Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu 23rd, 2020

THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU

Posted by Trần Xuân An trên 23.06.2020

hidden hit counter

.
        
THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI!
NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU

Tìm đường đánh đuổi mỗi một thực dân Pháp (và Thiên Chúa giáo Rôma – Pháp), Nguyễn Tất Thành gặp chủ nghĩa Lênin của đế quốc đỏ Liên Xô. Hậu hoạ là phải đi đến nội chiến ý thức hệ Đỏ – Vàng (Cộng sản – Quốc gia)! Hậu hoạ là phải đụng đầu với Mỹ (từ 1949)! Không kể phát xít, cụ thể là phát xít Nhật ở Châu Á, vì phát xít là đại hoạ của cả nhân loại.

Nói rõ hơn:

Chủ nghĩa Lênin (Liên Xô) chủ trương tiêu diệt quá nhiều đối tượng: địa chủ, tư sản trong nước, chủ nghĩa tư bản ở các nước dân chủ tư sản trên thế giới, giới tu sĩ (tức là tôn giáo) nói chung, đặc biệt là phong trào chống đế quốc Âu Mỹ của Hồi giáo và các lực lượng thuộc xu hướng quốc gia, dân tộc chủ nghĩa. Tuy số lượng tín đồ Hồi giáo nước ta là ít, nhưng các tôn giáo lớn khác có xu hướng chính trị tương tự như thế. Do đó, nội chiến Đỏ – Vàng là không thể tránh khỏi. Cách mạng vô sản Việt Nam bị làm bung xung lãnh đạn bom Mỹ và Khối Tư bản thay Liên Xô, Trung Quốc.

Chiến tranh biên giới cũng do mâu thuẫn Liên Xô – Trung quốc cộng với chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.

Hậu quả là nước ta không có quốc kì, mà đội trên đầu quốc kì Liên Xô!

T.X.A.
23-06-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2627887254151876/

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »