Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tám 24th, 2020

HƯƠNG LINH (bài thơ 11 sau ngâm khúc)

Posted by Trần Xuân An trên 24.08.2020

hidden hit counter

         
HƯƠNG LINH
Trần Xuân An

hương thắp, trầm tư bàng bạc gió
cổ nghìn xưa, mãi mới nghìn sau
bao đời tín niệm, tâm nhìn rõ
chết để tiếng, hồn không mất đâu

thuần khiết nến hương, hoang lạnh cháy
lẽ nào xong một kiếp, hư vô?
niềm tin hương ấm cứu trần thế
vơi tội ác nghìn xưa đến giờ

tôn giáo đều chung nguyên lí ấy:
hương linh, còn Chúa, Phật: người thầy
đạo Gia tiên Quốc tổ đều thế
hương thắp, hồn dân Hồn Nước này

Chúa, Phật là người, đều cát bụi
Vua Hùng cát bụi mấy nghìn năm
đều hương linh vĩnh hằng gần gũi
như mọi phàm nhân hương quyện trầm.

T.X.A.
24-08-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2681349315472336/
.
Tấm ảnh chữ như viết bằng phấn trắng trên bảng đen:
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »