Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Hai 6th, 2020

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM CHÍNH TRỊ

Posted by Trần Xuân An trên 06.02.2020

hidden hit counter

.
        
Tôi (Trần Xuân An) là người cầm bút, viết nhiều thể loại, nhưng sáng tác thơ nhiều nhất, được gọi là nhà thơ (hội viên HNV.TP.HCM.). Các kiến thức chính trị học chỉ để tham khảo, dẫn chứng. Tôi không phải là người làm chính trị.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/bc35ebeb-1379-4ae9-aeda-767feaf9e0a3.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »