Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Hai 1st, 2020

CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý

Posted by Trần Xuân An trên 01.02.2020

hidden hit counter

.
        
CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý
Trần Xuân An

đầu năm chúc nhau mọi điều như ý nguyện
nhưng chẳng toàn như ý, trần ai là đời
độc lập, tự do, phải thật thêm tự do, độc lập
nếu hoàn tất, cần chi mùa lộc mới đâm chồi!

độc lập, tự do nước ta kém thua nhiều nước
dù sông máu núi xương nhất thế giới rồi
nhất là máu xương nội chiến
tự do, độc lập cần nhân đôi, và dân chủ gấp đôi.

T.X.A.
01-02-2020
(ngày mai, Mùng 9 Tết, dãy số đặc biệt:
02-02-2020)
.

CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý
Trần Xuân An

chúc tết vạn điều như ý nguyện
nhưng chưa như ý, trần ai đời
tự do độc lập còn chưa thật
hoàn thiện, cần chi xuân nẩy chồi!

tự do độc lập thua nhiều nước
dù máu xương cao nhất cõi người
cao nhất là xương máu nội chiến
đòi độc lập dân chủ gấp đôi!

T.X.A.
01-02-2020
(ngày mai, Mùng 9 Tết, dãy số đặc biệt:
02-02-2020)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2512106479063288/

Xem lại:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2235109463429659/
.
Ảnh của Nam Long trên VOV – Google search:
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/013ce57a-43cf-4672-a068-7c219e34573d.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »