan mười một sứ |
chúa Trịnh đánh Mạc và Đàng Trong |
cũng như Tây Sơn nổi dậy, chỉ vì quyền lực |
cũng vì quyền lực thôi, sử có Gia Long |

nhiều lắm thì họ nghĩ thêm từ nhất thống |
dẹp đi mối âu lo nội chiến tranh hùng |
cũng do âu lo Trung Hoa chực chờ thôn tính |
chẳng chiêu bài gì, danh nghĩa vẫn sáng trưng |

Bác Hồ góp công đuổi Nhật, đánh bại Pháp |
Lê Duẩn thắng Mỹ, chặn Tàu Đỏ, diệt Đỏ Kh’Mer |
chỉ công thắng Pháp, tội rước Quốc kì Chủ nghĩa *|
còn lại là nhờ cơ may và dẹp giặc phát sinh kia |

giặc phát sinh của Tây Sơn là Xiêm, Tàu Mãn |
chiến công, có lẽ chẳng đáng ghi công? |
xương máu trùng trùng, chất ngất |
rồi sông Bến Ván như Bến Hải, đau lòng *|

do Quốc kì Chủ nghĩa nên nội chiến trong ngoại chiến |
do đánh Pháp thôi mà rước Chiến tranh Lạnh về nước mình |
đội mũ sao Chủ nghĩa, triệu người liệt sĩ *|
triệu Quốc gia, Cộng hoà chống sao Chủ nghĩa, hi sinh |

bao nhiêu người yêu nước khác chính kiến bị giết? |
bao nhiêu dân lành, chạy tan tác, chết oan? |
bao cuộc cải tạo, đổi tiền, chà đi xát lại? |
công đánh Pháp-thời-Pháp-đánh-thuê-cho-Mỹ đủ bù chăng? *|

rốt cục chẳng lẽ không có công nào cả? |
bởi cũng cầm súng Nga và súng-Tàu-được-uỷ-nhiệm, đánh thuê |
đánh thuê giương cao Quốc kì Chủ nghĩa |
đại tội cân bằng đại công, lương tâm thầm thĩ có nghe? |

những anh hùng, liệt sĩ, bà mẹ hi sinh chồng con cho Chủ nghĩa |
hương hồn thì đau, còn sống thì buồn? |
bao người cũng đồng bào phía đối phương cũng thế |
xin kính dâng thơ tự vấn và chín đoá bình sọ toả trầm hương |

viết để hiểu nhau và hiểu để nhìn nhau thương mến |
vàng thôi thù hận đỏ, đỏ thôi hận thù vàng |
bao đứa trẻ tâm tư trong sáng |
trái tim đồng bào không loạn thị sử, văn. |

T.X.A.
trưa 02-05-2021
……………….

(*) Quốc kì Chủ nghĩa (chữ “chủ” viết hoa): Quốc kì nền đỏ có ngôi sao vàng khối, biểu trưng cho chủ nghĩa Mác – Lê (gọi là “sao Chủ nghĩa”), đi đôi với cờ đỏ búa liềm vàng khối (biểu trưng cho công nông). Đó là phiên bản quốc kì Liên Xô. Xem chú thích ở bài “Lá cờ hừng đông trên biển” của tác giả. ~ Sông Bến Ván, tên được dịch ra từ Hán – Việt là Bản Tân, cực nam tỉnh Quảng Nam hiện nay (thuộc huyện Núi Thành), gần giáp tỉnh Quảng Ngãi, là ranh giới lãnh thổ giữa cương vực Nguyễn Huệ với cương vực Nguyễn Nhạc, tương tự như sông Bến Hải ở Quảng Trị. ~ Trong giai đoạn 1945-1954, quân viễn chinh Pháp tại Việt Nam được Mỹ cố vấn, cung cấp vũ khí, quân trang, quân dụng và tiền bạc đến mức 80% tổng chiến phí (tướng Navarre nhận định là “Pháp đánh thuê cho Mỹ”) để quân Pháp chống đánh Cộng sản Việt Nam (Cộng sản Việt Nam do Liên Xô và nước được uỷ nhiệm chính là Trung Quốc cố vấn, huấn luyện, cung cấp vũ khí, khí tài, quân trang, tiền bạc, có lẽ đến mức 100% chiến phí, và cả đất hậu phương ở Nam Trung Quốc). Sau 1955, Mỹ buộc quân Pháp phải rời khỏi Miền Nam Việt Nam (dĩ nhiên Pháp phải rút khỏi Miền Bắc Việt Nam theo Hiệp định Geneve 1954).
.
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2885885155018750/
.

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Posted by Trần Xuân An trên 01.05.2021

hidden hit counter

        
LỤC BÁT THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

đánh ngoại xâm nào cũng công
hiểu nhau một chút cho lòng vơi đi

xưa vàng hát thảm làm chi!
bắn trong nội chiến có gì thảm hơn!

cờ quạt ngoại xâm đỏ còn
người mừng đại thắng tự non chất người

thì thôi, vui, buồn cùng vơi
đỏ vàng lam, bình sọ ngời chín bông.

T.X.A.
29-04-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883927471881185/

THÔI NGHIÊNG LỆCH MỪNG
30-04 (2021)
Trần Xuân An

đỏ – vàng, hai Khối, một sông
Hiền Lương gánh máu, nước trong lại rồi

ai mừng nửa Bắc, còn tôi
mừng cả Nam, chín đoá tươi hai bờ

sự thật chín đoá vào thơ
ngọc bình sọ. Sử bao giờ sáng ra?

nửa sông sự thật mù sa
vàng lam bốn đoá vẫn là hiển nhiên

sông hai bờ, không một riêng
Chiến tranh Lạnh dứt, thôi nghiêng lệch mừng.

T.X.A.
06:02-08:25, 30-04-2021
………………

(*) Chiến tranh Lạnh (Chiến tranh Ý thức hệ): 1945-1975-1991.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884401631833769/
.

.
LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN
Trần Xuân An

có một hừng đông đỏ trong tôi |
với ngôi sao Mai trên đường chân trời |
loé sáng trên mặt biển mênh mông biếc |
nhìn vào cảnh thiên nhiên, tôi nào biết |

cờ Giải phóng Miền Nam, đảo ngược cõi đời *|
mãi đến bảy năm sau, tôi mới hiểu ra sự thể |
(trước Chiến tranh Lạnh vỡ tan trận thế) |
vâng, có bảy năm hừng đông tôi sáng trong |

dù trời xanh không còn trên màu cờ đất đỏ |
đội đất máu, từ thắp sao Mai đến sao Hôm tỏ |
thật ra, chúng ta bị biểu tượng đánh lừa |
ẩn dụ lấp láy, thì ngữ cảnh định nét thiếu thừa |

thật ra, búa liềm công nông, sao chủ nghĩa |
trên màu chiến đấu – sóng thần Nga một phía |
tôi đến giờ vẫn rạng đông Biển Đông, sao Mai ngời |
cờ Giải phóng thôi ngược, mà xuôi |

toàn vẹn Đất và Nước muôn đời |
thật ra, không cờ quạt nào cả |
khắc hai chữ Việt Nam trên sóng, đảo và đá |
Đất ruộng rừng, Nước biển sông, Tổ quốc cả bầu Trời |

sự thật lá cờ thuở học trò, tuy còn nhớ |
nhưng bão lịch sử cuốn bay, sao vàng giác ngộ đỏ: |
Tổ quốc chỉ là giai cấp, chủ nghĩa, tái tạo loài người |
muôn triệu tháng năm máu xương lót đường,
          ngỡ tất yếu thôi! |

“Bài ca Tháng Mười”: ngôi sao Tháng Tám **|
định nghĩa lá cờ, sách cũ càng, khắc chạm |
Ba mươi tháng Tư này, lật lại trang kí ức xưa |
kính tặng phe thua rằng, từ Xô-viết Nghệ Tĩnh,
          Bến Hải đã vết cưa. |

T.X.A.
08:40-10:25, 30-04-2021
……………

(*) Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm” (1973):
”… Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao – chân lí của đời
Việt Nam – vàng của lòng người hôm nay…”
.
Lưu ý: Cờ Mặt trận đảo ngược, màu xanh trời ở dưới, màu đỏ đất ở trên! Và NGÔI SAO là CHÂN LÍ CỦA ĐỜI, tức là chủ nghĩa Marx-Lenin.
Về cờ Tổ quốc:
Búa liềm vàng khối (công nông), ngôi sao năm cánh viền vàng (chủ nghĩa) trên nền cờ đỏ (màu chiến đấu) là cờ Liên Xô. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở nước ta cũng thế (ngôi sao năm cánh viền vàng hay vàng khối cũng là chủ nghĩa Mác-Lê, chân lí). Cờ Tổ quốc chính là cờ chủ nghĩa. Tôi nói: CỜ TỔ QUỐC CHÍNH LÀ CỜ CHỦ NGHĨA (HỌC THUYẾT) – BIỂU TRƯNG LÀ NGÔI SAO (CHỦ NGHĨA) DẪN ĐƯỜNG. Xin nhấn mạnh.
Cứ liệu khác:
Không phải dân tộc, đất nước, mà “chủ nghĩa xã hội […] là Tổ quốc” (Từ điển triết học”, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến Bộ, Mát-x-cơ-va, 1975, liên kết với Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1986, tr. 712-713.).
Chủ nghĩa xã hội là toàn thể hệ thống xã hội chủ nghĩa macxit-leninit trên thế giới, trong đó có Tổ quốc cụ thể, chứ không chỉ là Tổ quốc cụ thể.
Theo đó, 1) Chủ nghĩa xã hội là học thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học macxit-leninit; 2) Chủ nghĩa xã hội là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô. Ngoài ra, có một nghĩa nữa: 3) Chủ nghĩa xã hội là hiện thực xã hội, mức độ phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa (ví dụ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.”).
Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc rất dài lâu, vì bị lệ thuộc vào Liên Xô (và Trung Quốc, nước được uỷ nhiệm), rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (Chiến tranh Lạnh): Phải chiến đấu cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (theo khái niệm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa), đụng đầu với Khối phi-đỏ do Mỹ đứng đầu. Nếu vì độc lập, thì đến nay chưa có quốc kì độc lập dân tộc – quốc gia. Nếu vì lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì hãy còn chiến đấu đến nghìn năm…
(**) Thơ Tố Hữu, “Bài ca Tháng Mười” (1950): “Đây Việt Nam Tháng Tám | Em Liên Xô Tháng Mười!”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2884474781826454/

NÓI CHO CÔNG BẰNG,
NHÂN LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Trần Xuân An

không mất tấc đất, tấc đảo nào,
          Việt Nam cộng hoà độc lập |
(trừ đảo Ba Bình,
          chưa kịp đuổi cướp Đài Loan) |
nếu không bị Miền Bắc và Khối Đỏ tiến đánh |
không nước nào có thể lũng đoạn Miền Nam,
          cho dù Mỹ, Vatican |

túi tham điền chủ, tư sản |
không dám chứa đầy máu, nước mắt, mồ hôi |
thời man rợ đã xa xưa,
          Nhân quyền đã trao quyền tranh đấu |
túi tham bóc lột nhỏ lại rồi |

Miền Nam xưa
          cũng như cả nước bây giờ hội nhập |
nhưng đa đảng, có nghiệp đoàn công nhân,
          hiệp hội nông dân |
nhà trường dạy bảo:
          kính người cầm cày, người thợ… |
nhớ Lễ Lao động xưa, viết cho công bằng |

sự thật lịch sử như Triều Tiên, Hàn Quốc |
(Mỹ đuổi Pháp như đuổi Nhật,
          đau là đã muộn hơn) |
nay vẫn còn con người hai Miền
          thời chia cắt |
đời sống ư? Bao tấm ảnh
          Bắc Việt, Nam Việt hồi đó vẫn còn |

nếu so với chế độ, xã hội lí tưởng |
Việt Nam cộng hoà đáng lên án trăm lần |
nhưng chế độ, xã hội lí tưởng có đâu!
          Chỉ là mộng mị, tan vỡ |
Lễ Lao động ơi, bút tôi ngay thẳng cán cân? |

T.X.A.
12:12-12:47, 01-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2885181571755775/
.
Ảnh: Đà Nẵng 1965 – Google search
.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »