Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười 24th, 2020

b32 ~ KHỬ CHẤT NÔ LỆ, BẰNG KHÔNG

Posted by Trần Xuân An trên 24.10.2020

hidden hit counter

        
Bài 32 sau ngâm khúc
KHỬ CHẤT NÔ LỆ, BẰNG KHÔNG
Trần Xuân An

Vàng không thích có Đỏ đâu
Đỏ theo sách báo thù sâu sắc Vàng
nhưng trong lịch sử, ngang hàng
nửa Vàng nửa Đỏ đến ngàn đời sau

nửa nào nô lệ cũng đau
khử nô lệ là chống nhau một thời
Vàng nô lệ, Đỏ khử rồi
Đỏ nô lệ, Vàng khử hồi chiến tranh

khử chất nô lệ, đã đành
thang quốc sử, thuốc không hành hạ dân
hàn khử nhiệt, nhiệt khử hàn
chất nô lệ, Đỏ lẫn Vàng, bằng không!

thang thuốc này nhớ nằm lòng
Đỏ hay Vàng cũng chung trong sử mình
chống giặc hai Khối, cạn tình
thì sắc đủ lửa, gạn tinh, chén đầy.

T.X.A.
trước 14:30, 24-10-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2739034633037137/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »

b31 ~ TỪ TITO ĐẾN CHE GUEVARA…

Posted by Trần Xuân An trên 24.10.2020

hidden hit counter

        
Bài 31 sau ngâm khúc
TỪ TITO ĐẾN CHE GUEVARA…
Trần Xuân An

từ Tito ra gặp Che *
– Tam Kỳ ra Huế – càng nghe súng rền
kẹt giữa Mỹ, Nga, hai bên
chạy vô tận, hừng đông đen tối đời

thương tuổi học trò của tôi
Chiến tranh Lạnh cháy hai trời núi sông
hai miền nô lệ, đau lòng
từ Tito đến Che, không tưởng, cười!

hành trình khát vọng làm người
tôi nhìn lại cái nhìn tôi thuở nào
chống hai Khối: Sọ máu đào
đỏ vàng lam bảy đoá cao chất người.

T.X.A.
06:12-07:30, 24-10-2020
…………

(*) Khuynh hướng Tito, khuynh hướng Che Guevara.
Tito (1892-1980), lãnh tụ cộng sản Nam Tư, độc lập trung lập, chủ tịch Phong trào Không liên kết, chống Liên Xô, không thân thiện với Trung Quốc, có quan hệ với Phương Tây nhưng dĩ nhiên, không theo khối Tư bản. ~
Che Guevara (1928-1967), tham gia du kích quân Cuba, rồi từ bỏ chức quyền để tiếp tục làm du kích quân ở nước khác; thuở bấy giờ, nhiều người nhận định ông chỉ chiến đấu để chống chủ nghĩa tư bản trong niềm thất vọng về chủ nghĩa xã hội toàn trị.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »