Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy 26th, 2020

Utopia, hòn đảo không tưởng

Posted by Trần Xuân An trên 26.07.2020

hidden hit counter

        
Bài thứ 7, viết sau ngâm khúc tự sự song thất lục bát 460 câu
UTOPIA, HÒN ĐẢO KHÔNG TƯỞNG
Trần Xuân An

không hiện hữu nơi nào, ngoài cuốn sách
Utopia, bán đảo vẽ vời, đùa ngông
cũng đào kênh, thành hòn đảo chia tách
bị xâm lược, khai hoá nên công xã đại đồng

Utopia, nơi không tư hữu, giai cấp
nông thôn, thành thị luân chuyển sức người
kho sản phẩm chung, quan dân đều đồng phục
đều ăn tập thể, vàng bạc dát bô chơi

Thomas More viết đầu thế kỉ mười sáu
nên thực dân mà chính nghĩa, trong Utopia
dân bản xứ kháng cự, phải bị tiêu diệt
không phải Kh’Mer Đỏ, nhưng y Campuchia!

gạt ra những dòng về thực dân, thuộc địa
Utopia, công xã đại đồng sáng tươi
không tư hữu, không giai cấp là ảo vọng đẹp
từ không tưởng đến khoa học, Liên Xô cũng đổ rồi!

T.X.A.
25-07-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654832104790724/
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »