Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Năm 4th, 2021

ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT, XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN

Posted by Trần Xuân An trên 04.05.2021

hidden hit counter

        
ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT,
XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN
Trần Xuân An

đỏ hay vàng |
cũng đều tay không chân đất |
thương dân tộc mình thế đó, Việt Nam |

Nga lợi dụng Tàu, Mỹ lợi dụng Pháp |
Bến Hải chia hai, hai đường chịu nhục |
xin súng đạn hai Khối, chống hai Khối xâm lăng |

chống Nhật, Pháp, Nga, Trung, Mỹ |
Kh’Mer Đỏ, và Vatican, Đỏ vô thần |
để bình sọ nở chín đoá đỏ vàng lam *|

máu xương ngập tràn chất ngất |
nhìn Trung Đài, đông tây Đức, Triều Hàn |
đôi mắt lương tâm không khoác lác |

hai Miền đều tay không chân đất |
đừng hãnh tiến, đừng uất trầm |
hai Việt Nam là một, hãy bình tâm. |

T.X.A.
trưa 04-05-2021
…………….

(*) Cộng sản Việt Nam, 05 đoá đỏ: chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc, chống Kh’Mer Đỏ. Quốc gia, Cộng hoà Việt Nam, 02 đoá vàng và 02 đoá lam: chống Liên Xô, chống Trung Cộng, chống Vatican, chống chủ nghĩa vô thần cộng sản.
Tổng cộng: 09 đoá.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2887275964879669/
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »