Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy 2nd, 2020

Uỷ nhiệm: HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954 & HIỆP ĐỊNH PARIS 1973

Posted by Trần Xuân An trên 02.07.2020

hidden hit counter

.
        
Ghi chú:
Búa Liềm Sao Liên Xô
Súng đạn Liên Xô
Hệ tư tưởng Liên Xô
.
Hiệp định Genève 1954:
Người Việt búa-liềm-sao (Liên Xô uỷ nhiệm) kí với Pháp.
Hiệp định Paris 1973:
Người Việt búa-liềm-sao (Liên Xô uỷ nhiệm) kí với Mỹ là chính.

T.X.A.
02-07-2020
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »