Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tư 29th, 2021

VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

Posted by Trần Xuân An trên 29.04.2021

hidden hit counter

        
VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

A. ~~~~~~~

Góp ý có tính chất xây dựng:
VÈ VẼ ĐỒNG DAO 30-04
Trần Xuân An

Đánh, chiếm Dinh Độc Lập
Lại treo cờ Liên Xô
Tạm nghĩ là hình thức
Bản chất đâu phải nô

Cờ Mặt trận, cờ ngược
Tố Hữu viết, chưa mờ
Búa liềm, viền sao đỏ
Cũng một chân-lí-mơ:
Sao vàng, đâu khác được! *

“Bán nước” để cứu nước
Sử hồng còn vết dơ
Nguyên nhân nội chiến ấy
Vè vẽ nghĩa không mờ.

T.X.A.
28-04-2021
…………

(*) Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm” (1973):
”… Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao – chân lí của đời
Việt Nam – vàng của lòng người hôm nay…”.

Lưu ý: Cờ Mặt trận đảo ngược, màu xanh trời ở dưới, màu đỏ đất ở trên! Và NGÔI SAO là CHÂN LÍ CỦA ĐỜI, tức là chủ nghĩa Marx-Lenin.
.
Về cờ Tổ quốc:
Búa liềm vàng khối (công nông), ngôi sao năm cánh viền vàng (chủ nghĩa) trên nền cờ đỏ (màu chiến đấu) là cờ Liên Xô. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở nước ta cũng thế (ngôi sao năm cánh viền vàng hay vàng khối cũng là chủ nghĩa Mác-Lê, chân lí). Cờ Tổ quốc chính là cờ chủ nghĩa. Tôi nói: CỜ TỔ QUỐC CHÍNH LÀ CỜ CHỦ NGHĨA (HỌC THUYẾT). BIỂU TRƯNG LÀ NGÔI SAO (CHỦ NGHĨA) DẪN ĐƯỜNG. Xin nhấn mạnh.
.
Cứ liệu khác:
Không phải dân tộc, đất nước, mà “chủ nghĩa xã hội […] là Tổ quốc” (Từ điển triết học”, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến Bộ, Mát-x-cơ-va, 1975, liên kết với Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1986, tr. 712-713.).
Chủ nghĩa xã hội là toàn thể hệ thống xã hội chủ nghĩa macxit-leninit trên thế giới, trong đó có Tổ quốc cụ thể, chứ không chỉ là Tổ quốc cụ thể.
.
Theo đó, 1) Chủ nghĩa xã hội là học thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học macxit-leninit; 2) Chủ nghĩa xã hội là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô. Ngoài ra, có một nghĩa nữa: 3) Chủ nghĩa xã hội là hiện thực xã hội, mức độ phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa (ví dụ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.”).
.
Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc rất dài lâu, vì bị lệ thuộc vào Liên Xô (và Trung Quốc, nước được uỷ nhiệm), rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (Chiến tranh Lạnh): Phải chiến đấu cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (theo khái niệm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa), đụng đầu với Khối phi-đỏ do Mỹ đứng đầu. Nếu vì độc lập, thì đến nay chưa có quốc kì độc lập dân tộc – quốc gia. Nếu vì lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì hãy còn chiến đấu đến nghìn năm…

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883009751972957/

B.~~~~~~~

Lực lượng, bộ phận nhân dân nào muốn được hoà giải với phe thắng thì phải có thực lực nào đó khiến phe thắng nể sợ, chứ phe thua Miền Nam như con cá nằm trên thớt thì phe thắng nể sợ gì mà hoà giải!

Còn tôi, tôi hoà giải dân tộc là NÓI CHO HAI BÊN HIỂU NHAU, “VÌ SAO BẮN GIẾT NHAU”, VÀ GÓP Ý SỬA SAI THÔI, để hoà hợp dân tộc, không hãnh tiến, đè ép, không nhẫn nhục, lép vế… Ai muốn hiểu thì hiểu, không muốn hiểu thì thôi…

T.X.A.
28-04-2021

——0o0o0——

Anh Bình Lê, bạn Na Le, anh Chương Lâm!
Khi thế và lực mạnh (Liên Xô và các nước Đông Âu còn tồn tại, chưa sụp đổ…), Đảng CSVN. không hoà giải, hoà hợp mặc dù đã kí Hiệp định Paris 27-01-1973. Sau 1975, họ cũng nói hoà giải hoà hợp nhưng thật ra là trở lại danh xưng Đảng Cộng sản chứ không còn là Đảng Lao động, và đặt quốc hiệu mới, CHXHCN.VN. chứ không còn là VNDCCH. và CHMNVN. (cũng là họ ở ngoài Hà Nội chỉ đạo vào), tức là tiến hẳn lên phía Khối Cộng sản (kinh tế hoàn toàn Đỏ, chính trị chuyên chính Đỏ, văn hoá-tư tưởng Đỏ…) đồng thời không chia sẻ quyền lực cho dù chỉ một chức vụ nào cho phía VNCH. và thành phần thứ ba.
ĐÚNG SỰ THẬT LÀ HỌ KHÔNG HOÀ GIẢI HOÀ HỢP GÌ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS 1973.

Nhưng sau khi Liên Xô cải tổ, cởi mở (1986) rồi giải thể (1991), ĐCSVN. cũng đổi mới, vì LX đã thế, Trung Quốc từ 1978 đã cải cách rồi. NHƯ THẾ, ĐCSVN. ĐÃ CHẤP NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (tư bản tư doanh, đầu tư từ nước ngoài…) VÀ CỞI TRÓI VĂN HOÁ VĂN NGHỆ (gồm cả tôn giáo, tín ngưỡng…). Do thế buộc, họ đã “hoà giải, hoà hợp”, thừa nhận sai lầm về kinh tế Đỏ, về chính sách văn hoá-tư tưởng và tôn giáo Đỏ, để chấp nhận kinh tế, văn hoá-tôn giáo tự do của Miền Nam cũ, duy chức vụ lãnh đạo thì họ không nhường ghế nào cho VNCH. và thành phần thứ ba, mà càng siết chặt hơn.
HỌ CHỈ BỊ TÌNH THẾ QUỐC TẾ MÀ “HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP” như thế thôi, chứ BẢN THÂN HỌ KHÔNG TỰ GIÁC HOÀ GIẢI HOÀ HỢP THEO HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883195781954354/

C.~~~~~~~

ÔNG NÔNG DÂN NÓI
VỚI ĐỨA CHÁU BÍ THƯ TỈNH UỶ HAY CẤP TO HƠN

Ông nông dân nói: “Mi là cộng sản, mi thắng rồi, nắm chắc chính quyền rồi, mi ưng mần chi mi mần, tụi tau không ưng cũng phải chịu. Nhưng tau nói phải trái cho mi hiểu, chơ không phải tau ngu mô, không phải bọn Quốc gia, Cộng hoà tụi nó ngu mô! Nói cho mi biết, để mi bớt làm tàng, bớt chửi bới thiên hạ, bớt tự cao tự đại, bớt hiếp đáp bọn trẻ, bớt bắt tụi văn nghệ sĩ bôi nhọ bọn cũ, ca ngợi mi đi, và để mi biết mà sửa sai, không thì lịch sử đời sau sẽ chửi mi thúi mồ thúi mả. Rứa thôi! Còn tau, tau CHẤP HÀNH LỆNH MI lâu rồi, từ 30-04-1975 thê”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883234835283782/

D. ~~~~~~~

Tôi thương kính Quốc gia, Cộng hoà nhưng kính nể Cộng sản Việt Nam. Chín đoá đỏ vàng lam trên bình sọ, CSVN có đến năm đoá đỏ.
T.X.A. ~ 29-04-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2883824298558169/
.

.
T.X.A.
28 – 29-04-2021

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: | Leave a Comment »