Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Sáu 19th, 2020

TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA

Posted by Trần Xuân An trên 19.06.2020

hidden hit counter

.
        
TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM,
CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA
Trần Xuân An

Tôi viết đúng sự thật lịch sử về giai đoạn đã phải giải mật theo thông lệ quốc tế! 1945-1975, năm cuối giai đoạn đó cách đây 45 năm rồi. Vả lại, viết đúng sự thật toàn cảnh như thế để lớp trẻ khỏi “vỡ mộng”. Sốc “vỡ mộng” rất ghê gớm.

Dù sao, tôi không phủ nhận bên Đỏ, cũng không phủ nhận bên Vàng, Lam. Cộng lại, có lợi cho Việt Nam cả hai Miền. Hậu thế sẽ tự hào về cả hai Miền: một dân tộc Việt Nam (gồm 54 nhân tộc) đã chống ngũ cường xâm lăng (Pháp, Nhật, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc) và Rôma trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

T.X.A.
19-06-2020
.

.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2624706884469913/
.

.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »