Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Năm 9th, 2021

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ QUA QUỐC CA

Posted by Trần Xuân An trên 09.05.2021

hidden hit counter

        
Bị chú ngoài lề:
TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ
QUA QUỐC CA VÀ CÁC BẢN HIẾN PHÁP

I. Cờ tiền Việt Minh đến cờ Việt Minh rồi thành Quốc kì:
Không rõ ai là tác giả quốc kì (quốc kỳ). Có ý kiến viết trên sách báo bởi những người đã là nhân vật lịch sử danh tiếng: Trần Phú mang về từ Liên Xô (khoảng 1930…) hoặc Bác Hồ sáng tạo ra (không rõ năm, nhưng sử dụng từ cuối năm 1940).
“Theo Võ Nguyên Giáp, hiệu kỳ này lần đầu do Hồ Chí Minh sử dụng tại buổi mở lớp “Con đường giải phóng” huấn luyện cán bộ chuẩn bị thành lập mặt trận đại đoàn kết dân tộc vào cuối năm 1940” (trích Từ điển mở Wi-ki).
Không thể có chuyện một nhân vật không có thẩm quyền tại địa phương tự ý vẽ ra rồi tự giương lên làm hiệu kì được.

II. Về ý nghĩa của biểu trưng quốc kì:
Đến nay, có nhiều văn bản đáng tin cậy để xác định ý nghĩa:
~ Theo quốc ca (bài “Tiến quân ca”): nền cờ đỏ là màu máu chiến đấu: “Cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước” (lời 1), và ngôi sao vàng năm cánh là học thuyết Mác-Lê: ”… Sao vàng phấp phới / Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than *a / Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới / Đứng đều lên gông xích ta đập tan” (lời 2). Rõ ràng như ban ngày, “XÂY ĐỜI MỚI” chính là xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lê (sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử từ 1930 đến sau này). Nhà thơ Vũ Cao cũng hiểu như vậy: “Anh đi bộ đội, sao trên mũ / Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”
~ Theo thơ Tố Hữu: nền cờ đỏ cũng chính là màu máu chiến đấu, ngôi sao vàng năm cánh cũng là biểu trưng chân lí (chủ nghĩa Mác-Lê, như ngôi sao vàng dẫn đường đưa lối mà Văn Cao đã viết), còn được hiểu với cách diễn đạt khác đi chút ít, rằng ngôi sao vàng năm cánh cũng chính là Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, “Chủ nghĩa xã hội là Tổ quốc”. Vui lòng xem dẫn chứng ở các ghi chú trước.
Tuy nhiên, ở tất cả các bản Hiến pháp đều không có dòng nào giải mã biểu trưng nền đỏ, ngôi sao vàng năm cánh cả *b.

Do đó, lời quốc ca là có giá trị xác định nhất. Tuy vậy, Tố Hữu là nhà thơ cộng sản, kiêm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, như là phát ngôn viên chính thức về tư tưởng Đảng, trên đài báo, sách giáo khoa, nên thơ ông cũng có giá trị xác định rất cao, chỉ ở mức độ sau quốc ca một bậc mà thôi.

Tôi không viết thành bài, mà chỉ ghi chú rải rác, bởi vì quốc kì là vấn đề lớn, nghiêm trọng. Dẫu sao, lớn và nghiêm trọng đến mức nào, quốc kì cũng thuộc đối tượng tìm hiểu, nghiên cứu khoa học. Nếu có sai lạc, xin vui lòng chỉ giáo.

T.X.A.
09-05-2021
…………

(*a) Trong quốc ca, có một bộ phận vị ngữ khó hiểu, do một từ: “dắt giống nòi quê hương qua NƠI lầm than”. Có phải là “… qua NỖI lầm than” không? Vui lòng chỉ giáo. Xin cảm ơn.
(*b) Tư liệu:
1~ Quốc kỳ trong Hiến pháp Việt Nam dân chủ cộng hoà 1946:
Điều thứ 3
Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.

2~ Quốc kỳ trong Hiến pháp Việt Nam dân chủ cộng hoà 1959:
Điều 109
Quốc kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
(Đặc biệt, 1955, có sự thay đổi về hình dạng ngôi sao vàng, từ ngôi sao vàng năm cánh được làm bằng đường cong thành ngôi sao vàng năm cánh được làm bằng đường thẳng, và giữ nguyên hình dạng ấy từ 1955 đến nay. Sự thay đổi này không ghi vào Hiến pháp).

3~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1982:
Điều 142
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
(Đặc biệt, có dự định thay đổi quốc ca:
Điều 144
Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua.
Nhưng rồi cũng vẫn giữ bài “Tiến quân ca” của Văn Cao).

4~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992:
Điều 141
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

5~ Quốc kỳ trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013:
Điều 13.
1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2890929464514319/


.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »