Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tư 26th, 2021

THƠ THÁNG TƯ 2021

Posted by Trần Xuân An trên 26.04.2021

hidden hit counter

        
THƠ THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An

~ bại, tù, qua Mỹ, u sầu
thắng, nhưng Nga ngự trên đầu ông cha!
ngẫm bốn nghìn năm, xót xa
lính còn cội rễ, thương ta thương mình!
(T.X.A.) ~

lệ thuộc ngoại xâm,
          để chống ngoại xâm,
          thành nội chiến |
thành điểm nóng Chiến tranh Lạnh,
          thật ra hai bên chỉ Mỹ với Nga: |
ý hệ và súng đạn |
bại, mãn tù, bứt gốc, qua Mỹ,
          thắng, nhưng Nga trên đầu ông cha! |

không Minh Mạng,
          hẳn Gia Long nghìn đời tủi nhục |
mừng thống nhất, hoà bình,
          khóc đau mà lại ha ha |
hãy tin đi,
          hai trận sóng thần từ Châu Âu ấy |
chỉ còn bình sọ với chín đoá hoa |

bình sọ bảy đoá trong tôi,
          thời còn đi dạy học |
ai đó bảo, Bác Hồ là Gia Long,
          Lê Duẩn là Minh Mạng,
          nhưng không… |
chỉ một nửa Minh Mạng:
          đánh đuổi mao-isme |
hiểu “nguỵ” và “phiến”,
          sông Hiền Lương chỉ một màu trong |

thương thay Lý Trần Quán, Phạm Thái |
và cả Cao Bá Quát phù Lê đã tiêu vong |
tháng tư, tháng tư, dân tộc ta là một,
          mọi người là Minh Mạng |
gội rửa bùn
          sóng thần Nga đỏ,
          còn dơ tóc, còn đọng triệu lòng |

tôi chỉ là hạt cát trắng |
chưa từng cầm súng bao giờ |
hiểu rằng tuy lệ thuộc, trong thế cờ,
          Bác Hồ, Lê Duẩn mãi hoài đáng kính |
thương hai vị như dân tộc mình,
          vết ngoại cường, còn cặn, còn dơ |

tôi thương
          bao người Quốc gia, Cộng hoà cũ |
nghe, đọc quá nhiều, nội chiến nội tâm |
trầm uất, thoát li đời, đau nhược tiểu |
hào hùng, về say đổ quán, lệ thầm |

tự vệ gì nổi, hỡi các bác, các anh,
          trước nửa đồng bào Miền Trại lính! |
chuyên chính với từng câu văn, giọng ngâm |
Quốc gia, Cộng hoà đành thua Cộng sản |
dù cũng như nhau
          — đều lệ thuộc ngoại xâm —
          chống hai phía ngoại xâm! |

tháng tư, tôi lại làm thơ hoà giải |
sau bảy năm dài,
          để trong nước mình,
          hoà hợp với nhau |
kính tặng bức tranh bình xương sọ |
chín đoá đỏ vàng lam,
          viết sách cho hôm nay,
          nghìn sau |

Quốc gia, Cộng hoà,
          bao người lính cũ |
không dắt dìu cháu con,
          lìa Tổ quốc, lưu vong |
mừng mãi còn nơi cội rễ,
          còn Nắng vàng tiểu sử |
dựa ngoại xâm, để chống ngoại xâm,
          khác chi lính Cộng sản Mưa hồng. |

T.X.A.
06:36-08:01, 26-04-2021
……………

(*) Lý Trần Quán, Phạm Thái trung với vua Lê, chúa Trịnh, thời Quang Trung bình Bắc; Cao Bá Quát, thời vua Tự Đức triều Nguyễn.

https :// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2881487202125212/

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »