Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười Một 1st, 2020

b37 ~ CHÍN MỐT, OÀ KHÓC MỪNG HAY TIẾC

Posted by Trần Xuân An trên 01.11.2020

hidden hit counter

        
Bài 37 sau ngâm khúc
CHÍN MỐT, OÀ KHÓC MỪNG HAY TIẾC
Trần Xuân An

năm Sáu ba, Cách mạng Ba Số Một
phố phường vui, giáo đường buồn tiếng chuông
có linh mục mỉm cười lo việc Thánh
lợi dụng Chúa, thôi đã hết vai tuồng!

tháng mười hai, năm Độc lập Chín mốt
‘triệu người vui, cũng có triệu người buồn’
bạn tôi kể, nhiều đồng chí oà khóc
ách Liên Xô mẫu quốc rã dây cương!

T.X.A.
09:12-10:32, 01-11-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2746517925622141/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »