Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Hai 1st, 2021

B30 thêm vào t26: VUA GIA LONG – BÁC HỒ

Posted by Trần Xuân An trên 01.02.2021

hidden hit counter

        
Bài 30 thêm vào “Tổ quốc ơi…”
VUA GIA LONG – BÁC HỒ
Trần Xuân An

hai trận sóng thần Xanh rồi Đỏ châu Âu
đổ bộ nước ta, Nguyễn Ánh rồi Nguyễn Ái Quốc
kẻ cứu công lao Chín Chúa, người cứu Đất nước
“Hiệp ước Versailles”,
                “Luận cương thuộc địa”, khác nhau? *

một “sát tả” để độc lập, rồi mất nước! Đau!
một độc lập, Liên Xô rã còn cắm cờ, dựng ảnh
hai trận sóng thần hai Khối — Chiến tranh Lạnh!
đỏ vàng lam, chín đoá,
                nở trên bình sọ trắng, đất nâu.

T.X.A.
08:34-10:11, 01-02-2021
………….

(*) Hiệp ước Versailles 1787 giữa Pháp và Pigneau de Béhaine, giám mục đại diện Nguyễn Ánh, nhưng hiệp ước này không thực thi; “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” 1920 của Lenin và bài “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin” của Bác Hồ.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2819530188320914/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »