Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Năm 19th, 2021

CẢM GIÁC BƠ VƠ

Posted by Trần Xuân An trên 19.05.2021

hidden hit counter

        
CẢM GIÁC BƠ VƠ
Trần Xuân An

cờ Chiến thắng của Liên Xô: quốc kì Liên Xô
búa liềm và sao, trên ảnh tượng Bác Hồ
hiểu anh hùng Hồ Chí Minh thuộc về Khối Đỏ
Người chưa vui, hồn Nước, hồn Người bơ vơ!

T.X.A.
19-05-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2897947610479171/


.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »