Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười 15th, 2020

b22 ~ RÀO TRĂNG, LŨ LỤT TRĂNG

Posted by Trần Xuân An trên 15.10.2020

hidden hit counter

.
        
Bài 22 sau ngâm khúc
RÀO TRĂNG, LŨ LỤT TRĂNG
Trần Xuân An

rào trăng không phải bủa vây trăng *
là sông trăng, gom ánh trăng, tuôn điện sáng
bão lũ vùi mười ba vầng nguyệt nắng
nắng của trăng, chiếu Rào Trăng là nắng mặt trời

lũ trung thu còn cuốn chết nhiều người
con nước bạc ngời trăng thương tâm quá
đuối những vầng nguyệt nắng, tang ma vội vã
thôi âm cũng là dương!

điện từ sức nước, nghị lực từ đau buồn
người chết còn tiếp điện cho người sống
Rào Trăng rồi ra vẫn sông trăng thơ mộng
lụt hai không hai không, trung thu đau hoài không…

liên tưởng, không đành, lũ giạt Phạm Thái, ngông
thời Tây Sơn, sụp đổ Thăng Long, Tố Như quẫy vợi
nhớ hoà giải để hoà hợp, Paris bảy ba, ơi hỡi
không quẫy vợi vượt biên, thì níu lấy làm bè!

bảy lăm Miền Nam tức tưởi, như lũ xô trôi, núi sập đè
mặc dù cờ Liên Xô giương cao bằng tay Hà Nội
Hiệp định kí rồi, sao như Rào Trăng tắc thở, chới với
thơ hoà giải tôi cũng cứu hộ liêm sỉ lâu rồi…

T.X.A.
11:23-13-45, 15-10-2020
(29 tháng tám Canh Tí)
……………….

(*) Rào: tiếng địa phương có nghĩa là sông.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2730190150588252/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

ĐIỀU 11 HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973

Posted by Trần Xuân An trên 15.10.2020

hidden hit counter

.
        

HOÀ GIẢI DÂN TỘC ĐỂ HOÀ HỢP DÂN TỘC
& BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet Nam), thường gọi là: HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973

Trích nguyên văn bản tiếng Việt và bản tiếng Anh , ĐIỀU 11:

“… – thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức [lập hội], tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…”.

( “… – achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity, prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals or organizations that have collaborated with one side or the other;
– ensure the democratic liberties of the people: personal freedom, freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief, freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to property ownership, and right to free enterprise…”).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2729556287318305/

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »