Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu 24th, 2020

Lịch sử giai đoạn 1945-1975 đã diễn ra như thế!

Posted by Trần Xuân An trên 24.06.2020

hidden hit counter

.
        
Lịch sử giai đoạn 1945-1975 đã diễn ra như thế!
Khẳng định sự thật lịch sử 1945-1975 cho muôn đời sau!


.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »