Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu 13th, 2020

TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN

Posted by Trần Xuân An trên 13.06.2020

hidden hit counter

.
        
TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN *
Trần Xuân An

Thú thật trước năm 1975 và rõ ràng là sau 30-04-1975 tôi rất thích biện chứng pháp cộng sản và Luận cương về dân tộc, thuộc địa của Lênin (gọi tắt là Luận cương), mặc dù bị thuyết phục nhất là công lao đánh đuổi Pháp, góp phần nhỏ đánh đuổi Nhật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chính vì công lao đánh đuổi phát xít, thực dân này, tôi lướt qua vấn đề vô quốc gia – dân tộc, vô tôn giáo. Vả lại, tôi thầm nghĩ trong lòng, vô quốc gia – dân tộc, vô tôn giáo là hai mục tiêu chiến lược bất khả, viển vông, hoang đường của chủ nghĩa Lênin.

Đơn giản thôi, về biện chứng pháp Hégel đảo ngược: Giai cấp tư sản đẻ giai cấp vô sản; vô sản đấu tranh với tư sản; kết quả là hình thành cộng sản (vô sản nắm tư liệu sản xuất và thực thi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa). Nó rất giống biện chứng trong Kinh Dịch, nhưng duy vật hoá, vận dụng vào lịch sử, thành biện chứng pháp duy vật lịch sử.

Còn những luận cương về dân tộc, thuộc địa của Lênin: Tiền đề bình đẳng phải được giải quyết bằng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mà Lênin chỉ triển khai từ “Tuyên ngôn Các đảng cộng sản” của Marx, Engel, xem ra rất đúng, nhưng gần đây, ngẫm lại, thấy thực tiễn đã chứng minh QUAN HỆ SẢN XUẤT đó không đúng.

“Thực tiễn là thước đo chân lí”. Thực tiễn chứng minh “chân lí Marx – Lénine” là sai:

Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc quay lại, theo đuổi kinh tế thị trường tư bản tư doanh… Thế thì tiền đề trong “Luận cương” không những viển vông mà còn sai quy luật (triệt tiêu bản tính tư hữu, vốn là động lực lao động, làm giàu – làm tăng năng suất và của cải cho xã hội).

Vả lại, ngay Liên Xô và Trung Quốc, thuở còn xã hội chủ nghĩa rặt, tuyệt đối bóp chết mầm mống tư hữu, tư bản tư doanh, thì hai nước đó vẫn không trả độc lập cho các dân tộc – quốc gia thuộc địa, bị đồng hoá cũ, mà còn xâm chiếm thêm, sáp nhập thêm! Như thế, rõ là giai cấp nào cũng xâm lược, từ tù trưởng bộ lạc, chủ nô, người đứng đầu tầng lớp phong kiến, tư sản đến lãnh tụ cộng sản!

Té ra, sự thật và chân lí là LÒNG THAM và TỰ KÌM HÃM LÒNG THAM:

Lòng tham vừa là động lực thúc đẩy sản xuất vừa là động lực chiếm hữu, xâm lược, từ thời hồng hoang cổ xưa đến ngàn sau.

Tham của cải vật chất, muốn giàu có hơn.

Tham danh vọng, muốn nơi nơi và muôn đời tôn sùng.

Tham quyền lực, muốn phạm vi thống trị mãi bành trướng ra.

Vậy thì phải TỰ KÌM HÃM LÒNG THAM bằng tự ý thức và bằng PHÁP LUẬT, bằng ĐẤU TRANH, mãi mãi còn đấu tranh, không bao giờ hoàn tất (còn loài người, còn đấu tranh với nhau, không nên hoang tưởng đại đồng).

Tiền đề trong ”Luận cương” (thật ra từ ”Tuyên ngôn”) đã bị thực tiễn chứng minh rằng sai, thì cả bản luận cương của Lênin về dân tộc và thuộc địa đều sai.

Dĩ nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có công lao rất lớn về phương diện chống thực dân Pháp, góp phần nhỏ chống Nhật; nhưng ngay trong thời chống Pháp, Nhật, và thời chống Mỹ sau đó, thật ra, bởi nguyên nhân là ngọn cờ cộng sản Liên Xô do Đảng Cộng sản Việt Nam giương lên, buộc một nửa dân tộc Việt Nam phải bảo vệ Quốc gia, giữ vững chủ nghĩa yêu nước, chống cộng (chống Liên Xô, Trung Quốc), và buộc Mỹ phải đến Việt Nam để chặn lại (thành Điểm nóng Chiến tranh Lạnh). Đảng vừa có công chống Pháp, Nhật, vừa có tội làm kéo dài chiến tranh. Tội kéo dài chiến tranh là do Liên Xô, Trung Quốc muốn lợi dụng Đảng “làm người lính đi đầu”, làm bung xung lãnh đạn thay, trong kế hoạch chống chủ nghĩa tư bản trên thế giới do Mỹ đứng đầu.

Nếu không giương cao ngọn cờ đỏ Marx-Lénine Liên Xô, Trung Quốc, không tự nhồi sọ và nhồi sọ nhân dân, không hô hào, tiến hành tiêu diệt địa chủ, tư sản, các xu hướng chính trị quốc gia, dân tộc chủ nghĩa (chống Pháp mềm dẻo hay quyết liệt) trong nước, KHÔNG QUYẾT LIỆT CHỐNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRÊN THẾ GIỚI, thì làm gì có VIỆN TRỢ của Liên Xô, Trung Quốc để đánh Pháp, Nhật, Mỹ. NHƯNG THỰC THI CÁC YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN TRÊN (dễ thấy nhất là giương cao cờ đỏ búa-liềm-sao, phiên bản quốc kì Liên Xô), tất nhiên bị một nửa dân tộc Việt Nam chống lại với ý thức chống ngoại xâm (chống cộng sản Xô-Trung xâm lược) và bị Mỹ đánh chặn, dội bom cơ sở hậu cần. Quá bi kịch!

Mặt khác, thời chống Mỹ diễn ra cũng do người Mỹ có tư tưởng sô-vanh (chauvinism, thái độ kẻ cả, ông chủ, nước lớn, xem khinh người và nước nghèo), vũ khí luận, lính tráng ăn chơi, vô chính phủ, lại lấn lướt, làm thay Việt Nam cộng hoà vì muốn có công chống cộng để khoe công với thế giới, khiến Miền Nam rất bực bội, thấy Mỹ là một đồng minh xấu tính chính trị.

Đọc lại “Sơ thảo lần thứ nhất những đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, văn bản hầu như gói gọn chủ nghĩa Lênin – chủ nghĩa Lênin đã được xem như cuốn cẩm nang, kim chỉ nam cho cách mạng vô sản tại nước ta –, tôi thấy bức tranh có tính biểu tượng, thể hiện bảy đoá hoa đỏ vàng lam ** của tôi có thể hoà giải dân tộc về giai đoạn 1945-1975.

T.X.A.
13-06-2020

…………….

(*) Link bài tóm lược (T.X.A. ):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617590075181594/

Link văn bản toàn văn bài của Lênin:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617274518546483/

(**) – Ba đoá đỏ: chống Pháp, Nhật, Mỹ; – Hai đoá vàng: chống Liên Xô, Trung Quốc (chống cộng); – Hai đoá lam (Chùa, Đình làng…): chống chủ nghĩa vô thần và Thiên Chúa giáo Rôma…

Có bổ sung cuối đoạn thứ nhất (25-06-2020): Vả lại, tôi thầm nghĩ trong lòng, vô quốc gia – dân tộc, vô tôn giáo là hai mục tiêu chiến lược bất khả, viển vông, hoang đường của chủ nghĩa Lênin.

Link bài này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2619817821625486/
.

.

.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »