Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Năm 6th, 2021

GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI

Posted by Trần Xuân An trên 06.05.2021

hidden hit counter

        
GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI
Trần Xuân An

tôi soi gương, thấy bức tranh tôi vẽ
bình sọ máu, chín đoá bốn sáu năm *
tươi hai vàng, hai lam, năm đỏ thắm
Chiến tranh Lạnh nguyên Chiến tranh Việt Nam

đâu chỉ vậy, mới là mặt hoà giải
năm mươi năm đời tôi cầm bút kia!
mặt tình yêu, siêu hình, hiện thực, sử…
bốn chín cuốn, soi vào đó, tôi kìa!

ba lăm tuổi Điểm nóng Chiến tranh Lạnh *
cuộc chiến dài, hậu chiến ba mươi năm
và còn nữa. Đó là thời tôi sống
viết nhiều mặt khối thạch anh cõi phàm

tâm tư tôi đâu chỉ bình xương sọ
đỏ vàng lam chín đoá của chiến tranh
như thạch anh cõi phàm nhiều cạnh khía
bốn chín cuốn, còn soi mặt, chưa thành

nếu trăm tuổi, dưới huyệt là xương trắng
(suốt một đời không chức tước huân chương)
bốn mươi chín đầu sách, còn viết nữa
tôi nhìn vào tủ sách tôi soi gương.

T.X.A.
07:01-08:00, 06-05-2021
…………….

(*) Chiến tranh Lạnh là Chiến tranh Việt Nam 1945-1954-1975-1989/1991. Việt Nam là Điểm nóng Chiến tranh Lạnh. 1991, tôi 35 tuổi. Hậu chiến, tính từ 1991 đến nay…

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2888594214747844/


.

.
Ảnh thạch anh (Google search)

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: | Leave a Comment »